| | |

Sporazum SZO o pandemiji je “napad na naše svoboščine”

Znak pred sedežem Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi 17. avgusta 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Britanski poslanec je opozoril, da predlagani sporazum Svetovne zdravstvene organizacije (SZO ali WHO) o preprečevanju in pripravljenosti na pandemije predstavlja “napad na naše svoboščine” in bi ustvaril “obsežen mehanizem nadzora javnega zdravja.”

Poslanci so v ponedeljek razpravljali o tem, ali naj vlada izvede referendum o sodelovanju Združenega kraljestva v sporazumu SZO o pandemiji(pdf).

Razpravo je spodbudila peticija o tej temi, ki je zbrala več kot 156.000 podpisov.

Leta 2021 so svetovni voditelji “nujno pozvali” k sklenitvi mednarodne pogodbe o pandemijah, ki jo je sopodpisal nekdanji predsednik vlade Boris Johnson.

Svetovna zdravstvena organizacija je dejala, da bi tak ukrep pomenil “politično ukrepanje na visoki ravni, potrebno za zaščito sveta pred prihodnjimi zdravstvenimi krizami.”

Nov mednarodni sporazum

Vendar pa so se nekateri, ki menijo, da bi sporazum SZO z njim pridobila več pristojnosti in suverenosti, odzvali z nezaupanjem in zaskrbljenostjo.

Na začetku razprave je konservativni poslanec Nick Fletcher dejal, da “si Svetovna zdravstvena organizacija prizadeva, da bi pridobila policijska pooblastila za odzivanje na pandemije, in naša vlada mora to resno preučiti.”

Konservativni poslanec Danny Kruger je dejal, da je bilo med pandemijo COVID-19 “pretirano globalno sodelovanje in premalo neodvisnosti ter vsekakor premalo parlamentarnega nadzora.”

“Izpodbijam predlagane predpise in sporazum, ker so popolnoma in v osnovi napačni ter predstavljajo napad na naše svoboščine,” je dejal.

Kruger je omenil, da je sodeloval s kampanjo skupine UsForThem, ki je zastopala otroke in mlade med zaporami COVID-19, ki je “zdaj zelo zaskrbljena zaradi tega, kaj bi lahko predlog Svetovne zdravstvene organizacije pomenil za najbolj ranljive ljudi v naši družbi.”

Kruger je dejal, da “potrebujemo sodelovanje in strateško vizijo, vendar ne, ne potrebujemo vedno bolj centraliziranih rešitev.”

Danny Kruger poslanec 27. marca 2023. (Yui Mok/PA Media)

Trdil je, da predpisi predlagajo “vzpostavitev obsežnega mehanizma nadzora javnega zdravja na javne stroške.”

“”Če lahko sklepamo po podatkih SZO, bi to v veliki meri financirala farmacevtska industrija,” je dodal.

To po njegovih besedah “pomeni obsežen prenos moči na SZO.”

Dejal je, da bi nekateri od teh novih predpisov vključevali tudi pravno zavezujoče obveznosti za države, da bi lahko predpisale finančne prispevke za financiranje dejavnosti odzivanja na pandemijo.

Ti predpisi bi lahko “prevladali nad narodnimii postopki za odobritev varnosti cepiv, terapij na osnovi genov, medicinskih pripomočkov in diagnostike,” je dejal.

Pristojnosti SZO

Kruger je tudi dejal, da bodo pooblastila SZO “potencialno” zajemala tudi odredbe državam, da zaprejo meje, omejijo potovanja, izsledijo stike in zavrnejo vstop v države.

Dejal je, da bi to lahko vodilo do prisilne karantene, zdravniških pregledov, dokazovanja cepljenja in “prisilnega zdravljenja posameznikov.”

“Ta pooblastila se lahko uporabijo ne le takrat, ko je že razglašena pandemija; SZO zahteva ta pooblastila, kadar obstaja samo možnost za takšno izredno stanje,” je dejal.

Na fotografiji je Andrew Bridgen, ki so mu po kritiki cepiv COVID-19 odvzeli mesto v konservativni stranki, objavljeno 11. januarja 2023. (PA)

Neodvisni poslanec Andrew Bridgen je dejal, da ga “resnično skrbi, ali so kolegi dejansko prebrali sporazum.”

“Ker je jasno, da ko s spremembo črtamo besede ‘nezavezujoča’, postane zavezujoča. To so zavezujoče pogodbe: če ne storimo ničesar, so zavezujoče, pravno zavezujoče za vse države,” je dejal.

Laburistični poslanec John Spellar je dejal, da je v Združenih državah Amerike “strupeno gnojišče desničarskega ekosistema teoretikov zarote” in da “imamo že mednarodne organe, ki se ukvarjajo z nekaterimi vprašanji.”

“Zelo podpiram naše zavezništvo z ZDA, vendar je znotraj njega grozljiva subkultura tistih, ki živijo od teorij zarote,” je dodal.

Spellar je dejal, da so pogodbe “del sodelovanja s svetom, razen če želimo biti kot Severna Koreja in uvesti politiko za samotarje.”

“Priča smo pretiranemu odzivu in histeriji,” je dodal.

Nasprotno od tega, kar je potrebno

Alan Miller, soustanovitelj organizacije Together Declaration, ki se je med zaporami COVID-19 zavzemal za državljanske svoboščine, je po elektronski pošti za The Epoch Times povedal, da se morajo države “demokratično odločiti, kaj je potrebno.”

“Zamisel, da bi morale spremembe pripravljenosti na pandemijo, ki jih uveljavlja Svetovna zdravstvena organizacija – znane kot mednarodni zdravstveni predpisi – postati stališče vseh držav, je več kot smešna. Države se morajo demokratično odločiti o tem, kaj je potrebno,” je dejal.

“V Veliki Britaniji smo imeli povsem ustrezno strategijo pripravljenosti na pandemijo, vendar so jo zavrgli in uvedli škodljive nepotrebne zapore in omejitve, zaradi katerih še vedno trpimo,” je dodal.

Miller je dejal, da bodo morale države ratificirati vse spremembe, vendar je “dejstvo, da lahko ena oseba meni, kaj je ‘potrebno’ v Svetovni zdravstveni organizaciji, nato pa je to povsod, ravno nasprotno od tega, kar je potrebno.”

“V društvu Together bomo še naprej vztrajali pri analizi stroškov in koristi za vse ukrepe, parlamentarnem nadzoru, preglednosti in tem, da je javnost v središču dogajanja, vključno s svobodno razpravo in kritiko,” je dodal.

Molly Kingsley, soustanoviteljica organizacije UsForThem, je za The Epoch Times po elektronski pošti povedala: “Zdi se, da so poslanci, ki se zatekajo k navedbi preteklih dosežkov SZO na nepovezanih področjih in obmetavajo z blatom tiste, ki postavljajo zahtevna vprašanja, slepi za spreminjajočo se naravo financiranja SZO in konfliktov.”

Marca je vlada sporočila, da bo stališče Združenega kraljestva o natančni vsebini pogodbe “znano, ko se bodo pogajanja nadaljevala.”

Prvotno objavil Epoch Times

Suggest a correction

Similar Posts