Ar trebui să fiți foarte îngrijorați de Legea serviciilor digitale
|

Ar trebui să fiți foarte îngrijorați de Legea serviciilor digitale

Articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care reproduce o parte din articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, protejează dreptul cetățenilor europeni de „a avea opinii și de a primi și de a difuza informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere” și afirmă că „libertatea…