Vores missionVores mission er at stoppe børnesygdomme og -epidemier ved at arbejde målrettet på at eliminere skadelige eksponeringer, stille de skyldige til ansvar og etablere sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre fremtidige skader.


AT VÆKKE VERDEN

CHD Europe blev lanceret i et forsøg på at afsløre omfanget af det internationale statskup med med den nuværende “dagsorden for sundhedssikkerhed”, der finder sted under dække af pandemibekæmpelsen. CHD Europe blev startet ud fra et behov for at advare folk på begge sider af Atlanten og mobilisere støtte til beskyttelse af vores sundhed og frihedsrettigheder.

Kennedy-familien har en unik rolle i demokratiets historie. I 1963 kom præsident John F. Kennedy til Tyskland for at vise USA’s støtte til Vesteuropa mod truslen fra den kommunistiske blok. I en af de mest berømte taler i det 20. århundrede udtalte han ordene “Ich bin ein Berliner” – underforstået: “Jeg er med jer. Jeg er solidarisk med befolkningen i denne by i deres kamp for frihed og demokrati mod et totalitært regime”.

Med det i tankerne mente vores team, at tilstedeværelsen af hans nevø Robert F. Kennedy, Jr. ved det gigantiske frihedstræf, der blev organiseret i Berlin, kunne få en enorm indflydelse. Vi gjorde det umulige for at starte en europæisk afdeling og invitere ham til Berlin for at “vække verden” ved århundredets største demonstration. Den 29. august 2020 blev Robert F. Kennedy Jr. historiens ‘nye berliner’. Han holdt en fantastisk tale, hvor han udstillede, hvordan demokratierne er blevet svækket, til en folkemængde på over 1 million fredelige deltagere.

Hans medrivende tale var en øjenåbner for millioner af mennesker over hele verden og blev spontant oversat til snesevis af sprog med massiv deling på de sociale medier.

AT BESKYTTE BØRNENE

CHD Europe ønsker at beskytte børns sundhed og rettigheder mod medicinske overgreb. Vi mener, at det er meget dysfunktionelt for et samfund at ofre de yngstes udvikling for at forlænge de ældstes liv. Ligesom det sker med vaccineskader, er vores børn ikke i stand til at give udtryk for den skade, de lider, og de bliver ofte bebrejdet, hvis de taler om det. Deres situation skal vurderes i forhold til deres egne behov og fysiske, mentale og sociale udvikling og velbefindende.

Vores første indsats gik ud på at støtte forskning og evaluere virkningen på børn af at bære maske. Vi samfinansierede udviklingen af åndedrætsværn med sikkerhedsingeniører i Tyskland og delte juridiske strategier såsom brugen af ansvarsmeddelelser (notices of liability) til skolebestyrelser og arbejdsgivere, der advarer om mulige skader og behovet for sikkerhedsprotokoller til at beskytte børnene. Vi formidlede også rapporter fra forskere, børnelæger og psykologer om virkningen af “corona-foranstaltninger” på børns udvikling.

CHD Europe bad om annullering af EU’s beslutning om at eksperimentere med og godkende Covid-injektioner til børn og dele information om de specifikke risici, de medfører.

Børn er fortsat i centrum for vores mission. De er vores fremtid. Det er dem, vi i udgangspunktet kæmper for.

AT VÆRE EN STEMME FOR DET FRIE VALG

For at kunne træffe informerede beslutninger er vi nødt til at kunne sammenligne forskellige muligheder og vurdere de forbundne risici og fordele.

I modsætning til hvad regeringerne hævder, har vi valgmuligheder. Vi mener, at det er vigtigt ikke kun at forsvare vores valgfrihed, men også at minde om de valg, vi faktisk har. Hvad er omkostningerne ved en nedlukning og en massevaccinationspolitik sammenlignet med en tilsvarende investering i hospitalskapacitet og brug af eksisterende behandlinger? Det skal løbende evalueres med de nye oplysninger, der er til rådighed.

Men vores europæiske team er også opsat på at gå endnu videre. Vi ønsker at gentænke vores sundhedspolitik ved at sætte menneskelige værdier i centrum i stedet for at forlade os på computersimuleringer, der ofte er designet til at tjene dem, der styrer dem.

Hvad er rollen, og hvor går grænsen for en god offentlig sundhedspolitik? Hvad skal der investeres i for at redde liv og gøre verden til et bedre sted? Hvordan kan vi vende tilbage til uafhængig og gennemsigtig videnskab? Hvad er de reelle omkostninger og fordele ved vacciner og deres alternativer?

At præsentere nye visioner og diskutere bedre modeller er en del af vores mission, og vi ønsker at dele indsigten fra Europas og USA’s største stemmer.

OG FORSVARE VORES RETTIGHEDER

CHD Europe udfører sin kampagneindsats og juridiske indsats inden for rammerne af de europæiske institutioner.

Tidligere på året har vores team allerede arbejdet sammen med CHD om et ‘amicus curiae’-brev til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en retssag, der førte til en principiel afgørelse om spørgsmålet om obligatorisk vaccination og menneskerettigheder.

CHD Europe anlagde sin første sag i oktober 2020 ved Domstolen i Luxembourg, en anmodning om annullering af EU-parlamentets beslutning om at give afkald på risikovurdering i henhold til EU’s “GMO-forordning” for brugen af genteknologi i udviklingen af Covid 19-vacciner. Vi støttede også søgsmål, der anmodede om annullering af den betingede markedsføringstilladelse for hver af Covid-vaccinerne udstedt af Europa-Kommissionen.

I 2021 fokuserede vi sammen med vores formand Robert F. Kennedy, Jr. på at opfordre medlemmerne af Europa-Parlamentet til at stemme imod indførelsen af et “Covid-sikkerhedspas” ved at sende åbne breve, underskriftsindsamlinger og dele juridiske og videnskabelige analyser af forslaget.

AT DELE VIGTIG INFORMATION OG STRATEGIER

CHD Europe har til hensigt at udveksle information og dele ressourcer relateret til videnskab, juridiske tiltag, underskriftsindsamlinger og lobbyarbejde i Europa. Vi faciliterer udviklingen af et kollektivt efterretningsnetværk. Folk fra alle lande føler behov for at forene deres kræfter og tilbyde deres færdigheder og kompetencer. Mange rækker ud til os, og vi kan spille en vigtig rolle i at bringe dem sammen.

Vi må sige, at der siden pandemiens begyndelse er dannet et fantastisk internationalt netværk af advokater, læger, forskere, journalister og frihedsforkæmpere med hjælp fra vores organisation. På den måde kan vi udveksle best practice, nøgleinformation og strategier eller lave arbejde med faktatjek for at få en stærkere indflydelse i vores forskellige lande. Vi samarbejder også med formelle og uformelle lægegrupper samt forældre- og borgerforeninger i flere europæiske lande.

Mange af disse meget værdifulde oplysninger kan derefter nå vores medlemmer gennem offentliggørelse på vores hjemmeside, nyhedsbreve eller i Defender.

Dynamikken mellem CHD USA og CHD Europe er også vigtig. Meget af det arbejde, som Kennedy og hans team udfører, er både nyttigt og inspirerende for europæerne. For eksempel kan retssager mod Facebook, åbne breve til FDA, lobbyarbejde om 5G, artikler, der afslører svindel og interessekonflikter, alt sammen bruges til vores kampagneindsats og påvirke europæiske meninger og beslutninger.

På samme måde kan information og strategi fra europæiske advokater og forskere gavne retssager og lobbyarbejde i USA. Pålidelige nyheder om “hydroxychloroquine”-problemet i Frankrig, elementer af videnskabelig svindel i forbindelse med brugen af PCR-tests, som tyske advokater har afsløret, eller de franske ekspertrapporter om farerne ved RNA-vacciner giver værdifulde argumenter og/eller beviser.

Endelig, og dette er en mindre synlig del af vores arbejde, forsøger vi at finde tid til personlige kontakter med andre grupper og mennesker, da vi føler, at det er vigtigt at sikre, at vi arbejder med tillid, integritet og et fælles formål om at forme en bedre fremtid.

AT AFSLØRE DEN GLOBALE DAGSORDEN

Kennedys tale i Berlin var en fantastisk mulighed for at øge bevidstheden om den globale trussel mod demokratiet, som “den store nulstilling” (the great reset) udgør, med obligatorisk vaccination, overvågningssystemer, ødelæggelse af økonomien, censur af ytringsfriheden og omlægningen af samfundet til et digitalt samfund.

Efter demonstrationen i Berlin i august 2020 modtog CHD Europe mange forespørgsler fra uafhængige medier om at uddybe pandemi-dagsordenen og Children’s Health Defense’s mission yderligere. Ud over at henvise til Kennedys omfattende interviews og publikationer delte Senta Depuydt, journalisten, der stod for den europæiske afdeling, indsigt i den europæiske situation i flere artikler og interviews på fransk, italiensk og engelsk, i radioprogrammer, web-tv-kanaler og på nettet. Medlemmerne af vores europæiske team deltog også i flere demonstrationer i Europa

Videoen “International Message of Hope for Humanity“, som Kennedy optog i oktober 2020 på vores opfordring, blev vist i mindst 15 lande under protester og møder. I november blev der optaget endnu en tale med fokus på demokrati og åben debat med fortalere for sundhedsfrihed, der var samlet i København for at drøfte måder at opretholde menneskerettighederne på globalt plan. Kennedys “jubilæumstale” i Berlin er endnu en advarsel om truslen mod vores sundhed og frihed og en indtrængende opfordring til at gøre aktiv modstand.

AT INSPIRERE TIL PERSONLIG HANDLING

Children’s Health Defense Europe er ekstremt taknemmelig for det ekstraordinære arbejde og engagement fra formanden og de fremtrædende medlemmers side. Mænd og kvinder med stor karisma og stærke initiativer har en mission om at inspirere til individuelle handlinger, der kan være både værdifulde og transformative. Vi har en stærk tro på, at vores “netværk af kollektiv intelligens” kan danne grundlag for den frie, bevidste og humane verden, vi ønsker for vores børn.