| | | | | | | | | | | |

Prof. Schwab: “Dosjeji Inštituta Roberta Kocha (RKI) bodo razkrili tudi neuspeh korporativnih medijev”

Vir: The Epoch Times, Nemčija, Alexander Wallasch, 29. marec 2024

Prof. Martin Schwab o dosjejih Inštituta Roberta Kocha (RKI): “Pravi razlog, zakaj so ti dokumenti pod ključem, je ta, da sta vlada in, če kdo dvomi, Inštitut Roberta Kocha, ki je podpiral te zgodbe, očitno lagala.”

Professor Dr. Martin Schwab sieht kein schnelles Ende im Prozess um die Soldatenimpfpflicht

Profesor Dr. Martin Schwab dela na Pravni fakulteti Univerze v BielefelduFotografija: Stephan Kröker / Epoch Times

Sorazmerno majhnemu alternativnemu mediju “Mulitpolar”, ki je zaslovel zlasti s kritiko ukrepov proti koronavirusom, je uspelo objaviti obsežne prepise intervjujev, ki so zdaj pod imenom “Dosjeji RKI” postali medijski dogodek v številnih osrednjih medijih.

Epoch Times se o uspehu “Multipolar”, dosjejih RKI in njihovem pomenu pogovarja s strokovnjakom, profesorjem Martinom Schwabom. Prof. Schwab je bil med letoma 2010 in 2013 dekan pravne fakultete na Freie Universität v Berlinu. Od oktobra 2015 poučuje na Univerzi v Bielefeldu, kjer vodi katedro za civilno, procesno in korporacijsko pravo.

Kateri dokumenti Inštituta Roberta Kocha (RKI) so bili objavljeni?

Gre za to, da naj bi bila dokumentacija o notranjih posvetovanjih na Inštitutu Robert Koch očitno shranjena pod ključem. Zdaj pa je spletni reviji “Multipolar” uspelo prisiliti RKI, da je razkril vsaj del teh zapisnikov. Delno zato, ker so bili pomembni deli zapisa zatemnjeni. Na berlinskem upravnem sodišču trenutno poteka sodni postopek, katerega cilj je odrediti RKI, da objavi celotne protokole v popolnoma neredigirani obliki.

Zakaj menite, da se vlada ni preprosto odločila, da to stori? To bomo 125 let hranili pod ključem, potem pa si bodo naši potomci lahko ogledali, kaj se je dogajalo?

V ZDA naj bi bili ti dokumenti, ki so jih hranile oblasti, v naslednjih 75 letih postopoma objavljeni. Uprava za hrano in zdravila (FDA) je trdila, da lahko pregleda in objavi le 500 strani na mesec. Glede na obseg dokumentov bi to pomenilo, da bi za objavo vseh dokumentov potrebovali 75 let. Vendar pa je zvezni sodnik v Teksasu FDA strogo odredil, da objavijo 55.000 strani na mesec z zanimivo utemeljitvijo, da bi hitra objava Pfizerjevih dokumentov omogočila prepričati nasprotnike cepljenja o varnosti in učinkovitosti cepiv COVID.

Pravna podlaga v ZDA je bil Zakon o svobodi obveščanja (Freedom of Information Act – FOIA). V Nemčiji obstaja podoben zakon, in sicer Zakon o prostem dostopu do informacij. V skladu s tem zakonom morajo javni organi dati na voljo informacije, ki jih imajo, vsakomur, ki predloži ustrezno zahtevo. Ni jim treba, da sami ustvarijo informacije, vendar morajo omogočiti dostop do informacij, ki že obstajajo. Te obstoječe informacije vključujejo tudi protokole, kakršni so obravnavani v tem primeru.

Ali se niso mogli iz tega izgovoriti – ogrožena varnost države in podobno -, da bi te protokole obdržali pod ključem?

Zakon o svobodi informiranja omogoča, da se določene informacije hranijo pod ključem, če to zahtevajo javni interesi ali osebne pravice tretjih oseb. In zelo zanimivo je, da je odvetniška pisarna, ki zastopa RKI (pravzaprav zastopa Zvezno republiko Nemčijo – RKI ni neodvisna pravna oseba), predložila 1.056 strani dolgo dokumentacijo, v kateri utemeljuje, zakaj naj bi deli, ki so bili redigirani, ostali redigirani v dobro države.

Mimogrede, to se dogaja tudi na drugih področjih. Nedavno je poslanec predložil poslansko vprašanje, iz katerega je “CORRECTIV” pridobil vire, na katere se sklicujejo v zvezi z domnevnimi načrti konference Wannsee 2.0. Odgovor ministrstva za notranje zadeve je bil: “Tega ne moremo razkriti, sicer bi dali vpogled v preiskovalne metode Urada za zaščito ustave.” To načeloma pomeni priznanje, da “CORRECTIV” očitno sodeluje z Uradom za zaščito ustave. Na tej točki je zrastel dvom, ki se je že izvil iz neodgovora.

Šlo naj bi za posnete pogovore koordinacijskega centra v RKI, ki je večkrat organiziral skupne konference. Ali lahko rečemo, da je bistvo zadeve v tem, da naj bi politične odločitve temeljile na znanstvenih posvetovanjih, iz dosjejev RKI pa zdaj izvemo, da teh posvetovanj ni bilo? Ali je to osrednja ideja?

Bistvo je, da nam je bila celotna zgodba o pandemiji predstavljena kot rezultat znanstvene ocene. In ta znanstvena ocena je bila predstavljena kot tako prepričljiva, da je bil vsakdo, ki si je drznil dvomiti, takoj oblaten: kot zanikovalec korone, teoretik zarote, kovidiot, kot nekdo, ki ni hotel sprejeti domnevno prepričljivih znanstvenih ugotovitev. Takšna je bila takratna zgodba.

Pravi razlog, zakaj so ti dokumenti shranjeni pod ključem, je ta, da sta vlada in v primeru dvoma Inštitut Roberta Kocha, ki sta podpirala to zgodbo, očitno lagala.

Pri tem se trdi, da je tajnost potrebna za dobro države. V resnici je cilj zaščititi vlado, da ljudje ne bi izvedeli, da so jim zvezna vlada, vlade zveznih držav in RKI lagali. Toda prav zato obstaja Zakon o svobodi informiranja: ta zakon obstaja zato, da imajo ljudje možnost pogledati v organe oblasti in ugotoviti, ali lažejo.

Zato si ne morem predstavljati, da bi bilo sklicevanje RKI na klavzule o zaupnosti iz zakona o svobodi informacij kakor koli uspešno v sodnem postopku, v katerem je vse našteto.

Poskušam si predstavljati, da sem sodnik, prej sem verjel zgodbi o pandemiji in menil, da so ukrepi proti koronavirusom pravno upravičeni, zdaj pa se zavedam, da je šlo za politično direktivo. Ukrepi v zvezi s koronavirusom sploh niso temeljili na znanstveni podlagi. Epidemiološka utemeljitev ukrepov za nalezljive bolezni ni bila nikoli niti približno utemeljena. Zaradi tega bi bil sumničav, da ne rečem nejevoljen.

In če bi hkrati izvedel, da je Heinz Bude, eden od soavtorjev zloglasnega dokumenta o paniki, odkrito izjavil, da so iskali nekaj, kar bi bilo videti kot znanost, zato so si izmislili vrednost R in “izravnavo krivulje”, in da jim tega sploh ni povedal znanstvenik, temveč znanstveni novinar iz ZDA, bi si rekel: “Torej, dragi RKI, zdaj želim izvedeti vso resnico o zapori. Mi, sodstvo, smo vas podprli s svojo pravno prakso. Zdaj se zavedamo, da so nam lagali. Zdaj pa hlače dol, ampak zdaj!” Takšen bi bil moj odziv kot sodnik.

Navsezadnje je eno imeti prav, drugo pa je dokazati, da imaš prav. Toda ljudje so že spet razburjeni, ker je minister za zdravje Lauterbach v zvezi z datotekami RKI pravkar namignil, da bi lahko šlo za rusko propagando …

To je obrambna akcija. Če je Inštitut Roberta Kocha opravil določena posvetovanja z določenimi rezultati in določenimi argumenti ali celo neargumenti ali lažnimi argumenti, potem se je to zgodilo. In potem to nima nobene zveze z rusko propagando. Potem je to manever za odvračanje pozornosti.

https://www.riddle.com/embed/a/yKI9cA8l?lazyImages=false&staticHeight=false

Zakaj se vlada ni držala znanstvenih priporočil oziroma ni dovolila, da bi se znanstveni diskurz sploh pojavil?

Od prvega zaprtja dalje v korporativnih medijih slišimo samo propagando. Propaganda, kot je opredeljena na spletni strani Zvezne agencije za državljansko vzgojo. Propaganda kot sporočilo, ki naslovniku dvzema zmožnost razmišljanja, ki se namerno izogiba racionalnemu diskurzu in namesto tega apelira na čustva, kot sta strah in krivda, ter mu sugerira, da ima s sprejetim mnenjem prav.

Sporočila se ponavljajo, ponavljajo, ponavljajo in še enkrat ponavljajo. Hkrati so bili ljudje zmedeni. Nekdo, kot je gospod Lauterbach, je idealen igralec za propagando, saj si nenehno nasprotuje. Bolj ko ljudi soočate z nasprotujočimi si izjavami, bolj so zmedeni in bolj iščejo smernice. In ko propaganda nato izjavi, da “ste ‘junaki’, če sledite vsemu temu” (kot je bilo pozimi 2020/2021 povsod napisano na plakatih), ustvari to (navidezno) orientacijo in prodre do ljudi. Prav presenetljivo je, koliko ljudi je temu nasedlo. Zakaj bi torej iskali znanstvene dokaze, če pa lahko s pomočjo propagande pridobite poslušnost ljudi?

Kako se je na primer ideja o številu R obdržala tako dolgo?

Zanimivo je, da RKI še vedno prodaja R-število kot merilo epidemiološke uspešnosti ukrepov proti koronavirusom – in sicer v tako imenovani “študiji Stop COVID”, ki jo je RKI predstavil poleti 2023 (strogo gledano je bilo predstavljeno delovno poročilo; gospod Lauterbach izvirno študijo še vedno hrani pod ključem).

In s popolnoma nasprotujočimi si rezultati. V njej je navedeno, da se je R-vrednost zmanjšala, še preden so ukrepi začeli veljati. Iz tega je mogoče sklepati, da so bili ukrepi učinkoviti, še preden so začeli veljati. To je seveda zgolj trditev in predpostavlja, kaj je treba dejansko dokazati. Študija Stop COVID (oziroma to, kar o njej vemo iz objavljenega delovnega poročila) ima tako resne metodološke pomanjkljivosti, da jih običajno ne bi spregledali niti študenti.

Dokument zdaj daje vtis, da je Nemčija sprejela izolirane ukrepe in odločitve glede koronavirusov. Od kod domneva, da bi se lahko odločili za katerikoli ukrep brez nacionalnega usklajevanja?

Zdi se mi, da se spomnim, da je v spisih RKI navedeno, da so razpravljali o tem, da globalna zapora verjetno ni izvedljiva. Že samo dejstvo, da RKI o tem sploh razmišlja, kaže, da je bila Nemčiji dodeljena osrednja vloga v orkestru globalne blokade.

Vendar to pomeni tudi, da moramo odgovoriti na vprašanje, ali je Nemčija sprejela izolirano odločitev ali pa je šlo za globalno politično akcijo pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije. To bo morda osvetlila nadaljnja analiza datotek.

Kaj to pove o nemških medijih? Da te dokumente objavlja sorazmerno majhen medij, kot je “Multipolar”, in ne eden od glavnih vodilnih medijev ali javnih radiotelevizij?

Dosjeji RKI bodo razkrili tudi neuspeh korporativnih medijev. Včeraj sem o tem prebral članek na “t-online”, v katerem je pisalo, da je “Multipolar” revija, da je desničarska in da je revija priljubljena na sceni zanikanja korone in boja proti cepljenju.

In potem se je spet začela uporabljati palica za obrekovanje. Namesto da bi novinarji korporativnih medijev končno opravili svoje delo in razkrili resnico o zapori, zdaj poskušajo diskreditirati revijo “Multipolar”. To se lahko zgodi le zato, ker morajo korporativni mediji priznati, da so bili med krizo koronavirusov vsestransko neuspešni.

Kakšen pomen pripisujete tej publikaciji z vidika prihodnosti? Kaj menite, da se bo zgodilo, če se bo kaj odvilo?

Zagotovo vidim priložnost za začetek preobrata v sodni praksi – če bo v zvezi z datotekami RKI mogoče izsiliti obnovitev kazenskih postopkov in postopkov izrekanja glob za kršitve, povezane s koronavirusi. Takšna obnova postopka bi temeljila na spisih RKI kot novih dokazih (člen 359 št. 5 StPO).

Trdilo bi se, da na podlagi spisov RKI pripoved o pandemiji nikoli ni imela znanstvene podlage, zato so bili tudi iz nje izpeljani ukrepi protiustavni in nični, in da bi sodišča to zagotovo tako videla, če bi že takrat poznala spise RKI.

Kakršen koli razlog za presojo izvršilne oblasti je namreč pod vprašajem tam, kjer se laže in kjer odločitve očitno ne temeljijo na znanosti. Zvezno ustavno sodišče je v odločbi Kalkar (z dne 8. avgusta 1978 – 2 BvL 8/77) navedlo, da se mora država v primerih pomembnih znanstvenih spoznanj ravnati v skladu z napredkom znanja. Če se stanje znanja spremeni, morata zakonodajna in izvršilna oblast ponovno preučiti svoje odločitve. Enako je zvezno ustavno sodišče navedlo za področje nadzora nad okužbami v odločbi “Bundesnotbremse I” (z dne 19. novembra 2021 – 1 BvR 781/21).

To pomeni, da sta psevdoznanost ali celo politično vmešavanje v znanstveni proces na področju jedrske zakonodaje, nadzora bolezni in povsod drugje, kjer gre za znanost in tehnologijo, preprosto zakonsko prepovedana. Laž ni nikoli primerna podlaga za ustavnopravne politične odločitve.

Če se zdaj sodiščem vsesplošno sporoča: “Spoštovani sodniki, tudi vi ste bili zavedeni in vljudno vas prosimo, da na podlagi novih ugotovitev ponovno odprete te postopke,” potem vidim možnost, da se trend obrne.

Sodstvo moramo prepričati, da to razume- tudi oni so bili zavedeni. Sodstvu moramo dati priložnost, da sprejme potrebne sklepe. Če bodo sodišča odprta za idejo, da nič od tega, kar je bilo tukaj objavljeno, nima znanstvene podlage, je lahko posledica le razglasitev vseh zakonov in predpisov o koronavirusih za nične in neveljavne ter revizija že izrečenih kazni in glob, kolikor to dopušča procesno pravo.

Zato potrebujemo pogumne in drzne odvetnike na obeh straneh ..

Res jih potrebujemo. Majhna skupina odvetnikov, ki si trenutno aktivno prizadeva za spremembe na sodišču, nujno potrebuje okrepitve. Upam, da bodo dosjeji RKI spodbudili enega ali dva odvetnika, ki sta se doslej držala ob strani, morda tudi zaradi strahu pred izgubo strank tistih, ki ukrepe podpirajo, da bi zdaj zbrala pogum in sprejela tudi stranke med tistimi, ki ukrepe kritizirajo. Tudi če je za to potrebno določeno zdravstveno znanje. Vendar je bilo tudi to prizadevanje z dokumenti RKI opazno zmanjšano.

Ni zanemarljivo da kot univerzitetni predavatelj nastopam kot odvetnik v sodni dvorani, kjer mi zakon to dovoljuje (in sicer v kazenskih in denarnih zadevah, člen 138(1) nemškega zakonika o kazenskem postopku, in v upravnih sporih, člen 67(2), prvi stavek, nemškega zakonika o upravnem postopku). Razlog za to je preprosto v tem, da je število odvetnikov premajhno. V vsej Nemčiji imamo približno 150.000 odvetnikov, vendar je le zelo majhno število takih, ki se resnično uprejo tem lažem, ki so zdaj postale očitne.

Suggest a correction

Similar Posts