U zou zich grote zorgen moeten maken over de Digital Services Act
|

U zou zich grote zorgen moeten maken over de Digital Services Act

Artikel 11 van het EU-Handvest van de Grondrechten, dat een deel van artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens omvat, beschermt het recht van Europese burgers om “een mening te koesteren en inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en door te geven, zonder inmenging van enig openbaar gezag, en…