Dr. Meryl Nass toži zdravstveni odbor zvezne države Maine zaradi začasnega suspenza; trdi, da je svet kršil njene pravice iz prvega člena ustave

Dr. Meryl Nass je danes (17. avgusta) vložila tožbo proti Odboru za licenciranje v medicini v zvezni državi Maine in njegovim posameznim članom, ker naj bi odbor kršil njene pravice iz prvega člena ustave ZDA in pravice iz ustave zvezne države Maine.

Ta članek je bil prvotno objavljen na spletni strani The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website

Pritožba navaja, da je odbor izvajal povračilna dejanja proti Nassovi, zdravnici internistki in članici znanstvenega svetovalnega odbora organizacije Children’s Health Defense (CHD), ko ji je začasno odvzel zdravniško licenco, ker je javno izrazila svoje drugačno mnenje o uradni politiki COVID-19, cepivu COVID-19 in alternativnem zdravljenju.

“Ker je bila odkrita, je odbor Dr. Nassovo izbral za tarčo, ki jo je treba utišati,” je za The Defender povedal njen odvetnik Gene Libby.

Jeseni 2021 je odbor izdal izjavo o stališču, citirano v pritožbi, v kateri je navedeno, da lahko imetnike licenc doleti disciplinski ukrep, če “ustvarjajo in širijo dezinformacije o cepivu COVID-19 “.

Oktobra 2021, kmalu po izdaji izjave, je odbor prejel pritožbo, v kateri je bilo navedeno, da naj bi Nassova na spletu širila dezinformacije, in kmalu zatem začel preiskavo.

Odbor je 12. januarja 2022 brez zaslišanja suspendiral zdravniško licenco Nassove in jo obtožil, da je s širjenjem “dezinformacij o cepivu COVID-19 obnašala neprofesionalno.”

Obtožil jo je tudi, da je trem bolnikom nepravilno predpisala hidroksiklorokin in ivermektin za nenamensko uporabo.

Odbor je Nassovi začasno odvzel licenco in odredil nevropsihološko oceno, s čimer je nakazoval, da je duševno prizadeta ali da zlorablja opojne substance in da ni sposobna za opravljanje zdravniške službe.

“Za odreditev psihiatričnega pregleda ni bilo razlogov,” je dejal Libby. “To je bilo preprosto sredstvo za sporočanje javnosti, da je z doktorico Nass nekaj narobe, za njeno diskreditacijo in omadeževanje njenega ugleda.”

Potem ko je Nassova predlagala, da odbor zavrne pritožbo zoper njo, pri čemer je zatrjevala kršitev prvega člena ustave [, ki ščiti svobodo govora, tiska, zbiranja in pravico vložiti peticijo vladi za popravo pritožb, op.prev.], je odbor 26. septembra 2022 umaknil svoje obtožbe o “dezinformacijah“, in sicer tik pred datumom prvega zaslišanja, 11. oktobra 2022.

Primer odbora se zdaj opira na domnevno neupoštevanje medicinskega “standarda oskrbe” s strani Nassove v zvezi z ivermektinom in hidroksiklorokinom za zdravljenje COVID-19 ter na domnevne težave z “vodenjem dokumentacije”.

Nassova je za The Defender povedala:

“Dve glavni pritožbi zoper mene sta bili, da so bile moje izjave zavajajoče in da sem predpisoval zdravila za nenamensko uporabo. Moj govor – ki ni bil zgolj mnenje, temveč izobraženo mnenje, oblikovano po pregledu medicinske literature – je zaščiten s prvim členom [ustave].

Predpisovanje zdravil za nenamensko uporabo je povsem zakonito, kot je izrecno navedeno na spletni strani FDA (Uprava ZDA za hrano in zdravila). Približno 20 do 50 % zdravil se predpiše za nenamensko uporabo. Vse to vedo pravniki v upravnem odboru. Njihova naloga je, da poznajo zakonodajo v zvezi z zdravili.”

“Tega niso storili zato, ker so mislili, da sem kršila zakonodajo. To so storili, ker so mislili, da ker sem starejša, ne bom imel denarja, da bi se jim uprla in bodo tako uspeli – mislili so, da bodo iz mene naredili primer, ki bi prestrašil vse zdravnike v državi.

“To je del tega širšega poskusa ameriške vlade in vlad po svetu, da bi s kriminalizacijo tako imenovanih ‘dezinformacij’ kriminalizirale nasprotovanje.”

Libby je dejal, da so preostale obtožbe proti doktorici Nass “zgolj pretveza za njeno discipliniranje. Z institucionalnega vidika mora upravni odbor zdaj nekaj storiti. Že 19 mesecev je suspendirana, kar je najdaljši suspenz, ki ga poznam za kateregakoli zdravnika v državi.”

Upravni odbor ni hotel razpisati zaslišanj o suspenzu Nassove v zaporednih dneh. Namesto tega je vsak drugi mesec organiziral en dan zaslišanj. V desetih mesecih je bilo do zdaj šest dni obravnav – in ves ta čas je bila njena licenca začasno preklicana.

“To je v osnovi nepošteno do doktorice Nass, vendar je v primežu institucije, ki ne želi, da bi spregovorila,” je dejal Libby.

Nassova v tožbi trdi, da so upravni odbor in njegovi člani uporabili svojo moč, da bi “zatrli drugačna stališča in ohladili nenaklonjeni govor”.

Nassova od sodišča zahteva ugotovitveno tožbo za sodno odredbo, ki bi upravnemu odboru preprečili nadaljnje maščevanje proti njej, ter za denarno odškodnino in sodne stroške.

CHD zagotavlja finančna in pravna sredstva Nassovi pravni ekipi v Mainu.

Predsednica CHD Mary Holland je za The Defender povedala:

“Organizacija ponosno zastopa Nassovo v tožbi proti zdravniški komisiji zvezne države Maine in njenim posameznim članom.”

“Odbor in njegovi člani doktorici Nass brez kakršne koli podlage več kot leto dni jemljejo licenco in sredstva za preživljanje. Tovrstna cenzura, ustrahovanje in kaznovanje zdravnikov z vestjo se morajo končati.”

“Ljudje potrebujejo neodvisne, obzirne in skrbne zdravnike, kot je doktor Nass, da se jih spoštuje, ne pa preganja, kot je to storil odbor.”

“Veseli me, da se ta zadeva na sodišču premika naprej v interesu pravičnosti za doktorico Nass, njene paciente in širšo družbo.”

Odbor je zagotovil sredstva za “boj proti širjenju napačnih informacij o cepivih

Odbor države Maine je jeseni 2021 v svoji izjavi o stališču izrazil podporo izjavi Federacije državnih zdravniških svetov (FSMB) – zasebne organizacije brez regulativne pristojnosti -, ki je zdravnikom, “ki ustvarjajo in širijo napačne informacije o cepivu COVID-19”, zagrozila z začasnim odvzemom ali preklicem zdravniške licence.

V izjavi je navedeno, da zdravniki uživajo visoko stopnjo zaupanja javnosti in so zato odgovorni za “izmenjavo informacij, ki so dejanska, znanstveno utemeljena in temeljijo na konsenzu za izboljšanje javnega zdravja”.

Izjava odbora Maine je potrdila izjavo FSMB, spodbudila zdravnike, naj se ob pojavu napačnih informacij obrnejo nanje, jim naročila, naj uporabljajo gradiva, ki jih je razposlalo Ameriško zdravniško združenje (AMA), in navedla, da se dvom o cepivu COVID-19 šteje za “napačno informacijo“, kot je navedeno v pritožbi.

Gradivo združenja AMA vsebuje scenarije, pogovorne točke in strategije za “boj proti širjenju dezinformacij o cepivu”.

Dr. Maroulla Gleaton, predsednica odbora Maine, je tudi direktorica odbora FSMB.

Nassova je splošno priznana strokovnjakinja za cepivo proti antraksu in biološko vojno. Šestkrat je pričala pred kongresom in je bila citirana v večjih medijih, med drugim v New York Timesu, Washington Postu, Los Angeles Timesu in Chicago Tribune.

Bila je tudi izrazita kritičarka vladnega ravnanja v zvezi s pandemijo COVID-19, zatiranja učinkovitega zdravljenja, kot sta ivermektin in hidroksiklorokin, ter varnosti in tveganj cepiva – vse te teme je obravnavala v svojem podcastu, na radiu, v intervjujih in drugje.

Vendar so bila, kot je navedeno v pritožbi, njena stališča v nasprotju s tistimi, ki so bila navedena v izjavi o stališču in virih, ki jih poudarja kot “podpora boju proti dezinformacijam o COVID-19”.

To je bil le poskus upravnega odbora, da bi upravičil svojo odločitev o takojšnji odstavitvi Nassove in jo ustrahoval, trdi pritožba.

Edina skrb upravnega odbora je bila “utišati” Nassovo in jo “označiti za noro

Ko je Nassova postavila pod vprašaj pristojnost odbora za preiskovanje pritožbe, ki ni povezana z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, in se je namesto tega “v celoti osredotočila na izjavo iz njenega zasebnega življenja”, je odbor 14. oktobra 2021 odgovoril, da se je z zagotavljanjem “zavajajočih in/ali netočnih” informacij lotila “domnevnega neprofesionalnega ravnanja”.

Na januarskem sestanku odbora, na katerem se je odbor odločil, da ji začasno odvzame licenco, je bil pogovor osredotočen na Nassovo “nestrokovno ravnanje zaradi širjenja napačnih informacij o COVID-19”.

Odbor je navedel tudi tri zadeve, povezane z zdravljenjem bolnikov, in sicer naj bi Nassova “po telefonu” nepravilno postavila diagnozo bolniku, farmacevtu je posredovala napačne informacije o tem, zakaj je bolniku predpisala ivermektin, in nepravilno izdala še en recept.

Nassova je 7. septembra 2022 predlagala zavrnitev pritožbe, ker je trdila, da odbor krši njene pravice iz prvega člena ustave.

Odbor se je odzval tako, da je umaknil vse obtožbe, ki so temeljile na njenem govoru, in obdržal le obtožbe, povezane z zdravljenjem treh bolnikov.

Libby je za The Defender povedal, da v celotni preiskavi in zaslišanjih upravni odbor ni nikoli niti govoril s temi tremi pacienti. Ni jih obvestil, da je bila zahtevana njihova zdravstvena dokumentacija, niti jih ni vprašal o njihovem zdravljenju pri doktor Nassovi.

“Kljub temu so vse preostale disciplinske obtožbe utemeljene na posvetovanju in nasvetih, ki jih je dr. Nassova dala tem pacientom.”

Libby je paciente pozval, naj pričajo na zaslišanju Nassove. Vsi so imeli “navdušujoče komentarje” o njeni dostopnosti, zdravniških nasvetih in obravnavi njihovih primerov ter izrazili jezo, da je komisija Nassovo obravnavala zaradi njihovih primerov.

Libby je dejal, da je to razumel kot znak, da se odbor ni osredotočil na zagotavljanje dobrega počutja pacientov, temveč na “utišanje doktorice Nass in poskus, da bi jo označili za noro”.

Po navedbah v pritožbi se sovražnost odbora do Nassove kaže tudi v dejstvu, da odbor ne upošteva lastnih pravil za izbiro in plačilo izvedencev.

Smernice odbora določajo, da se pričam lahko plača največ 125 USD/uro za pripravo in 175 USD/uro za pričanje ter da morajo imeti priče enako specializacijo kot zadevni zdravnik in imeti licenco za opravljanje poklica v Mainu.

Vendar odbor plačuje Dr. Jeremyju Faustu, zdravniku na urgenci iz bolnišnice Brigham & Women’s Hospital v Bostonu, 500 USD/uro za pričanje.

Članica odbora Gleatonova, ki je v navzkrižju interesov zaradi svojega položaja direktorice FSMB in je delovala odkrito posmehljivo, pa se ni hotela izločiti.

Naslednje zaslišanje zdravniškega odbora je predvideno sredi septembra.

Libby je medtem dejal, da so “dejanja odbora tako nezaslišana, da je treba ukrepati po pravni poti.”

Oglejte si Merylin intervju na CHD.TV

Ta članek je bil prvotno objavljen v reviji The Defender

Suggest a correction

Similar Posts