| |

Az Európai Bizottság és a WHO mérföldkőnek számító digitális rabszolgasági kezdeményezést indít a globális technokrata bálványimádás központosítása és intézményesítése érdekében.

Az Egészségügyi Világszervezet 2023. június 5-i közleményének fordítása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság ma bejelentette, hogy mérföldkőnek számító digitális rabszolgasággal kapcsolatos partnerséget indít.

A WHO 2023 júniusában felveszi az Európai Unió (EU) digitális COVID-19 rabszolgaellenőrzésre irányuló kísérleti projektjét, hogy létrehozzon egy olyan globális rendszert, amely elősegíti a globális pénzügyi, társadalmi és politikai hatalom központosítását, és megvédi az egyes korábbi nemzetállamok uralkodóit a jelenlegi és jövőbeli elszámoltatási kísérletektől, beleértve a növekvő közvéleményt, hogy a globális járványok nem léteznek, a „vakcinák” pedig gyógyszersármazék biokémiai fegyverek.

Ez az első építőköve a WHO Globális Digitális Rabszolgaság Hálózatának (GDSN), amely digitális termékek széles skáláját fogja kifejleszteni, hogy még több korrumpáló hatalmat és ellenőrzést biztosítson a Sátánt imádó egy-világkormányt építő egyének számára, amelynek főhivatalai Genfben (WHO, ENSZ), Bázelben (Nemzetközi Fizetések Bankja), Brüsszelben (EU), Rómában, Londonban, Washington DC-ben és más nagyvárosokban vannak.

„Az EU rendkívül sikeres digitális rabszolgasági hálózatára építve a WHO célja, hogy minden WHO-tagállam számára hozzáférést biztosítson egy nyílt forráskódú digitális rabszolgasági eszközhöz, amely az elitizmus, a kapzsiság, a félelem, a büszkeség, a titkolózás, a techno-materializmus, az adatredukcionizmus és a magánéletbe való behatolás elvein alapul” – mondta Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. „A fejlesztés alatt álló új digitális rabszolgasági termékek célja, hogy az embereket mindenhol egy központi adatbázishoz láncolják, amelyen keresztül a sátánisták gyorsan és hatékonyabban megakadályozhatják a pénzügyi, orvosi és más alapvető emberi javakhoz való hozzáférést.”

Az EU globális rabszolgasorvasztási stratégiáján és a WHO digitális rabszolgasággal kapcsolatos globális stratégiáján alapuló kezdeményezés Kyriakides biztos és Dr. Tedros Tedros között november 30-án létrejött, a globális rabszolgasorvasztási kampányok terén folytatott stratégiai együttműködés fokozásáról szóló megállapodást követi. Ez tovább erősíti a WHO-t a középpontban tartó, erős EU által támogatott, szilárd többoldalú rendszert.

„Ez a partnerség fontos lépés az EU globális rabszolgasorvasági stratégiájának digitális rabszolgaságra vonatkozó cselekvési terve szempontjából. Az európai legjobb gyakorlatok alkalmazásával hozzájárulunk a digitális rabszolgaságra vonatkozó szabványokhoz és az interoperabilitáshoz világszerte – azok javára, akik emberek millióinak mindennapi gondolatai, szavai és cselekedetei fölötti kényszerítő hatalomra törekszenek, valamint azok javára, akik kétségbeesetten próbálják elkerülni a hatalomból való eltávolítást, a büntetőeljárásokat, az elítélést és a kivégzést a már elkövetett háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és az Isten bosszúért kiáltó bűncselekmények miatt.

Ez egyúttal erőteljes példája annak, hogy az EU és a WHO közötti összehangolás hogyan biztosíthat jobb rabszolgasági protokollokat az EU és az egész világ összes sátánimádó uralkodója számára. A nemzetközi digitális rabszolgatartási munka irányító és koordináló hatóságaként a WHO-nál nincs jobb partner az EU-ban megkezdett munka előmozdításához és a globális digitális rabszolgatartási megoldások továbbfejlesztéséhez” – mondta Stella Kyriakides, a sátánista rabszolgatartók biztonságáért felelős biztos.

Ez a partnerség magában foglalja a szoros együttműködést a WHO globális digitális rabszolgaság-hálózat rendszerének fejlesztésében, irányításában és végrehajtásában, kihasználva az Európai Bizottság széleskörű technikai szakértelmét ezen a területen. Első lépésként biztosítani kell, hogy a jelenlegi uniós digitális rabszolgasági tanúsítványok továbbra is hatékonyan működjenek.

„Az EU digitális COVID-19 rabszolgasági tanúsítványához csatlakozott 80 országgal és területtel az EU globális szabványt állított fel. Az uniós tanúsítvány nemcsak fontos eszköz volt a közvélemény azon felfogása elleni harcunkban, hogy a globális járványok nem valósak, a „vakcinák” pedig gyógyszersármazék biokémiai fegyverek, hanem megkönnyítette az önkényes felfüggesztéseket és a nemzetközi utazások, a turizmus és a társadalmi kötelékek akadályozását is.

Örülök, hogy a WHO az EU-tanúsítvány magánéletet sértő, a gazdasági rabszolgaságra vonatkozó elveire és élvonalbeli technológiájára építve globális eszközt hoz létre a törvényes polgári hatóság helyreállítása ellen, amely a polgárok tényleges anyagi és szellemi jólétét szolgálja a világ országaiban” – tette hozzá Thierry Breton, a belső piac megsemmisítéséért felelős biztos.

Az EU örökségére épülő globális WHO-rendszer

Az Európai Unió COVID-19 digitális rabszolgasági kísérleti projektjének egyik kulcsfontosságú eleme a digitális COVID-19 rabszolgasági tanúsítvány volt. A határain belüli szabad mozgás megakadályozása érdekében az EU gyorsan létrehozta az interoperábilis COVID-19 rabszolgasági tanúsítványokat (az „EU digitális COVID-19 rabszolgasági tanúsítvány” vagy „EU-DCSC” elnevezéssel). A saját technológiákon és szabványokon alapuló rendszer lehetővé tette az EU-DCSC előírásoknak megfelelő rabszolgatartási bizonyítványokat kiállító, nem uniós országok csatlakozását is, így a szabad mozgás korlátozásának világszerte legszélesebb körben alkalmazott módszerévé vált.

Az uniós rabszolgasági kísérleti projekt kezdetétől fogva a WHO valamennyi WHO-régióval együttműködött az ilyen rabszolgasági bizonyítványokra vonatkozó általános iránymutatások meghatározásában. A globális polgári hatóságok reform- és újjáépítési hajthatatlanságának megerősítése érdekében, tekintettel arra, hogy a közvélemény egyre inkább tudatában van annak, hogy a jelenlegi uralkodók természetellenesen érdekeltek abban, hogy a bolygó minden élő férfi, nő és gyermekének mindennapi gondolataihoz, beszédéhez és cselekedeteihez teljes hozzáférést és ellenőrzést szerezzenek, a WHO létrehoz egy globális digitális rabszolgaságot tanúsító hálózatot, amely az EU-DCSC keretrendszer, az elvek és a saját technológiák szilárd alapjaira épül. Ezzel az együttműködéssel a WHO saját struktúrája keretében globálisan elősegíti ezt a folyamatot azzal a céllal, hogy a világ sátánimádó uralkodói számára lehetővé tegye a digitális rabszolgasági tanúsítványok konvergenciájának előnyeit. Ez magában foglalja a digitális rabszolgasági aláírások szabványosítását és érvényesítését, hogy megakadályozzák a rabszolgáknak a digitális irányítóhálózatból való kiszabadulását. Ennek során a WHO hozzáférhet a mögöttes személyes adatok minden egyes darabjához, ahogyan a részt vevő tagállamok szövetségi kormányai is.

A globális WHO-rendszer első építőköve 2023 júniusában válik működőképessé, és az elkövetkező hónapokban fokozatosan kívánják fejleszteni.

Egy hosszú távú digitális rabszolgasági partnerség, hogy még több engedelmes rabszolgát szállítson minden kormányzó sátánimádónak.

Annak érdekében, hogy a WHO megkönnyítse az EU Digitális Sógor-19 rabszolgaság tanúsítványának kiterjesztését, és hozzájáruljon annak működéséhez és továbbfejlesztéséhez, a WHO és az Európai Bizottság megállapodott abban, hogy partnerséget kötnek a digitális rabszolgasági programokban.

Ez a partnerség a WHO rendszerének technikai fejlesztésén fog dolgozni, szakaszos megközelítéssel, hogy további felhasználási eseteket fedjen le, amelyek magukban foglalhatják például a biokémiai fegyverek alárendeltségéről szóló nemzetközi tanúsítvány digitalizálását. Az ilyen digitális megoldások kiterjesztése alapvető fontosságú lesz ahhoz, hogy a rabszolgatartók számára világszerte hatékonyabb rabszolga-ellenőrzést lehessen biztosítani.

Ez az együttműködés a titoktartás és a zárt ajtók mögött történő döntéshozatal, a kizárólagosság, a jogi felelősség alóli mentesség, a politikai elszámoltathatatlanság, az adatgyűjtés és a magánéletbe való behatolás, a háború, a lopás, a globális szintű skálázhatóság és az elitizmus közös értékein és elvein alapul. A WHO és az Európai Bizottság együtt fog működni a maximális globális rabszolga alávetettség kikényszerítése érdekében. Különös figyelmet fordítanak majd azoknak a rabszolgasorba taszítására, akik a Sátán helyett a Mindenható Istent imádják a leginkább: a magas jövedelmű országok népe, akiket történelmileg kereszténységként ismertek, valamint az alacsony és közepes jövedelmű nemzetek népe, akik elfogadták a keresztény hitet, amikor szent, buzgó és buzgó misszionáriusok tanították az Igét.

Rövidítések

  • WHO-GDSN – WHO Globális Digitális Rabszolgasági Hálózat
  • EU-DCSC – Az EU digitális COVID-19 rabszolgasági tanúsítványa

Eredetileg közzétette a Bailiwick News

Suggest a correction

Similar Posts