|

Jitsuvax: Psihološke borilne veščine proti ljudem, ki so skeptični do cepiv mRNK

Cornelia Betsch, ena od najbolj zavzetih psihomanipulatork za cepljenje in v času Covida članica strokovnega sveta Corona, vodi nemško podružnico projekta EU, imenovanega Jitsuvax, s svojo vladi zvesto psihološko enoto iz Erfurta. Raziskuje in razširja psihološke trike, ki jih zdravniki uporabljajo za premagovanje zadržkov pri cepljenju.

Ime projekta petih držav, ki ga vodi Univerza v Bristolu, izhaja iz borilne veščine jiu-jitsu, ki je tudi njegov program. Tako kot v jiu-jitsu je namreč treba nasprotnika premagati z njegovo lastno močjo in njegovim lastnim orožjem. To je samo po sebi vprašljivo na dveh ravneh.

Po eni strani so ljudje, ki so skeptični do določenega cepljenja, na primer do poskusnih “cepljenj” z mRNK proti Covidu-19, in to javno izrazijo, naenkrat razglašeni in obravnavani kot “nasprotniki”. Običajno so obtoženi nizkih motivov in uporabo nepoštenih sredstev ter tega, do očitno nimajo prav. V obeh primerih, in kolikor sem lahko opazil, se nikjer izrecno ne poskuša razlikovati med “nasprotniki” s podlimi motivi, proti katerim se je treba boriti, in ljudmi, ki so iz utemeljenih razlogov ali zaradi zmote skeptični in se temu primerno upirajo, vendar to počnejo brez uporabe nepoštenih prijemov.

Po drugi strani pa se projekt dosledno zanaša na psihološko manipulacijo, tj. prav na tisto, kar se nasprotni strani na splošno očita. Tako se očitno razume načelo jiu-jitsa, da je treba nasprotnika premagati z njegovim lastnim orožjem.

Projekt, ki bo trajal od leta 2021 do 2025, financira EU, in sicer v višini 3,1 milijona evrov.

Cornelia Betsch, psihologinja, profesorica za zdravstveno komuniciranje, ki je odgovorna za nemški del projekta, je dvomljive psihološke ugotovitve med drugim uporabila za propagando splošnega obveznega cepljenja leta 2022, da bi pomirila družbo. Pomembni deli vlade so nato dejansko želeli, da bi se parlament odločil za takšno obvezno cepljenje, vendar na srečo to prizadevanje ni uspelo, saj so v Bundestagu prevladali zadostni ostanki demokratične spodobnosti.


15.
11.2022 | Po mnenju petih nemških družboslovcev v eseju v reviji Nature Human Behaviour bi splošno obvezno cepljenje pomagalo zmanjšati polarizacijo družbe. Kako so do tega prišli? To nima nič opraviti z znanostjo, ampak ima veliko opraviti s pristranskostjo, triki in akademsko odtujenostjo od življenja.

Način njihovega dela so ljudje iz skupine Jitsuvax v svojem prvem letnem poročilu iz maja 2022 opisali takole:

V obsežni meddržavni raziskavi med zdravstvenimi delavci smo izmerili, s katerimi argumenti proti cepljenju, najdenimi v taksonomiji JITSUVAX, se zdravstveni delavci težko spopadajo. Vzporedno smo zbrali podatke od 1250 udeležencev iz Združenega kraljestva, ki so pokazali, kateri argumenti so se javnosti zdeli prepričljivejši. Ti koraki so nam pomagali izbrati argumente, na katere se bomo osredotočili.

Ekipa je za izbrane argumente proti cepljenju oblikovala prilagojene ovržbe, ki so podane kot del izmišljenih scenarijev interakcije zdravstvenih delavcev z bolnikom ali predstavnikom javnosti. Izbrane ovržbe bomo preizkusili v ločenih poskusih z zdravstvenimi delavci in s člani javnosti.

Znanstveniki pri manipulacijah kot “korenine” skepticizma do cepljenja razlikujejo enajst problematičnih osebnih stališč, vključno s prepričanjem o zaroti, nezaupanjem v avtoriteto, religiozno držo in vztrajanjem pri avtonomiji. Po njihovem mnenju ni legitimnih razlogov za skepticizem do cepiv.

Če torej nekdo sklene, da svojega otroka ne bo cepil proti kovidu, ker je dokazano, da cepljenje ne pomaga pri preprečevanju okužbe in prenosa, in ker je tveganje resnih stranskih učinkov, vsaj za otroke, večje od tveganja resne zdravstvene škode zaradi kovida, je treba kot vzrok opredeliti eno od enajstih duševnih pomanjkljivosti. Očitno je izključena možnost, da so se organi zmotili in je bilo priporočilo za cepljenje otrok in dojenčkov napačno. Za znanstvenike, ki se ukvarjajo z manipulacijo, je resnica prilagodljiva stvar, ki je vedno odvisna od tega, kaj v danem trenutku govorijo oblasti.

Finančni interesi proizvajalcev so nepomembni

Oglejmo si primer skeptičnega argumenta, s katerim imajo zdravniki, ki se ukvarjajo s cepljenjem, večje težave. Argumenti se glasijo:

Informacije podjetij o cepivih so motivirane s finančnimi interesi

Kot vzrok za takšen skepticizem je opredeljeno patološko nezaupanje.

Težave izhajajo iz dejstva, da je v argumentu veliko stvari. Višina in pogostost kazni, ki so bile farmacevtskim podjetjem naložene zaradi kriminalnih dejavnosti, bolj spominjata na mafijo kot na organizacije, ki bi jim brez zadržkov zaupali svoje zdravje.

V okviru “strategije odločne zavrnitve”, ki jo širijo znanstveniki, ki se ukvarjajo z manipulacijo, je treba najprej priznati tisto, česar ni mogoče zanikati, da se lahko nato na širši ravni povleče v splošnost in razvodeni:


Nezaupanje do avtoritet je včasih upravičeno. Nekateri ljudje so na primer zaskrbljeni zaradi cepiv, ker farmacevtska industrija z njimi ustvarja dobiček. Farmacevtsko podjetje Pfizer je na primer od februarja 2022 s cepivom Covid zaslužilo 27 milijard funtov. Zasebna podjetja v vseh panogah so zainteresirana, da s svojimi izdelki zaslužijo denar. Pomembno je kritično dvomiti o motivih industrij.

Nato se argument obrne proti skeptikom:

Dobički niso omejeni na farmacevtska podjetja. Močan finančni motiv imajo tudi tisti, ki druge spodbujajo, naj se ne cepijo, saj imajo dobiček od tega, da ljudje kupujejo njihove alternativne izdelke.

Za alternativne izdelke ni neodvisnih regulatorjev, za razliko od cepiv, pri katerih neodvisni znanstveniki in nevladne organizacije po vsem svetu ocenjujejo njihovo varnost in učinkovitost ter niso pod vodstvom nobenega podjetja. Pravzaprav morajo javno prijaviti vsako navzkrižje interesov, vključno s prejetimi finančnimi plačili.

Informacije, ki jih zagotavljajo ti neodvisni strokovnjaki, so najboljše razpoložljive smernice o cepivih.

Zato Jitsuvax priporoča lažno pretvarjanje, da skepticizem glede določenih cepiv in promocija alternativnih izdelkov (ki jih lahko prodaja zasebnik) spadata v isto kategorijo. Jasno je, da takšen scenarij velja le za neznaten del javnih skeptikov glede cepiv. Na podlagi te lažne enačbe se nato vsem skeptikom očita, da imajo “močne” finančne interese, kar se le redko zgodi. Če pa so, so ti finančni interesi tisočkrat ali milijonkrat šibkejši od interesov farmacevtskih podjetij. V najboljšem primeru gre za tisoče evrov ali dolarjev, ne pa za milijarde.

Prav tako se domneva, da so zdravstveni organi brezhibni in da ni institucionalizirane korupcije, ki je lahko posledica t.im. vrtljivih vrat med regulativnimi organi in farmacevtskimi podjetji, skozi katera se visokokvalificirano osebje giblje sem in tja med obema svetovoma. Poleg tega očitno ni problem, da farmacevtska podjetja zahtevajo, da jih vlade zaščitijo pred odškodninskimi zahtevki, in da so bile odobritve le odobritve za uporabo v nujnih primerih z opustitvijo vseh običajnih standardov. Tudi dejstvo, da je nemški minister za zdravje Karl Lauterbach, ki naj bi mu brezpogojno zaupali, večkrat lažno trdil, da cepljenje nima stranskih učinkov, nam ne bi smelo dati misliti, prav tako pa ne dejstvo, da je v preteklosti nase opozoril z vljudnostnimi študijami za nevarna zdravila. Če pa nam to vzbuja pomisleke, velja, da smo patološko sumničavi.

Medtem ko torej argument skeptikov o navzkrižju interesov ne potrebuje psiholoških trikov in opisuje družbeno realnost, predlagani protiargument temelji na umazanih semantičnih in psiholoških trikih in daje le videz, da opisuje relevantna dejstva.

Človeško telo brez možnosti zdravljenja

Številne ravni spletne strani projekta so polne takšnih grobo izkrivljenih in lažnih predstavitev. Če navedemo samo še en primer, znanstveniki, ki se ukvarjajo z manipulacijo, povsem resno in brez kakršnih koli pridržkov zapišejo naslednje:

“Nekateri ljudje zavračajo cepljenje na podlagi napačnega prepričanja, da ima telo ‘naravni zdravilni potencial’.”

Človek mora biti več kot omejen, da resno misli, da telo nima potenciala za spopadanje z boleznijo ali poškodbo. Človeštvo bi potemtakem komaj preživelo do izuma domnevno edinega cepiva, ki rešuje življenja. Avtorji pa tistim, ki tako razumno razmišljajo, kot vzrok njihovega zmotnega razmišljanja pripisujejo najrazličnejše duševne slabosti ali bolezni.

Na podlagi trenutnega stanja znanja vsakdo, ki o tem nedogmatično razmišlja, težko zanika, da je za velik del prebivalstva zaupanje v naravno sposobnost telesa, da se pozdravi, alternativa cepljenju proti kovidu – alternativa, ki je nedvomno vredna razmisleka ali celo prednostna. Zato bi moral zdravnik v razpravi o informacijah o cepivih to priznati, še toliko bolj, če bolnik izrazi takšne pomisleke. Namesto tega bi znanstveniki za manipuliranje zbrani okoli Betschove od zdravnikov zahtevali, naj ne upoštevajo svoje zdravniške odgovornosti in da vero v zdravilni potencial telesa zavračajo kot lažno doktrino.

Ponavljajoči se kršitelj

Betschova je bila tudi soavtorica zelo dvomljive študije, objavljene v reviji Preprint novembra 2021, po kateri naj bi krizo zaradi kovida v takratni Nemčiji povzročili predvsem necepljeni; to trditev so politiki zlahka sprejeli in jo podprli s ponarejenimi statističnimi podatki, kar se je pozneje izkazalo za skrajno napačno.

“Znanstveniki”, ki se pustijo plačevati vladi, da razvijajo umazane psihološke trike, s katerimi lahko vlada manipulira z državljani, so sramota za znanost. Delajo veliko škodo demokraciji.

Več

Člani Svetovne zdravstvene organizacije sprejeli resolucijo o manipuliranju z javnim mnenjem
V več jezikih na spletni strani CHD Europe

Cenzurna farsa časopisa Berliner Zeitung: Strah kot instrument usklajevanja

Svetovna zdravstvena organizacija svetuje vladam, ki so izčrpale vse zaupanje, naj najamejo prikrite oglaševalce

Zvezni center za zdravstveno vzgojo (BZgA) spektakularno dezinformira o cepljenju proti kovidu

Propagandna mreža Covinform, ki jo financira EU, je osramotila sebe in dva nemška znanstvenika

Suggest a correction

Similar Posts