| | | |

WHO udviser tegn på “desperation”, fordi New Zealand og Iran afviser ændringer til WHO’s Internationale Sundhedsregulativ

Oprindeligt udgivet af : The Defender, 13. februar 2024

New Zealand og op til tre andre lande har afvist kontroversielle ændringer, som Biden-administrationen foreslog i 2022 til Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativer (IHR) fra 2005.

Redaktørens note: Efter vi publicerede denne artikel, informerede den hollandske advokat Meike Terhorst The Defender om, at Holland tog et “forbehold” mod IHR 2022-ændringerne den 16. august 2022. Terhorst tilføjede, at Holland aldrig ratificerede IHR fra 2005, som er gældende i øjeblikket.

New Zealand og op til tre andre lande har afvist kontroversielle ændringer, som Biden-administrationen foreslog i 2022 til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) internationale sundhedsregulativer (IHR) fra 2005.

Kritikere advarede om, at de foreslåede ændringer, der blev godkendt sidste år af den 75. Verdenssundhedsforsamling (WHA), giver WHO for meget magt og øger sandsynligheden for, at fremtidige forslag – herunder de i øjeblikket verserende 2023 IHR-ændringer og “WHO Pandemic Agreement“, eller pandemitraktaten – også vil blive vedtaget.

WHO’s medlemslande havde en frist til den 1. december 2023 til at afvise 2022-ændringerne. New Zealands advokat Kirsten Murfitt sagde til The Defender, at “New Zealand afviste ændringsforslaget, som vedrørte den reducerede tidsramme for fremtidige ændringer.”

“I maj 2022 stemte WHA for at vedtage ændringen af artikel 59 i IHR (og følgelig andre artikler), som reducerer tidsrammen for fremtidige ændringers ikrafttræden fra 24 til 12 måneder. Derfor blev perioden for at afvise eller reservere fremtidige ændringer reduceret fra 18 måneder til 10 måneder,” siger Murfitt.

For stater, der ikke har afvist ændringerne inden 1. december 2023, “træder ændringen i kraft i maj 2024 ved hjælp af ‘stiltiende accept’,” tilføjede Murfitt.

Andre eksperter fortalte The Defender, at deres afvisning fra op til fire lande kan være et tegn på større forhindringer, som WHO står over for i de igangværende forhandlinger om begge forslag.

Den uafhængige journalist James Roguski sagde, at WHO har planlagt nye forhandlingsmøder efter at være kommet bagud i forhold til sin egen juridisk bindende tidslinje på grund af medlemslandenes uenighed om “retfærdighed” –som det fremgik af udviklingen på sidste uges møde i arbejdsgruppen om ændringer af det internationale sundhedsregulativ (WGIHR).

Nylige udtalelser fra WHO’s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tyder også på en voksende utilfredshed med forhandlingernes forløb og sandsynligheden for at nå til enighed om de foreslåede IHR-ændringer for 2023 og “pandemiaftalen” inden dette års WHA, der er planlagt til 27. maj-1. juni.

Andre, herunder Chris Smith (R-N.J.) og Brad Wenstrup (R-Ohio), advarede under en pressekonference den 5. februar om, at de foreslåede instrumenter udgør en grundlæggende trussel mod national suverænitet, herunder USA’s.

New Zealandske dokumenter bekræfter, at landet afviste IHR-ændringer i 2022

Dokumenter, som den australske advokat Katie Ashby-Koppens har fået fra den newzealandske regering via en anmodning om aktindsigt og har delt med The Defender, bekræfter, at New Zealand den 30. november 2023 formelt meddelte WHO, at de afviste IHR-ændringerne fra 2022.

I en e-mail fra 30. november 2023 fra Andrew Forsyth, leder af Public Health Strategy i New Zealands Public Health Agency, til WHO’s generaldirektør, står der:

“Dette dokument meddeler New Zealands afvisning af ændringerne til artikel 59 i regulativerne, som vedtaget af Verdenssundhedsforsamlingen i maj 2022.

“Efter New Zealands parlamentsvalg den 14. oktober 2023 tages dette skridt for at give den kommende regering mulighed for at overveje ændringerne. Det er ikke sikkert, at det er regeringens endelige beslutning.

“New Zealand vil fortsat være en konstruktiv deltager i de igangværende, væsentlige WGIHR-forhandlinger.”

Aftalen mellem partierne i New Zealands regeringskoalition fastslog, at New Zealand ville indgive et “forbehold” mod IHR-ændringerne i 2022.

Ashby-Koppens har arbejdet sammen med New Zealands Voices For Freedom om at modsætte sig WHO’s forslag. Hun fortalte The Defender, at “forbehold” – en erklæring fra en stat under international lov om, at den forbeholder sig retten til ikke at overholde visse bestemmelser i en traktat – mod nye ændringer, ikke er forudset under den nuværende IHR.

“New Zealand gjorde det rigtige og afviste ændringerne i tide,” sagde hun.

Et brev fra den 29. november 2023 fra New Zealands permanente mission ved FN, som også blev frigivet som en del af den samme anmodning om informationsfrihed, underrettede WHO’s generaldirektør om “New Zealands afvisning af ændringerne.”

“New Zealand har afvist disse, så den nye regering kan foretage sine egne vurderinger af ændringerne,” sagde Ashby-Koppens og tilføjede, at New Zealand dermed blev det tredje af fire lande, der afviste IHR-ændringerne fra 2022.

Ifølge Door to Freedom, en fortalergruppe, der er imod WHO’s foreslåede instrumenter, afviste Iran også IHR-ændringerne fra 2022.

“Iran bemærker, at de afviste ændringerne fra maj 2022, fordi de reducerer tidsrummet for reservation eller afvisning,” skrev Door to Freedom. Door to Freedom blev grundlagt sidste år af Dr. Meryl Nass, et medlem af Children’s Health Defense’s videnskabelige rådgivende udvalg.

Under sidste uges WGIHR-møde bekræftede den russiske delegation også, at fire lande afviste IHR-ændringerne fra 2022, og sagde: “Vi vil gerne understrege generaldirektørens brev om, at fire lande ikke har tilsluttet sig de ændringer, der blev vedtaget for to år siden på WHA,” ifølge Roguski.

De to andre lande, der afviste ændringsforslagene, er ikke blevet offentliggjort.

Roguski sagde, at ændringsforslagene fra 2022 ikke blev vedtaget i henhold til WHO’s procedurer. Han har tidligere skrevet, at efter et sæt IHR-ændringer blev afvist i 2022, blev en anden pakke med ændringer “ulovligt indsendt” med støtte fra Biden-administrationen. Fem af dem blev vedtaget.

“De er fuldstændig ugyldige og illegitime,” sagde Roguski. “Ingen har sagt et ord. Det amerikanske senat sagde ikke et eneste ord om det.”

Ifølge Door to Freedom vil “fremtidige ændringer af IHR først træde i kraft 24 måneder efter godkendelsen (ikke 12 måneder) for lande, der har afvist IHR-ændringerne i 2022, og disse lande har 18 måneder (ikke 10 måneder) til at afvise eller tage forbehold over for alle fremtidige ændringer.”

WHO udviser “en følelse af desperation

Fire landes afvisning af IHR-ændringerne fra 2022 ser ud til blot at være en af flere forhindringer, der plager WHO’s igangværende bestræbelser på at få vedtaget sine forslag.

Roguski sagde, at sidste uges WGIHR-møde “ikke afsluttede sin dagsorden.” I stedet blev mødet “suspenderet”, og “de blev enige om at planlægge yderligere to ugers møder i WGIHR” mellem den 4. og 15. marts og en fælles session på en dag med WHO’s Intergovernmental Negotiating Body (INB) den 23. februar.

Ifølge WHO blev INB oprettet i 2021 for at “forhandle en konvention, aftale eller andet internationalt instrument under Verdenssundhedsorganisationens forfatning for at styrke forebyggelse, beredskab og reaktion på pandemier.”

Roguski sagde, at “et fælles møde mellem INB og WGIHR blev afholdt i al hemmelighed den 31. januar.”

Separat er INB planlagt til at mødes mellem 19. februar og 1. marts og igen mellem 18.-29. marts. Det næste formelle WGIHR-møde er planlagt til 22.-26. april.

WHO’s utilfredshed med fremskridtene i de igangværende forhandlinger om IHR-ændringerne og “pandemiaftalen” fremgår tydeligt af flere nylige offentlige udtalelser fra Tedros, hvor han bønfalder WHO’s medlemslande om at afslutte deres forhandlinger i tide til dette års Verdenssundhedsforsamling.

I en erklæring den 22. januar sagde Tedros:

“I løbet af de sidste to år har det mellemstatslige forhandlingsorgan og arbejdsgruppen om ændringer til IHR bevæget sig mod et fælles mål: at opbygge en sundere, sikrere og mere retfærdig verden.

“Dette er vores chance – måske vores eneste chance – for at få dette gjort, fordi vi har momentum. ..

“Medlemsstaterne har forpligtet sig til den historiske opgave at levere en pandemiaftale og en pakke med ændringer til forbedring af det internationale sundhedsregulativ til Verdenssundhedsforsamlingen i maj i år.

“Det er en enestående mulighed, som vi ikke må gå glip af.”

Tedros advarede også: “Hvis det internationale samfund går glip af denne mulighed, vil det være svært at opnå den omfattende reform, vi har brug for, især med hensyn til retfærdig adgang til pandemirelaterede produkter.”

Han kritiserede også skarpt “strømmen af falske nyheder, løgne og konspirationsteorier” om “pandemiaftalen og IHR.”

Dr. Kat Lindley, præsident for Global Health Project og direktør for Global COVID Summit, fortalte The Defender, at Tedros “virker frustreret ifølge hans tweets”, hvilket hun siger kan være et tegn på, at “nogle samtaler er gået i stå.”

Sådanne udtalelser afspejler Tedros’ bemærkninger på det årlige møde i World Economic Forum i sidste måned, hvor han, efter at have advaret om, at verden skal være forberedt på en ny pandemi, der kan være forårsaget af en endnu ukendt “sygdom X“, sagde:

“[Deadline] for pandemiaftalen er maj 2024, og medlemslandene er i gang med at forhandle. … Det er mellem lande, og jeg håber, at de vil levere denne pandemiaftale inden for tidsfristen, for hvis denne generation ikke kan gøre det … vil [den] kommende generation, den næste generation, ikke gøre det.”

“WHO og Tedros er også utrygge ved offentlighedens opfattelse, deres budskaber lyder desperate, og de slynger om sig med kommentarer om forslag til mis- og disinformation,” siger Ashby-Koppens. “Alle de indledende og offentlige udtalelser på WHO’s arbejdsgruppe- og INB-møder i år indikerer en følelse af desperation.”

Ashby-Koppens tilskriver denne desperation en øget global mistillid til WHO.

“Medlemslandene er ikke alle enige i, hvad WHO forsøger at opnå under begge traktatdokumenter … WHO lover fremtidige pandemier, men lytter ikke til offentligheden og ser ikke ud til at forstå, at al tillid til organisationen er væk,” sagde hun.

WHO “kan ikke engang stole på, at de følger deres egne regler

Eksperter, der talte med The Defender, pegede på, at manglende gennemsigtighed under forhandlingerne om de to foreslåede instrumenter også bragte bestræbelserne på at færdiggøre og godkende de to foreslåede IHR-ændringer og pandemitraktaten i fare.

For eksempel er de seneste 2023 IHR-ændringsdokumenter ikke blevet offentliggjort, ifølge Roguski.

“Vi forstår, at IHR-arbejdsgruppen forventer, at den endelige tekst først bliver færdig i løbet af april eller måske endda i maj, men der er stadig ingen officiel deadline for, hvornår den endelige tekst skal offentliggøres. Den nægter at bekræfte, hvad der står i dokumenterne, og den nægter at sige, hvornår den vil offentliggøre disse dokumenter,” siger Roguski.

De seneste offentligt tilgængelige dokumenter om de foreslåede IHR-ændringer fra 2023 er dateret 6. februar 2023. Roguski sagde, at dette fik deltagerne på sidste uges WGIHR-møde til at opfordre til, at de mest opdaterede dokumenter blev offentliggjort.

Ifølge Ashby-Koppens “følger WHO ikke sine egne regler,” da mange af de foreslåede ændringer, som er offentligt kendte, “ligger uden for WHO’s ansvarsområde.”

Hun tilføjede, at “inden den 27. januar 2024 skulle WHO have leveret de 300 ændringsforslag til sine medlemslande” – men det har de ikke gjort. “Bekymringen er, at man ikke engang kan stole på, at WHO følger sine egne regler nu, så hvordan kan vi stole på, at den følger de nye beføjelser, som vores folkevalgte vil give WHO?” spurgte hun.

Japan svarede, at de “foreslog præsidiet og WGIHR at overveje at offentliggøre præsidiets tekst.” Third World Network, der er anerkendt af WHO som en “relevant interessent“, udtalte: “Vi anmoder Præsidiet om venligt at offentliggøre tekstforslagene til medlemslandene af hensyn til gennemsigtigheden.”

Ifølge Roguski var der “ingen, der sagde et pip” på WGIHR’s møde om disse anmodninger, hvilket ifølge ham kan skyldes, “at de ikke har en aftale” på plads.

Ashby-Koppens sagde, at den newzealandske regering som en del af sit svar på anmodningen om informationsfrihed afslørede, at den er i besiddelse af et nyere udkast til de mere end 300 foreslåede 2023 IHR-ændringer, men at den ikke vil offentliggøre det.

“Det rejser spørgsmålet om, hvorfor vores eget land ikke er parat til at give sine borgere den aktuelle version af det dokument, der påstås at handle om vores helbred og beslutninger om det,” sagde hun.

Ifølge Ashby-Koppens kom den newzealandske regering i stedet med “en bizar anmodning” i sidste måned, hvor de “bad om feedback fra offentligheden på versioner af traktaterne, der vil være forskellige fra de endelige versioner, som New Zealand skal stemme om i maj 2024.” Regeringen satte en deadline for feedback til den 18. februar.

“Egenkapital” en eufemisme for “finansiering

Roguski sagde, at det vigtigste stridspunkt blandt WHO’s medlemslande er “retfærdighed” – som vil være det vigtigste diskussionsemne under det nyligt planlagte møde den 4.-15. marts.

Ifølge Roguski smed Oxfam, en anden af WHO’s “relevante interessenter”, “en bombe i kravet om retfærdighed” på sidste uges møde ved at “kræve en afslutning på Big Pharmas monopol, fjernelse af intellektuelle ejendomsbarrierer og en afslutning på verdens dobbeltmoral ved at kræve, at sundhed skal have forrang for kommercielle interesser.”

“Vi opfordrer jer til hurtigt at vedtage konkrete foranstaltninger for at sikre rettidig og retfærdig adgang til medicinske teknologier for at beskytte alle befolkninger,” sagde Oxfam.

Lande og enheder, herunder Malaysia og den afrikanske gruppe, opfordrede også til mere “retfærdighed” under sidste uges forhandlinger.

For eksempel foreslog den afrikanske gruppe en ny artikel 44A til IHR – en “finansiel mekanisme for retfærdighed i sundhedsberedskab og -indsats.” Den foreslåede artikel kunne skabe “en mekanisme … til at tilvejebringe de finansielle ressourcer på tilskudsbasis eller koncessionsbasis til udviklingslandene.”

En anden “relevant interessent” – International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations – “afviste … krav om adgang til deres ‘intellektuelle ejendom’,” sagde Roguski.

Han tilføjede, at sådanne tvister i bund og grund handler om penge og finansiering – som vil blive distribueret gennem VerdensbankensPandemic Fund

“Uanset om ‘pandemitraktaten’ eller ændringerne til IHR bliver vedtaget eller ej, vil de massive investeringer i det farmaceutiske hospitalsindustrielle kompleks fortsætte,” skrev Roguski for nylig. “Knæk koden: I finansverdenen er “egenkapital” en ejerandel … Problemet har altid været, og vil sandsynligvis altid være, penge.”

Roguski sagde, at “Pandemic Fund” yder finansiering til lande til udvikling af “systemer til tidlig varsling og sygdomsovervågning” og “laboratoriesystemer” og til at styrke “menneskelige ressourcer/folkesundhed og samfundets arbejdsstyrkekapacitet.”

“Dette er en handelskonflikt

Modstandere af WHO’s foreslåede instrumenter siger, at de truer den nationale suverænitet. Nogle af de forslag, der blev præsenteret under sidste uges WGIHR-møde, opfordrede til at give WHO’s generaldirektør endnu større autoritet.

For eksempel foreslog Den Afrikanske Gruppe en ny artikel 13A til IHR, hvor der står:

“Umiddelbart efter konstateringen af en folkesundhedskrise af international betydning i henhold til artikel 12, skal generaldirektøren foretage en øjeblikkelig vurdering af tilgængelighed og prisoverkommelighed af nødvendige sundhedsprodukter og komme med anbefalinger, herunder en tildelingsmekanisme, for at undgå enhver potentiel mangel på sundhedsprodukter og teknologier.”

På samme måde opfordrede Bangladesh i sit forslag til en ny artikel 13A til en “WHO-ledet international folkesundhedsrespons.”

Ifølge Roguski “forstår medlemslandene, at Tedros kan erklære en folkesundhedskrise af international betydning, når som helst han vil,” men “ønskede at give ham yderligere autoritet til, at han derefter kan afgøre, hvad der er nødvendigt.”

Reps. Smith og Wenstrup adresserede truslen mod den nationale suverænitet på en pressekonference den 5. februar. Smith henviste til en “række væsentlige problemer omkring den foreslåede traktat.”

Disse inkluderede “mangel på gennemsigtighed, forhandlinger i baglokalet, WHO’s overgreb og krænkelse af USA’s suverænitet, ukendte finansielle forpligtelser for amerikanske skatteydere, trusler mod intellektuelle ejendomsrettigheder og ytringsfrihed, finansiering af abort, og hvordan traktaten vil gavne Kina på bekostning af USA.”

“Der er blevet kigget alt for lidt på det, og der er blevet stillet alt for få spørgsmål om, hvad denne juridisk bindende aftale eller traktat betyder for sundhedspolitikken i USA og andre steder,” sagde Smith.

Wenstrup beskyldte WHO for at ville “krænke vores nationale suverænitet.”

Lindley sagde, at der har været initiativer fra nogle stater for at beskytte mod et indgreb i suveræniteten fra WHO, herunder et lovforslag, der blev introduceret den 5. februar i New Hampshire, HB1156, hvori det hedder, at Centers for Disease Control and Prevention og WHO “ikke skal have nogen jurisdiktion i New Hampshire.”

“Som de er skrevet, er ændringerne til IHR i direkte modstrid med vores First Amendment, 5th og 10th amendment,” siger Lindley.

Men for Roguski er det vigtigste spørgsmål handel og økonomi, ikke suverænitet.

“Dette er en handelsstrid, og det er et spil om penge til at opbygge det farmaceutiske hospitalsindustrielle kompleks i de lande, som de missede første gang,” sagde han. “De har problemer, fordi de skændes om penge og intellektuel ejendomsret.”

“Alle er blevet distraheret af andre aspekter af det, der forhandles om, men lige fra begyndelsen har hele formålet med dette været handelskonflikten,” tilføjede han.

“Der er en klar og betydelig økonomisk interessekonflikt mellem WHO’s loyalitet over for de største private finansielle bidragydere og rettighederne og friheden for borgere over hele verden,” sagde Murfitt og bemærkede, at en betydelig del af WHO’s finansiering kommer fra private partnere, såsom Bill & Melinda Gates Foundation.

“Pres fra folk virker, og det bør vi fortsætte med

Lindley sagde, at “pres fra folk virker, og vi bør fortsætte det,” og bemærkede, at modstanden mod IHR-ændringerne og “pandemiaftalen” “skaber opmærksomhed og snak – to ting, som WHO’s generaldirektør lader til at hade.”

Murfitt sagde, at “der er ved at opstå sprækker i WHO’s misinformation og konspirationsteorier, efter at bekymrede borgere, advokater og politikere er begyndt at sige fra,” mens Ashby-Koppens sagde, at økonomiske interesser kan afspore WHO’s forslag.

“Der er en reel risiko for, at pandemitraktaten bliver vendt på hovedet … på grund af de bekymringer, som Big Pharma har rejst gennem den amerikanske regering: De ønsker ikke at opgive deres intellektuelle ejendomsret eller profitandel, hvilket de måske bliver nødt til, når de deler deres produkter med fattigere lande,” siger Ashby-Koppens.

“Det er vanvittigt at tænke på, at frihedsgrupperne er på linje med Big Pharma, når det drejer sig om at droppe pandemitraktaten,” tilføjede hun. “WHO er ved at miste sin kappe som en pålidelig organisation. Folk er trætte og føler helt sikkert, at der er noget galt.”

“Vi er ved at vinde den populistiske kampagne mod WHO,” sagde Lindsey, men “vi har meget mere arbejde foran os.”

“Der kræves et flertal for den foreslåede ændring af IHR og 75 % af stemmerne for pandemiaftalen,” sagde Murfitt.

“Det er meget, og jeg tror ikke, vi er der endnu,” sagde Lindley.

“Mange af os føler, at de foreslåede ændringer til IHR vil blive vedtaget, og så er vi nødt til at lægge politisk pres på for at melde os ud af ordningen,” sagde Murfitt. “Med det nuværende offentligt tilgængelige udkast ser der ikke ud til at være en mekanisme til at fravælge det efter udløbsdatoen.”

Suggest a correction

Similar Posts