Baby being Breastfed
|

Ali je dojenje po cepljenju z mRNA cepivom varno?

Pfizerjeva poročila o varnosti kažejo drugače

Od začetka velikega prizadevanja, da bi cepivo “dobili v ramo” vsi: od starejših do 6-mesečnih dojenčkov, vključno z nosečnicami – so vsi politiki, javni uslužbenci, zdravstveni organi in regulatorji kot papige poudarjali, kako cepivo COVID-19 mRNA ostane v roki in se hitro razgradi. To preprosto ni bilo res.

Lipidni nanodelci, v katere je zaprta sintetična cepilna mRNS, potujejo po vsem telesu – tudi po mlečnih žlezah, kjer se izločajo v materino mleko doječih žensk.

To je bilo prvič dokazano v študiji Lowa in drugih, objavljeni avgusta 2021, nato pa še v študiji Yeo in drugih, objavljeni januarja 2022. Sledila je študija Hanne in drugih, objavljena septembra 2022: Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk (Odkritje sporočilne RNS cepiva za COVID-19 v človeškem materinem mleku).

Kjer so raziskovalci v vzorcih materinega mleka odkrili prisotnost tako mRNA podjetja Moderna [mRNA-1273] kot mRNA podjetja Pfizer-BioNTech [BNT162b2].

‘Od 11 vključenih doječih posameznic so v 7 vzorcih 5 različnih udeleženk v različnih časovnih razmikih do 45 ur po cepljenju odkrili sledove mRNA cepiv BNT162b2 in mRNA-1273 COVID-19.’

Zdaj je nova študija Hanne in drugih, ki je bila nedavno objavljena 19. septembra 2023, pokazala podobne rezultate tako za mRNA cepivo podjetja Moderna kot za mRNA cepivo podjetja Pfizer-BioNTech.

‘Od 13 doječih žensk, ki so prejele cepivo (20 izpostavljenosti), so pri 10 izpostavljenostih do 45 ur po cepljenju odkrili sledove mRNA.’

Avtorji so še navedli:

Naše ugotovitve kažejo, da cepilna mRNA COVID-19 ni omejena na mesto injiciranja, temveč se širi sistemsko in se pakira v zunajcelične vezikle materinega mleka.

Od roke do materinega mleka

Na spodnji sliki je prikazan “Predlagani model biološke porazdelitve mRNA cepiva v materino mleko

Vir: Hanna in drugi, študija iz septembra 2023


Slika: Lipidni nanodelci (LNP) mRNA vstopijo v krvni obtok po vbodu v mišico –> LNP mRNA preidejo v mlečne žleze preko krvnega obtoka –> zunajcelični vezikli z zapakirano mRNA se izločajo v materino mleko –> LNP mRNA vstopijo v epitelne celice dojk
–> cepilna mRNA, ki se sprosti v citosol (intraluminalni vezikli, multivezikularno telo) –> eksosomi, ki vsebujejo cepilno mRNA
–> cepilna mRNA, ki se uporabi za razvoj zunajceličnih veziklov (MV ali eksosom) –> MV, ki vsebuje cepilno mRNA se sprosti v materino mleko

Kaj je bilo znano od januarja 2021

Dokazi, da v lipidne nanodelce zaprta modificirana mRNA podjetja Pfizer-BioNTech potuje po vsem telesu in se kopiči v skoraj vseh organskih tkivih – so bili znani že januarja 2021.

To je bilo razkrito v poročilu o nekliničnem ocenjevanju BNT162b, ki ga je izvedla avstralska uprava za terapevtsko blago (Therapeutics Goods Administration of Australia – TGA), vendar je regulator kljub temu znanju do konca tega meseca začasno odobril cepivo Pfizer-BioNTech za COVID-19 za uporabo v Avstraliji.

Pomembno je poudariti, da proizvajalca (BioNTech in Pfizer) nikoli nista izvedla (niti nista nameravala izvesti) študije biološke porazdelitve za dejansko spremenjeno mRNA, ki kodira beljakovinske bodice SARS-CoV-2. Zaradi tega regulatorji nekako niso imeli pripomb, prav tako pa tudi ne zaradi dejstva, da niso bile nikoli izvedene kritično pomembne varnostne študije. Edina študija biološke porazdelitve, ki je bila izvedena – študija 185350 na podganah Wistar Han – je bila za porazdelitev lipidnih nanodelcev (ki vsebujejo ALC-0315 in ALC-0159) mRNA, ki kodira luciferazo.

Poudarjeni deli v spodnji tabeli kažejo, kje se je koncentracija lipidov najbolj kopičila po injiciranju enega odmerka: v jajčnikih, kostnem mozgu, jetrih in nadledvičnih žlezah.

Vir: Poročilo TGA o nekliničnem ocenjevanju cepiva Comirnaty, BNT162b2 [mRNA] COVID-19

Omeniti velja, da je tako kot javno ocenjevalno poročilo agencije MHRA tudi poročilo TGA navajalo: “Ni znano, ali se BNT162b2 izloča v človeško mleko.”

Poleg tega je MHRA v prvotnem poročilu o oceni javnega zdravja cepiva mRNA podjetja Pfizer-BioNTech na strani 21 zapisala: “V okviru dobave v skladu z Uredbo 174 se šteje, da trenutno ni mogoče dobiti zadostnega zagotovila o varni uporabi cepiva pri nosečnicah.”

V nadaljevanju poročila je kategorično zapisano: “Tudi ženske, ki dojijo, se ne smejo cepiti.”

Vendar je bilo spodnje sporočilo dodano veliko pozneje.

To nekako ni ustavilo zdravstvenih organov po vsem svetu, ki so spomladi 2021 spodbujali cepljenje z mRNA za nosečnice in doječe matere, čeprav so regulativni organi navedli drugače.

Zanimivo je, da je po mojem poročilu z dne 4. septembra 2022 o nasprotujočih si nasvetih regulatorjev in zdravstvenih organov, ki je bilo prvotno objavljeno na portalu Trial Site News, agencija MHRA 5. septembra na spletni strani vlade Združenega kraljestva objavila naslednje sporočilo

Slika: Ni sprememb v nasvetih agencije MRHA glede varnosti in učinkovitosti cepiva za COVID-19 za nosečnice in doječe matere. Naš nasvet ostaja pri tem, da so cepiva za COVID-19 varna in učinkovita med nosečnostjo in dojenjem. Zavedamo se napačnih trditev na socialnih omrežjih, da se je naš nasvet glede varnosti in učinkovitosticepiv za COVID-19 spremenil. Zagotavljamo vam, da se naš nasvet ni spremenil. Še vedno ostaja pri tem, da so cepiva za COVID-19 varna in učinkovita med nosečnostjo in dojenjem in da za tem nasvetom stojijo znatni dokazi.

Težave s prepričanjem avtorjev

V nedavni študiji Hanne in drugih avtorji navajajo svoje prepričanje: “Dojenje po cepljenju je varno“, kar se zdi, da je oblikovano na podlagi tega, da:

so prisotne le količine v sledovih in da ni jasnega translacijskega delovanja.

Vendar pa je bil za dokazovanje, da “translacijska aktivnost ni prisotna”, uporabljen avtomatiziran sistem Western Blot (namesto tradicionalnega, ki se izvaja ročno). Western Blot je metoda, ki se uporablja za identifikacijo specifičnih proteinov. V zunajceličnem veziklu iz materinega mleka (prikazano na stezah 4-7) ni bilo zaznati beljakovinskih bodic, kar pomeni, da se cepilna mRNA v vzorcih materinega mleka ni prevajala v beljakovinske bodice – kar je avtorje pripeljalo do prepričanja, da je bilo cepljenje varno.

Avtomatiziran kapilarni Western blot (WES)

To vzbuja zaskrbljenost glede na ugotovitve moje poglobljene preiskave o škandalu #Blotgate v zvezi s Pfizerjevimi/BioNTechovimi lastnimi avtomatiziranimi Western Blots (ki so si jih drznili izdajati za tradicionalne/avtentične Western Blots), ki so vključevale prepričljive dokaze o “kopiranju in lepljenju” podatkov – torej goljufanju.

Neuspešna pozitivna kontrola

“Kot pozitivno kontrolo so celice HT-29 obdelali z mRNA-1273 [cepivo Moderna mRNA] v različnih razredčitvah (1:104, 1:106 in 1:107)

Poteki 1-3 na zgornji sliki prikazujejo pozitivno kontrolo, vendar pa na pasovih 2-3 ni prisotnosti beljakovinskih bodic, kar je nepričakovano. Avtorji so to dejstvo zapisali: “Vendar pa tudi pozitivni kontrolni vzorci, uporabljeni v koncentracijah, podobnih tistim iz zunajceličnega vezikla materinega mleka, niso povzročili izražanja beljakovinskih bodic. Nenavadno je, da v pozitivnih kontrolnih pasovih (2-3) ni bilo cepilne beljakovinske bodice, kar ne vzbuja zaupanja v veljavnost testa.

Številne omejitve študije

Avtorji v nadaljevanju razkrivajo omejitve svoje študije:

Druge omejitve vključujejo morebitno podcenjevanje koncentracij mRNA zaradi razlik v tehnikah zbiranja [mleka] mater in pogojih [njegovega] shranjevanja po lastnem zbiranju, kar lahko prispeva k razgradnji mRNA. Druga omejitev vključuje omejeno količino materinega mleka, ki so jo zagotovile matere, kar je omejilo izvedljivost nadaljnjih poskusov. Prav tako nismo preizkusili morebitne kumulativne izpostavljenosti mRNA cepiva po pogostem dojenju dojenčkov, ki lahko doda do 150-200 ml/kg/dan materinega mleka.

Zelo zaskrbljujoče je, da v študiji nismo preizkusili možne kumulativne izpostavljenosti mRNA cepiva pri dojenčkih, glede na to, kako pogosto so majhni dojenčki dojeni.

Potreba po nadaljnjih raziskavah

Avtorji poudarjajo:

Čeprav se zdi, da je cepilna mRNA translacijsko neaktivna, so potrebne nadaljnje raziskave, da bi določili najmanjšo količino mRNA, ki je potrebna za sprožitev imunskega odziva pri novorojenčkih.

Ker pa kljub temu ni znan najmanjši odmerek cepilne mRNA za sprožitev imunskega odziva pri dojenčkih, starih <6 mesecev, je treba v dialogu med doječo materjo in njenim zdravstvenim delavcem obravnavati vidike koristi/tveganja dojenja v prvih dveh dneh po cepljenju matere.

Morebitni prehod mRNA cepiva v materino mleko, kar bi povzročilo izpostavljenost novorojenčka, ni bil raziskan. Pomembno je, da Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ne priporoča cepljenja s cepivom COVID-19 pri dojenčkih, starih < 6 mesecev, zaradi pomanjkanja študij o varnosti in možne interakcije z drugimi rutinskimi cepljenji v tej starostni skupini.

Uničujoča škoda za dojene dojenčke iz lastnih podatkov podjetja Pfizer/BioNTech!

To me pripelje do zaskrbljujočih odkritij, do katerih smo prišli po analizi Pfizerjevih obdobnih posodobljenih poročil o varnosti za Evropsko agencijo za zdravila (EMA) od januarja 2021 dalje. Ta serija poročil je bila objavljena v reviji Children’s Health Defense, Europe (Obramba zdravja otrok, Evropa).

Izvleček: Najnovejša bombastična epizoda obremenilnih podatkov agencije EMA potrjuje njihov neuspeh: PSUR #3, primeri nosečnosti in dojenja, poročilo
Slika (označeno rdeče):
*16.3.3.1.16. Infarkt – 2 primera po posredni izpostavljenosti mRNA preko matere
*16.3.3.1.10. Nevrološki neželeni dogodki posebnega pomena (vključno z demieliacijo) – 3 primeri po neposredni izpostavljenosti mRNA preko matere

Globoko pretresljivo je, da družba Pfizer v “razpravo” ni vključila niti primerov dojenih dojenčkov, saj so jih zaradi posredne izpostavljenosti “BNT162B2 (transmaternalna pot)” označili za “nepomembne”, regulativni organ EMA pa je to odločitev odobril.

Poleg tega je Pfizerjev dokument Pregnancy & Lactation Cumulative Review (Kumulativni pregled nosečnosti in dojenja) razkril še več obremenjujočih primerov škode za doječe dojenčke, ki so bili cepivu izpostavljeni prek materinega mleka.

Bil sem med prvimi novinarji, ki so odkrili ta dokument iz mesečnega kopičenja podatkov iz Pfizerjevih dokumentov. Moje poročilo je bilo objavljeno v Trial Site News 22. aprila 2023. Spodnja slika zaslona je vzeta iz mojega prvotnega poročila.

Vir: V Trial Site News: Pfizerjev kumulativni pregled o nosečnosti in dojenju razkriva zastrašujoče podatke
41 (do 20%) od 215 doječih primerov so poročali o neželenih dogodkih pri dojenčkih, ki so bili posredno izpostavljeni cepivu preko materinega mleka. Slika prikazuje dolg seznam neželenih dogodkov pri doječih dojenčkih, od obrazne paralize in limfadenopatije do zamegljenega vida.

V oddaji Redacted si lahko ogledate mojo razpravo o teh ugotovitvah s Claytonom Morrisom.

Prvotno objavljeno: Sonia Elijah investigates, 23. september 2023

Suggest a correction

Similar Posts