Ένα ανεπίσημο Q&A σχετικά με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό
|

Ένα ανεπίσημο Q&A σχετικά με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό

1.Γιατί αυτό το ανεπίσημο Q&A; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα του ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Το έγγραφο αυτό καθορίζει μη επαρκώς νομοσχέδια τροποποιήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις και οι…