Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen
| |

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

Två ideella europeiska organisationer, specialiserade på hälsorisker med radiofrekvent strålning (RFR) från modern trådlös teknik, har publicerat en djuplodande kritisk granskning av den senaste rapporten från EU-kommissionens expertgrupp om RFR. EU:s expertrapport är starkt partisk och verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker under ICNIRP:s gränsvärden för maximal exponering för RFR. I och med detta ger…