|

Obligatorisk vaksinasjon for alltid – WHO adopterer digitalt EU Covid-sertifikat som global standard

I juni utløper det juridiske grunnlaget for de digitale EU Covid-sertifikatene . Disse gjør det mulig å bevise vaksinasjoner eller tester som kreves for å reise eller delta i sosiale aktiviteter. WHO innfører nå denne digitale infrastrukturen som en permanent modell for globale reiser. Dermed vil kravet om at alle som ønsker å reise, må følge WHOs oppdaterte vaksinasjonsanbefalinger, bli en permanent funksjon. WHO vil kunne aktivere den når som helst, dersom de får de nye fullmaktene som er forutsatt i pandemiavtalen og det reformerte internasjonale helsereglementet.

Det kunngjorde Verdens helseorganisasjon (WHO) 5. juni:

«I juni 2023 vil WHO ta i bruk EUs system for digital covid-19-sertifisering for å etablere et globalt system som vil bidra til å lette global mobilitet og beskytte innbyggere over hele verden mot pågående og fremtidige helsetrusler, inkludert pandemier. Dette er den første byggesteinen i WHOs globale nettverk for digital helsesertifisering (GDHCN), som skal utvikle et bredt spekter av digitale produkter for å gi bedre helse for alle.»

Det er så mye å si om dette monstrøse prosjektet, som gjør en hel rekke påståtte konspirasjonsfortellinger til virkelighet, at jeg må holde meg til punktvise beskrivelser for å fatte meg i korthet. Jeg vil imidlertid lenke til mer detaljerte innlegg om de enkelte trinnene i forberedelsene til globalistenes maktovertakelse.

Ikke minst blant disse er artikkelen (på tysk) fra mars 2022 med følgende tittel og teaser (oversatt):

«Digitale vaksinasjonspasskontroller på vei til å bli en permanent funksjon.
I Tyskland og rundt om i verden arbeides det målrettet for å gjøre bevegelses- og handlefriheten til alle borgere permanent avhengig av å fremlegge bevis på vaksinasjoner i tråd med de nyeste statlige kravene. Den totale overvåkingsagendaen ID2020 implementeres på denne måten.»

Om relevansen av tiltaket

Den planlagte WHO-pandemitraktaten og den planlagte styrkingen av det internasjonale helsereglementet (IHR) vil i betydelig grad styrke WHOs rolle i utformingen av helsepolitikken globalt. Hvis den vedtas som planlagt, vil WHO få makt til å pålegge bruk av digitale helsepass i helsesituasjoner, som WHOs generalsekretær kan erklære uten tilsyn eller kontroll. Husk at selv en ikke-hendelse som et mindre utbrudd av apekopper nylig ble erklært som en global helsesituasjon. Dette gjelder i enda større grad hvis USA, som utpeker WHOs generalsekretær, og et underdanig EU foreskriver disse sertifikatene for innreise ved sine grenser.

Etter forslag fra de store globale selskapene besluttet G20-gruppen av de største økonomiske nasjonene i november 2022 å gjøre helsesertifikater til et permanent krav for reiser.

Vaksinasjonene som vi må gjennomgå i tilfelle en «helsesituasjon» hvis vi ønsker å reise, skal etter planen utvikles og godkjennes i løpet av 100 dager i fremtiden, takket være drastiske reduksjoner i sikkerhetskravene.

Det hele har vært planlagt lenge

Rockefeller Foundation, The Commons Project, har jobbet med å «utvikle verktøy for å håndtere helsedata og annen personlig informasjon» siden 6. januar 2020. I juli 2020 ble det en global organisasjon med base i Genève (sammen med WHO og luftfartsorganisasjoner) og et svært profilert styre. Allerede 7. oktober kunngjorde Commons Project og World Economic Forum lanseringen av et feltforsøk med den nyutviklede appen CommonPass, en app som gjør det mulig for alle som har antistoffer mot korona, eller som er vaksinert, å reise internasjonalt igjen.

Allerede i februar 2022 var SMART Health Card fra Vaccine Credential Initiative (VI), som inkluderer Microsoft, Salesforce og Oracle, blitt standard i USA, Canada, Mellom-Amerika, Japan, Singapore, Storbritannia og deler av Afrika.

Parallelt med utviklingen av EUs digitale Covid-sertifikat våren 2022 har WHO, finansiert av Gates Foundation og Rockefeller Foundation, utviklet retningslinjer for digitale Covid 19-sertifikater.

Allerede i februar 2022 ga WHO T-Systems i oppdrag å gjøre QR-koder på vaksinasjonssertifikater verifiserbare på tvers av landegrensene. Deutsche Telekoms datterselskap skulle gjøre det mulig for WHO å gi alle sine 194 medlemsland «et teknisk rammeverk for innføring av digitale vaksinasjonssertifikater». Dette nye systemet skulle bli standardprosedyren for dokumentasjon og bevis på vaksinasjoner av alle slag etter at koronapandemien var overvunnet. (Merknad: Lenket nyhetsbyrårapport er på tysk)

EU-kommisjonen og de nasjonale regjeringene ble enige om, utviklet og innførte det Europa-kompatible Covid-sertifikatsystemet i løpet av få uker. Det har aldri tidligere skjedd noe så raskt i EU. Etter min mening må IT-selskaper med enorm utviklingskapasitet, som Microsoft, Salesforce og Oracle (VCI), ha spilt en avgjørende rolle i bakgrunnen. Det var tross alt VCIs uttalte mål å gi myndighetene en standard for digitale helsesertifikater.

EU, som en sammenslutning av stater, ble sannsynligvis valgt som den ideelle kandidaten for et pilotprosjekt for å innføre internasjonalt harmoniserte helsesertifikater.(Sitat: «EUs Covid Digital Certificate var det eneste systemet som fungerte på internasjonalt nivå»)

Et stort skritt mot ID2020

I forbindelse med lanseringen beskrev den franske forsvarsleverandøren Thales, som også har en avdeling for digital identitet, EUs digitale vaksinasjonskort og behovet for å vise det frem overalt som banebrytende for universell mobil-digital identitetslegitimasjon.

Gates Foundation og Rockefeller Foundation har ikke bare finansiert WHOs Covid-sertifikatpolitikk, de er også direkte eller indirekte finansiører av ID2020-initiativet. Dette initiativet har som mål å pålegge alle i verden en unik digital identitet innen 2030, som skal brukes til mange ulike offentlige og private formål. Baksiden av disse unike identitetene som skal brukes til alt mulig, vil være sammenkoblede megadatabaser der data om alle mennesker vil bli lagret, ettersom all informasjon om disse menneskene kan samles på en automatisert måte uten at identitetene forveksles. Privilegiene for vaksinerte personer, som har blitt opprettholdt til tross for at det nå blir stadig mer åpenbart at de ikke har forhindret smitte, er fornuftige som et middel til å fremme ID2020-programmet.

WHO handler i strid med sine egne retningslinjer

I WHOs retningslinjer for digitale vaksinasjonsattester står det eksplisitt:

«Individuell vaksinasjonsstatus er privat informasjon, og det må være på plass beskyttelsestiltak for å sikre at ingen blir tvunget til å oppgi eller offentlig vise frem et DDCC:VS (Digital Documentation of COVID-19 Certificates: Vaccination Status; N.H.) for å få tilgang til offentlige områder eller aktiviteter. En slik praksis og/eller mangelen på DDCC:VS i seg selv kan føre til stigmatisering av personer uten DDCC:VS og kan øke risikoen for skader.»

Men dette var åpenbart et fikenblad fra begynnelsen av, noe man skulle erklære uten å mene det. Når alt kommer til alt, handler retningslinjene i stor grad om dokumentasjon av vaksinasjoner og om å unngå svindel i prosessen. Omfattende forebygging av svindel, som er kjernen i retningslinjen, er bare nødvendig hvis det er betydelige ulemper forbundet med ikke å kunne dokumentere en (påkrevd) vaksinasjon.

Konklusjon

WHO handler i tråd med interessene til den koalisjonen av selskaper, stiftelser og amerikanske myndigheter som finansierer størstedelen av budsjettet og tar avgjørelsene. Den fremmer deres intensjon om å bli verdens passmyndighet for internasjonale reiser og å knytte alle mennesker til et automatisk kontrollerbart biometrisk-digitalt identitetssystem. For selskapene resulterer dette i mengder av verdifulle data, og for den amerikanske regjeringen og andre mektige regjeringer, kontroll over menneskene som er koblet til de resulterende megadatabasene.

Tysk versjon (med flere lenker til tidligere analyser)

Opprinnelig publisert av Money and more

Suggest a correction

Similar Posts