Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και γιατί θα έπρεπε να σας ανησυχεί
|

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και γιατί θα έπρεπε να σας ανησυχεί

Το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το οποίο αναπαράγει μέρος του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προστατεύει το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών “να έχουν γνώμη και να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες χωρίς παρεμβάσεις από τη δημόσια εξουσία και ανεξαρτήτως συνόρων” και επιβεβαιώνει ότι “η ελευθερία και…