| | |

A WHO kötelezővé akarja tenni a közvélemény manipulálását a kormányok számára

A WHO irányító testülete aláírta a viselkedéstudományok egészségpolitikában való felhasználásáról szóló határozattervezetet. A Rockefeller Alapítvány által kiadott brosúra világossá teszi, hogy miről is van szó valójában: a közvélemény széles körű manipulálásáról egy olyan világhatalom érdekében, amely azt hiszi magáról, hogy a tudományos igazság birtokában van.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó bizottsága február 7-én véget ért ülésén ajánlást fogadott el a május végén ülésező Egészségügyi Világközgyűlésnek, hogy fogadjon el egy határozatot „Viselkedéstudományok a jobb egészségért” címmel ezt az alapot egy határozattervezet képezi, amelyet az Egyesült Államok tizenegy másik, főként ázsiai országgal együtt nyújtott be.

A határozati javaslat szövege (kivonatosan) így szól:

„A 76. Egészségügyi Világközgyűlés,

  • Elismerve, hogy (…) a beavatkozások, amelyek célja akár az egyének saját egészségükkel kapcsolatos magatartásának megváltoztatása, akár az egészségügyi szolgáltatásokban dolgozók és az egészségügyi szakemberek magatartásának megváltoztatása, átfogó és interdiszciplináris megközelítést igényelnek, amely magában foglalja, de nem korlátozódik az antropológiát, a kommunikációt, a közgazdaságtant, az idegtudományokat, a pszichológiát és a szociológiát;
  • Aggódik az egészséggel kapcsolatos félretájékoztatás és dezinformáció viselkedésre gyakorolt hatása miatt, többek között a COVID-19 világjárvány idején;

SÜRGETI a tagállamokat (…)

  • hogy dolgozzanak ki és különítsenek el fenntartható emberi és pénzügyi erőforrásokat a viselkedéstudományok közegészségügyben való felhasználására irányuló technikai kapacitás kiépítésére vagy megerősítésére;
  • hozzanak létre viselkedéstudományi funkciókat vagy egységeket a bizonyítékok előállítása, megosztása és átültetése céljából, adott esetben a nemzeti stratégia tájékoztatására;

FELKÉRI a főigazgatót, hogy,

  • a viselkedéstudományi megközelítéseknek a szervezet munkájában való érvényesítésére, és a szükséges strukturális megfontolásokért való kiállásra, beleértve adott esetben a viselkedéstudományi csoportokat, egységeket vagy funkciókat, valamint a megfelelő finanszírozás és humánerőforrás biztosítását;
  • kérésükre támogassa a tagállamokat a viselkedéstudományi funkció(k) vagy egység(ek) kialakításában vagy megerősítésében;
  • a meglévő forrásokon belül, az érintett tagállam(ok) előzetes kérése alapján értékelje a viselkedéstudományi kezdeményezéseket, például a szakpolitikákat, beavatkozásokat, programokat és kutatásokat, és ossza meg az ilyen értékelések eredményeit;
  • a viselkedéstudományokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás, normatív iránymutatás, kapacitásépítés és tudásmegosztás biztosítása a tagállamok kérésére, többek között a WHO Akadémián keresztül;
  • a viselkedéstudományok közegészségügyben való alkalmazásából eredő jobb eredményekre vonatkozó bizonyítékok összegyűjtése és terjesztése
  • olyan útmutatás kidolgozása, többek között a viselkedéstudományok alkalmazásával, amely a közegészségügyi prioritásokkal foglalkozik, beleértve a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanságot, valamint a közegészségügyi alapú bizonyítékokkal ellentétes félretájékoztatást és dezinformációt is.”

De facto ezek a viselkedéstudományi megközelítések és azok, akik alkalmazzák őket, túlnyomó többségükben az Egyesült Államok vezető egyetemeiről származnak, és olyan nagyvállalati kötődésű alapítványok finanszírozzák őket, mint a Gates Alapítvány, a Rockefeller Alapítvány és a Wellcome Trust.

Összességében az állásfoglalás jó szándékúnak és ártalmatlannak tűnhet a normális címzettek számára. Aki azonban alaposabban szemügyre vette a WHO-t, annak olyan bejelentések jutnak eszébe, mint a „Miénk a tudomány„, vagy a csak nemrég kiadott cél, hogy a 60 év feletti emberek és az egészségügyi dolgozók nem kevesebb, mint 100%-át „be kell oltani” a Covid ellen, a Covid vakcinával szkeptikusok démonizálása egy WHO-videóban, vagy a WHO NSA-stílusú megfigyelése a globális közösségi médiában, és ezért kicsit gyanakvóbban fogja olvasni.

A tapasztalat azt sugallja, hogy a WHO iránymutatásai és a kormányzati intézkedések nyilvános értékelése, amelyeket mindkettőt csak „kérésre” adnának ki, nem lesznek olyan önkéntes és nem kötelező erejűek, mint amilyennek látszik, különösen a szegényebb országok esetében, amelyek az alapítványok, nemzetközi szervezetek és gazdagabb kormányok adományaitól függenek.

Az is feltűnő, hogy a WHO csak a viselkedéstudomány alkalmazásával elért „jobb” eredményekről kíván tájékoztatást nyújtani, az esetleges negatív következményekről nem. Az állásfoglalás szerzői azt a benyomást akarják kelteni, hogy ilyen negatív következmények vagy etikai problémák nem létezhetnek, ha a viselkedéstudományt az emberek befolyásolására vagy manipulálására használják egy ügynökség vagy kormány által kívánt viselkedés javára.

A Rockefeller Alapítvány dicsérete

És itt jön a képbe a Rockefeller Alapítvány, amely szerencsére egyértelműbbé teszi, hogy miről is van szó. Egy tweetben megköszönték a WHO igazgatótanácsának, hogy felkarolta az állásfoglalást, ugyanakkor bemutatták a Mercury programot, amelyet a Gates Alapítvánnyal közösen finanszíroznak.

Hogy a WHO dicsérete azt jelenti-e, hogy az alapítvány részt vett az állásfoglalás-tervezet megírásában, nem tudjuk.

A higany egy 25 millió dolláros projekt. Egy ilyen költségvetésből elég sok viselkedéstudományt lehet finanszírozni. A projekt weboldal án ez áll:

„A Mercury Project társadalom- és viselkedéstudományi tudósok és szakemberek konzorciuma, amely elkötelezett a védőoltási kereslet növelését célzó költséghatékony és méretezhető beavatkozások azonosítása iránt. Miközben jelentős figyelmet fordítottak az oltóanyag-kínálattal kapcsolatos problémák enyhítésére, sokkal kevesebb erőfeszítést fordítottak az oltási kereslet problémáinak megoldására (WHO 2022). A Mercury Project konzorciumban részt vevő csapatok olyan beavatkozások portfólióját értékelik, amelyek a beállítások, a célcsoportok és a kockázat/nyereség arányok tekintetében eltérőek, azzal a céllal, hogy azonosítsák azokat a beavatkozásokat, amelyek a legköltséghatékonyabban növelik az oltási keresletet léptékben (Kremer et al. 2021).”

A kovid „vakcinákat” kifejezetten a rutinimmunizálások közé sorolják, amelyek pozitív előnyök és kockázatok egyensúlya a legelhibázottabb és legradikálisabb vakcinaszkeptikusokon kívül mindenki számára megkérdőjelezhetetlen kellene hogy legyen.

A higanyprojektek

Ha megnézzük a finanszírozott projektek leírását, nagyon jól érzékeljük, hogy merre tartanak a dolgok: szemérmetlenül a manipuláció irányába.

Van egy kísérleti program a tanzániai helyi média által a közegészségüggyel kapcsolatos félretájékoztatás leküzdésére:

„AFYA YAKO: A közegészségügyi félretájékoztatás elleni küzdelem a helyi médián keresztül Tanzániában. A tanzániai helyi rádiókkal együttműködve, amelyek heti rendszerességgel közegészségügyi műsorokat készítenek a félretájékoztatás elleni küzdelem érdekében, a kutatók egy négy hónapos országos kampány, az Afya Yako („Your Health” szuahéli nyelven) hatásait fogják értékelni. A kezdeményezés egy forgatókönyvbe foglalt rádiójátékot és a rádiós betelefonáláson keresztül ösztönzött kétirányú párbeszédet foglal magában.”

Emellett „egy mega-tanulmányt is végeznek az oltási arányok növeléséről”:

„BOOSTERS BOOSTING AT SCALE: nagy amerikai vállalatokkal együttműködve a kutatók egyszerre tesztelnek különböző taktikákat, amelyek célja a Covid-19 emlékeztető oltások elterjedtségének növelése. A beavatkozások közé tartoznak majd a megbízható üzenetküldők által küldött szövegek, valamint az oltási helyekre történő szállítás költségeinek támogatására tett ajánlatok.”

A Youtube-al közös nagyszabású projekt keretében kísérleti úton próbálják meghatározni, hogyan lehet a legjobban „segíteni az embereket abban, hogy különbséget tegyenek a valós és a hamis információk között, és csökkentsék a hamis információk terjedését az online terekben” Hogy mi a helyes és mi a helytelen, azt, ugye, a WHO határozza meg (mottója: „Miénk a tudomány”).

Még aljasabb a „Félretájékoztatás elleni küzdelem a közösségekben létrehozott üzeneteken keresztül” című kutatási projekt Ebben a projektben a kutatók a Facebookkal és a Youtube-tal, valamint helyi „nem kormányzati szervezetekkel” együttműködve Brazíliában, Mexikóban és az Egyesült Államokban azt vizsgálják, hogy a „konkrét közösség tagjai által létrehozott” egészségügyi információk mennyire hatékonyak az oltási felkészültség javítása érdekében, és hogy vajon jobban működnek-e, mint a kormányzati szakértők és a közegészségügyi szervezetek által jelenleg használt üzenetek. Természetesen ezeket az üzeneteket nem a közösségek fizetett befolyásolói dolgozzák ki.

Nem kevésbé manipulatív és az emberek szabad akaratát semmibe vevő a „Befolyásolók hasznosítása a téves információk elleni küzdelemben” program. Ebben „a pozitív közösségi médiabefolyásolókat – magasan jegyzett újságírókat és társadalmi aktivistákat, akik viszonylag nagy helyi követőkkel rendelkeznek – digitális írástudás-képzési forrásokkal és tényellenőrzésekkel látják el, valamint szerény pénzügyi kompenzációval”

Több ilyen, erősen megkérdőjelezhető megközelítés is létezik, amelyekben a szegény, alacsony szintű védelemmel rendelkező országokban élő embereket olcsó vagy védtelen kísérleti nyulakként használják fel manipulációs technikákhoz. De a legcinikusabb program díját a következő kapja:

„EGÉSZSÉGÜGYI TÉZINFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK CÉLZÁSA: Hálózatátalakító beavatkozások az egészségügyi téves információk online terjedésének csökkentésére(…) A health misinformation monitor Twitter account folyamatosan nyomon követi az angol nyelvű Twitteren megjelenő egészségügyi félretájékoztatást, és ellenüzeneteket küld a félretájékoztatás címzettjeinek, azzal a céllal, hogy a felhasználókat a forrás követésének megszüntetésére motiválja.”

Figyelembe véve a számítógépek és a mesterséges intelligencia által már ma is kínált és hamarosan kínálkozó lehetőségeket, nem nagy lépés az emberek teljes információáramlásának ellenőrzése és manipulálása felé. Csak a totalitárius ambíciókkal rendelkező technokraták nem látnak olyan etikai problémákat, amelyeket érdemes lenne megvitatni az ilyen viselkedéstudományi megközelítések alkalmazásának előmozdításában.

A Rockefeller-projekt névválasztása tökéletesen illeszkedik a WHO azon igényéhez, hogy isteni módon az egyetlen igazság kizárólagos birtokában legyen, amelyet a nyilvánosságnak el kell hinnie. Merkúr a római mitológiában az istenek hírnöke.

Következtetés

A Szilícium-völgyi, washingtoni és genfi hatalommámoros technokratákat meg kell állítani. Az állásfoglalást nem szabad elfogadni az Egészségügyi Világközgyűlésben. És a WHO világjárványról szóló szerződését, amely a forgalomban lévő tervezetében hasonlóságokat tartalmaz az állásfoglalással, nem szabad elfogadni. A szövetségi kormánynak nem szabad továbbra sem támogatnia azt. A WHO-nak pedig meg kell tiltani, hogy a társadalmi és egyéb médiumok manipulálásával és cenzúrázásával ráerőltesse az egyetlen tudományos „igazságról” alkotott egyoldalú és ugyancsak tudománytalan és vállalatbarát nézetét.

Eredetileg a Money and More-on jelent meg

Suggest a correction

Similar Posts