Studie visar att kvicksilver nu kan listas som ”en orsak till autism”
| | |

Studie visar att kvicksilver nu kan listas som ”en orsak till autism”

av Arjun Walia I en studie publicerad i Pediatric Health Medicine and Therapeutics har man kommit fram till att det finns ”ett signifikant samband mellan kvicksilverkoncentration och autism”. Således kan kvicksilverkoncentrationen listas som en patogen orsak (sjukdomsorsakande) till autism.”  Studien visade också att betydande mängder bly finns i hjärnan hos personer med autism. Som studien…