|

Obvezno cepljenje za vedno – SZO sprejela digitalno EU Covidno potrdilo kot svetovni standard

Junija poteče pravna podlaga za digitalna EU Covidna potrdila. Z njimi je mogoče dokazati cepljenje ali teste, ki so potrebni za potovanje ali vključevanje v družbene dejavnosti. Svetovna zdravstvena organizacija zdaj uvaja to digitalno infrastrukturo kot trajni model za potovanja po svetu. S tem bo zahteva, da mora vsakdo, ki želi potovati, upoštevati posodobljena priporočila SZO o cepljenju, postala trajna. SZO jo bo lahko kadar koli aktivirala, če bo imela nova pooblastila, predvidena v Sporazumu o pandemijah in prenovljenih mednarodnih zdravstvenih predpisih.

Slika: Freepik

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO – WHO) je to objavila 5. junija:

“SZO bo junija 2023 prevzela sistem Evropske unije (EU) za digitalno certificiranje COVID-19, da bi vzpostavila globalni sistem, ki bo pomagal olajšati globalno mobilnost in zaščititi državljane po vsem svetu pred sedanjimi in prihodnjimi zdravstvenimi grožnjami, vključno s pandemijami. To je prvi gradnik globalne mreže SZO za certificiranje digitalnega zdravja (GDHCN), ki bo razvila široko paleto digitalnih izdelkov za zagotavljanje boljšega zdravja za vse.”

O tem pošastnem podvigu, zaradi katerega se uresničuje cela vrsta domnevnih zarotniških zgodb, je treba povedati toliko, da moram posamezne vidike zaradi jedrnatosti ohraniti v obliki točk. Kljub temu bom objavil povezave do poglobljenih prispevkov o posameznih korakih pri pripravi tega globalističnega prevzema.

Med njimi je nenazadnje tudi članek (v nemščini) iz marca 2022 z naslednjim naslovom in napovednikom (prevedeno):

“Digitalna kontrola cepilnih potnih listov je na poti, da postane stalnica
V Nemčiji in po svetu si ciljno prizadevajo, da bi bila svoboda gibanja in delovanja vseh državljanov trajno odvisna od dokazila o cepljenju v skladu z najnovejšimi državnimi zahtevami. Na ta način se izvaja program celovitega nadzora ID2020.”

O pomembnosti tega koraka

Načrtovani sporazum SZO o pandemijah in načrtovana okrepitev Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) bosta močno okrepila vlogo SZO pri oblikovanju zdravstvene politike na svetovni ravni. Če bo sprejeto, kot je načrtovano, bo imela SZO pristojnost, da v primeru izrednih zdravstvenih razmer, ki jih lahko generalni sekretar SZO razglasi brez nadzora ali kontrole, odredi uporabo digitalnih zdravstvenih potnih listov. Ne pozabite, da je bil nedavno celo tako nepomemben dogodek, kot je manjši izbruh opičje kuge, razglašen za svetovno zdravstveno krizo. To bo še toliko bolj uresničeno, če bodo ZDA, ki volijo generalnega sekretarja SZO, in podrejena EU, predpisale ta potrdila za vstop na svojih mejah.

Skupina največjih svetovnih korporacij G20 je na predlog največjih gospodarskih držav novembra 2022 sklenila, da bodo zdravstvena potrdila postala stalna zahteva za potovanje.

Cepljenja, ki jih moramo opraviti v primeru “nujnih zdravstvenih razmer”, če želimo potovati, naj bi bila zaradi drastičnega zmanjšanja varnostnih zahtev v prihodnosti razvita in odobrena v 100 dneh.

Vse to je bilo načrtovano že dlje časa

Projekt Commons financira Rockefellerjeva fundacija, od 6. januarja 2020 pa se ukvarja z “razvojem orodij za upravljanje zdravstvenih podatkov in drugih osebnih informacij”. Julija 2020 je postal globalna organizacija s sedežem v Ženevi (skupaj z SZO in letalskimi organizacijami) z zelo odmevnim upravnim odborom. Že 7. oktobra sta projekt Commons in Svetovni gospodarski forum napovedala začetek terenskega preizkusa novo razvite aplikacije CommonPass, ki bo vsem, ki imajo protitelesa proti Coroni ali so bili cepljeni, omogočila ponovno mednarodno potovanje.

Do februarja 2022 je zdravstvena kartica SMART iz pobude Vaccine Credential Initiative (VI), ki vključuje podjetja Microsoft, Salesforce in Oracle, že postala standard v ZDA, Kanadi, Srednji Ameriki, na Japonskem, v Singapurju, Združenem kraljestvu in delih Afrike.

Vzporedno z razvojem digitalnega EU Covidnega potrdila spomladi 2022 je Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo financirata fundacija Gates in Rockefellerjeva fundacija, pripravila smernice za digitalna potrdila Covid-19.

SZO je že februarja 2022 naročila družbi T-Systems, da omogoči čezmejno preverjanje QR-kod potrdil o cepljenju. Hčerinsko podjetje Deutsche Telekom naj bi SZO omogočilo, da vsem svojim 194 državam članicam zagotovi “tehnični okvir za uvedbo digitalnih potrdil o cepljenju”. Ta novi sistem naj bi postal standardni postopek za dokumentiranje in dokazovanje vseh vrst cepljenja po odpravi pandemije Corona. (Opomba: Povezano poročilo tiskovne agencije je v nemščini.)

Evropska komisija in narodne vlade so se dogovorile, razvile in v nekaj tednih po vsej Evropi uvedle skladen sistem Covidnih potrdil. Česa podobnega v EU še ni bilo. Po mojem mnenju so v ozadju morala imeti ključno vlogo podjetja IT z velikimi razvojnimi zmogljivostmi, kot so Microsoft, Salesforce in Oracle (VCI). Navsezadnje je bil navedeni cilj podjetja VCI zagotoviti vladam standard za digitalna zdravstvena potrdila.

EU kot federacija držav je bila verjetno izbrana kot idealna kandidatka za pilotni projekt za uvedbo mednarodno usklajenih zdravstvenih potrdil (Citat:“Digitalno EU Covidno potrdilo je bil edini sistem, ki je deloval na mednarodni ravni.”)

Velik korak k ID2020

Francoski obrambni izvajalec Thales, ki ima tudi oddelek za digitalno identiteto, je ob predstavitvi digitalne cepilne kartice EU in potrebo po njenem prikazovanju povsod označil za pionirska univerzalna mobilna digitalna dokazila o identiteti.

Fundacija Gates in Rockefellerjeva fundacija nista financirali le politike SZO glede Covidnega potrdila, temveč sta tudi neposredna ali posredna financerja pobude ID2020. Cilj te pobude je do leta 2030 za vse ljudi na svetu uvesti edinstveno digitalno identiteto, ki se bo uporabljala za različne javne in zasebne namene. Druga stran teh edinstvenih identitet, ki se bodo uporabljale za vse, bodo medsebojno povezane megabanke, v katerih bodo shranjeni podatki o vseh ljudeh, saj bo mogoče vse informacije o teh ljudeh zbrati na avtomatiziran način brez zamenjave identitete. Privilegiji za cepljene osebe, ki so se ohranili kljub zdaj vse bolj očitni nezmožnosti preprečevanja prenosa okužbe, so smiselni kot sredstvo za preprečevanje programa ID2020.

SZO ravna v nasprotju s svojimi lastnimi smernicami

Smernice SZO za digitalna potrdila o cepljenju izrecno določajo:

“Status cepljenja posameznika je zasebni podatek, zato je treba zagotoviti zaščito, da nobena oseba ni prisiljena razkriti ali javno pokazati DDCC:VS (digitalna dokumentacija potrdil COVID-19: Status cepljenja; N.H.), da bi dobila dostop do javnega območja ali dejavnosti. Takšna praksa in/ali samo pomanjkanje DDCC:VS lahko povzroči stigmatizacijo oseb brez DDCC:VS in lahko poveča tveganje za poškodbe.”

Toda to je bil očitno figov list že od začetka, nekaj, kar je bilo treba razglasiti, ne da bi to bilo mišljeno. Navsezadnje je smernica v veliki meri namenjena dokazovanju cepljenja in izogibanju goljufijam pri tem. Celovito preprečevanje goljufij, ki je bistvo smernice, je potrebno le, če so z nezmožnostjo dokazovanja (zahtevanega) cepljenja povezane pomembne pomanjkljivosti.

Zaključek

Svetovna zdravstvena organizacija deluje v interesu koalicije korporacij, fundacij in vlade ZDA, ki financirajo večino proračuna Svetovne zdravstvene organizacije in odločajo o tem, kaj se bo zgodilo. S tem uresničuje svoj namen, da postane svetovni organ za potne liste za mednarodna potovanja in da vse ljudi poveže v sistem samodejno preverljive biometrične digitalne identitete. Za podjetja to pomeni veliko dragocenih podatkov, za vlado ZDA in druge vplivne vlade pa nadzor nad ljudmi, ki so povezani z nastalimi megadatotekami.

Različica v nemščini (z več povezavami na prejšnje analize)

Prvotno objavljeno v Money and more

Suggest a correction

Similar Posts