|

Toename in miskramen, doodgeboorten direct gelinkt aan COVID-prikken, blijkt uit gegevens – gezondheidsambtenaren ‘hadden het moeten weten’

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

In een baanbrekend onderzoek dat woensdag werd gepresenteerd, zei statisticus en professor Dr. Konstantin Beck van de Universiteit van Luzern dat gegevens laten zien dat het aantal miskramen en doodgeboorten in 2022 direct overeenkwam met de COVID-19 vaccinatie onder zwangere vrouwen in Zwitserland negen maanden eerder – en vaccinproducenten en volksgezondheidsfunctionarissen wisten het of konden deze informatie op dat moment weten.

Een grote toename van spontane abortussen onder zwangere vrouwen was direct gekoppeld aan de uitrol van het COVID-19 vaccin in Zwitserland, volgens een nieuwe analyse van statisticus en professor aan de Universiteit van Luzern Dr. Konstantin Beck.

Beck, een voormalig adviseur van de Duitse minister van Volksgezondheid en het Zwitserse parlement, analyseerde openbaar beschikbare Zwitserse en Duitse gegevens uit wetenschappelijke publicaties, zorgverzekeraars en het Zwitserse Federale Bureau voor de Statistiek (FOS).

Hij ontdekte dat het aantal miskramen en doodgeboorten in 2022 direct overeenkwam met de COVID-19 vaccinatie onder zwangere vrouwen in Zwitserland negen maanden eerder.

En, zei hij, vaccinmakers en volksgezondheidsfunctionarissen wisten deze informatie op dat moment of hadden het kunnen weten, als ze de moeite hadden genomen om dit na te kijken. In plaats daarvan presenteerden ze de informatie aan het publiek op een manier die de risico’s verdoezelde.

Beck presenteerde zijn baanbrekende onderzoeksbevindingen woensdag aan Doctors for Covid Ethics.

In tegenstelling tot de publieke verklaringen van de Zwitserse autoriteiten dat “er geen relevante oversterfte onder jongeren” is in Zwitserland, onthult Beck’s heronderzoek van de eigen gegevens van de overheid significante patronen van oversterfte onder jongeren eind 2021 en begin 2022.

Hij zei dat deze bevindingen aantonen dat tijdens de COVID-19 pandemie “we de meest kwetsbaren onnodig hebben blootgesteld aan nieuwe risico’s die veel groter zijn dan het oorspronkelijke risico van de pandemie.” En dat “vandaag de dag meer en meer ernstige gevolgen van Corona-maatregelen opduiken in onze officiële statistieken, maar slechts weinigen geïnteresseerd zijn om ervan kennis te nemen.”

“Door de uitrol van deze vaccins te analyseren, vooral voor zwangere vrouwen en hun ongeborenen, vond ik duidelijk bewijs vanaf het allereerste begin dat het heroverwegen en stilzetten van de gevolgde vaccinatiestrategie noodzakelijk was,” zei hij.

COVID-inentingen leidden tot ‘de babykloof’

Zwitserland zag een historische daling in het aantal levendgeborenen in 2022.

Elke maand dat jaar waren er minder geboorten dan gemiddeld in de zes voorgaande jaren, met een totale daling van 8,5% in het nationale geboortecijfer, volgens de analyse van Beck.

Op sommige plaatsen was de daling zelfs nog significanter – in Zürich daalde het geboortecijfer met 16,5 procent.

De laatste vergelijkbare daling in geboorten, 13%, was volgens Beck tijdens de mobilisatie van het Zwitserse leger in 1914 aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen de meeste jonge mannen ten strijde trokken.

De daling van de geboortecijfers in 2022 kwam na een kleine “Corona baby boom” – een 3% piek in de geboortecijfers in 2021, die volgde op de pandemische lockdown.

Volgens gegevens van analist Raimund Hagemann kwamen de COVID-19 vaccinatiecijfers onder Zwitserse vrouwen in 2021 en begin 2022 zeer nauw overeen met de daling van de geboortecijfers negen maanden na de vaccinatie.

Figuur 1 (hieronder), die de geboortecijfers met negen maanden aanpast om rekening te houden met de zwangerschapsduur, toont deze sterke correlatie tussen de vaccinatiegraad en de daling van het geboortecijfer – de twee getallen weerspiegelen elkaar.

Onderzoekers hebben een paar verschillende hypotheses aangedragen voor deze “babykloof”, die Beck heeft onderzocht.

Sommigen stelden een gedragsmatige verklaring voor, met de hypothese dat mensen hun gedrag veranderden uit angst voor de pandemie zelf of de daarmee gepaard gaande economische onzekerheid.

Maar Beck zei dat deze hypothese niet overeenkomt met historische gedragspatronen – de babyboom zelf vond plaats in het midden van de Tweede Wereldoorlog. En het kan geen verklaring zijn voor de babyboom die volgde op het begin van de pandemie, toen zowel de publieke angst als de werkloosheid op hun hoogtepunt waren.

Hij verwierp ook de hypothese dat COVID-19 infectie de vruchtbaarheid verminderde. Als dat het geval was, zei hij, zou er geen piek in het geboortecijfer van 2021 zijn geweest na de eerste infectiegolf in 2020, en er was geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid na de Omicron-virusgolf.

In feite, zei Beck, is er helemaal geen bewijs van verminderde vruchtbaarheid. Integendeel, de gegevens laten zien dat vrouwen in dezelfde mate zwanger werden als voor de pandemie.

Aan de hand van Duitse ziekteverzekeringsgegevens – omdat Zwitserse gegevens nog niet beschikbaar zijn – toonde hij aan dat het aantal vrouwen dat een zwangerschapstest aanvroeg en artsen bezocht om zich te laten behandelen voor zwangerschap constant bleef gedurende 2021 en 2022.

Er was zelfs een lichte aanhoudende groei en een piek die verband hield met de mini-babyboom van 2021.

Dat maakt een door COVID-19 vaccin veroorzaakte spontane abortus de meest plausibele hypothese voor de daling in geboortecijfers – omdat hetzelfde aantal vrouwen zwanger werd, maar minder van hen hun zwangerschap voldroegen.

Die bewering wordt ondersteund door gegevens van Duitse zorgverzekeraars en Zwitserse verzekeraars die laten zien dat er vanaf het vierde kwartaal van 2021 een duidelijke en significante toename is van het aantal behandelde zwangerschapscomplicaties en van de duur van ziekenhuisopnames na de geboorte – die beide al jaren een neerwaartse trend vertonen.

Uit Duitse gegevens blijkt ook dat het aantal doodgeboorten in het vierde kwartaal van 2021 met 20% is gestegen.

Hoewel er geen gegevens over doodgeboorten beschikbaar waren voor Zwitserland, zei hij, is er geen reden om aan te nemen dat het wezenlijk anders zou zijn.

Iedereen die de bijsluiter had gelezen, zou op de hoogte zijn geweest’ van de gevaren

Het effect van de vaccins op de zwangerschap was niet zomaar een tragische en onverwachte uitkomst, omdat het al duidelijk was in de eigen gegevens van de vaccinfabrikanten of het gebrek daaraan, zei Beck.

Iedereen die “een bijsluiter van de fabrikant had gelezen”, voegde hij eraan toe, “zou zijn geïnformeerd” dat er geen zwangerschapsgegevens waren, maar dat er ernstige zorgen bestonden over de mogelijke effecten van vaccins op zuigelingen.

De Duitse versie van de waarschuwing van Moderna Spikevax zei in wezen: “We hebben geen idee wat het risico is voor zwangere vrouwen. Er zijn geen goede gecontroleerde studies gedaan. Er zijn niet genoeg gegevens beschikbaar”, aldus Beck.

De bijsluiter raadde vaccinatie ook af voor moeders die borstvoeding gaven, maar raadde het sterk aan voor zwangere vrouwen, aldus Beck.

“Maar gaat een zwangerschap niet meestal vooraf aan borstvoeding?” vroeg hij, “En wat moet je dan doen na de bevalling om van de vaccinatie af te komen?”

Op 20 april 2021 stuurde Pfizer zijn rapport over het mRNA-vaccin en zwangerschap naar de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), volgens de Pfizer-documenten.

De volgende dag publiceerde het New England Journal of Medicine (NEJM) voorlopige bevindingen over de veiligheid van het COVID-19 vaccin bij zwangere vrouwen op basis van een analyse van V-safe en het Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS).

Op 23 april gaf CDC-directeur Rochelle Walensky tijdens een persconferentie in het Witte Huis de aanbeveling aan zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren op basis van de bevindingen in dat artikel.

Het artikel stelde expliciet dat onderzoekers geen veiligheidssignalen vonden met betrekking tot zwangerschaps- of neonatale uitkomsten in het derde trimester, maar dat ze geen conclusies konden trekken over het eerste of tweede trimester.

Gezien het feit dat het eerste en tweede trimester de hoogste risicoperioden voor zwangerschap zijn, zei Beck, geeft het NEJM artikel toe dat de onderzoekers niet wisten welke extra risico’s de vaccins zouden kunnen opleveren voor zwangere vrouwen in hun meest kwetsbare periode.

Het artikel bevatte ook een irrelevante vergelijking van de meest voorkomende symptomen na het vaccin tussen zwangere en niet-zwangere vrouwen en gebruikte de levendgeborene als enige maatstaf voor de mogelijke gezondheidseffecten op de pasgeborene.

En misschien wel het belangrijkste, er werd expliciet gesteld dat “De meest gerapporteerde zwangerschapsgerelateerde bijwerkingen spontane abortus waren”

Het artikel rapporteerde 46 spontane abortussen gerelateerd aan vaccinatie op een totaal van 104 gerapporteerde abortussen. Dat, zei Beck, is een toename van 73,1% in spontane abortussen.

Door berekeningen te maken op basis van die NEJM-gegevens, ontdekte Beck dat bij de gerapporteerde vaccinatiegraad van 75% van de zwangere vrouwen in Zwitserland, 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in een miskraam of doodgeboorte.

Hij concludeerde dat alternatieve bestaande hypotheses dit fenomeen niet kunnen verklaren en dat de door vaccinatie veroorzaakte miskraamhypothese overeenkomt met zowel de gegevens van de fabrikant als de relevante bevindingen die zijn gerapporteerd als basis voor de CDC-campagne om zwangere vrouwen te vaccineren.

125% piek in longembolie, hartstilstand en beroerte, en herseninfarct bij kinderen van 0-14 jaar

De presentatie bracht ook een aantal zorgen naar voren over de effecten van COVID-19 vaccinatie op jonge mensen en hoe statistische manipulatie die mogelijke effecten kan verdoezelen.

Op basis van verschillende voorbeelden van hoe de gezondheid en mortaliteit van jongeren verslechterde in de loop van de vaccinatieperiode, stelde Beck de vraag: “Waarom hebben we kinderen gevaccineerd? Ik bedoel, zij waren niet de doelgroep van dit virus.”

Uit een onderzoek van gegevens van grote zorgverzekeraars bleek bijvoorbeeld dat in de periode 2020-2021 mensen in de leeftijd van 19-39 jaar de grootste groei in zorgkosten hadden, terwijl ze normaal gesproken de laagste kosten hebben, wat duidt op een verandering in de gezondheid van die bevolkingsgroep.

Gegevens over de frequentie van longembolie, hartstilstand en beroerte, en herseninfarct bij kinderen van 0-14 jaar toonden een piek van 125%. Hoewel de aantallen nog steeds klein waren, gingen ze van een gemiddelde van 20 voorvallen per jaar in de voorgaande jaren naar een totaal van 45 voorvallen in 2021.

Een tweede blik op de data-analyse van de FOS, die had gerapporteerd dat er geen oversterfte was voor jongeren in 2022, zorgde voor rode vlaggen, zei Beck.

Oversterfte meet het verschil in gerapporteerde sterfgevallen versus verwachte sterfgevallen in een bepaalde periode. Baseline prognoses van oversterfte zijn meestal gebaseerd op eerdere gemiddelden.

Beck analyseerde de sterftecijfers van de FOS opnieuw, maar hield het verwachte aantal sterfgevallen in lijn met eerdere gemiddelden – wat de FOS niet had gedaan – en vond een toename van 12% in de totale oversterfte.

Toen hij het sterftecijfer analyseerde per leeftijdsgroep, ontdekte Beck dat voor jongvolwassenen van 20-39 jaar er eind 2021 en in 2022 een piek was in het sterftecijfer boven de normale verwachtingen. En voor kinderen van 0-19 jaar stelde hij een vergelijkbare trend vast.

Gegevens over overmatige sterfte, zei hij, kunnen gemakkelijk worden verborgen door de betrouwbaarheidsintervallen voor voorspellingen te verbreden, door demografische groepen met verschillende gezondheidsprofielen te combineren of door het verwachte aantal sterfgevallen te veranderen om variatie te verbergen, waardoor Zwitserse ambtenaren konden aankondigen dat er geen overmatige sterfte onder jongeren was.

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door The Defender

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten