| |

Pismo iz Indije: Svetovna zdravstvena organizacija naj ustavi tiranijo “pripravljenosti na pandemijo”

Svetovni sporazum o pripravljenosti na pandemije (“pandemska pogodba”), ki ga trenutno pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), bo utrl pot “fašističnemu pristopu k upravljanju družbe”. Upravičenci bodo brezobzirne korporacije in vlagatelji, ki jim je odziv na COVID-19 dobro služil. Posledica tega bo izguba človekovih pravic in svobode posameznika.

Tako pravi Dr. David Bell, klinični in javnozdravstveni zdravnik z doktoratom s področja zdravja prebivalstva ter nekdanji znanstveni in medicinski uradnik SZO. Pogodba predstavlja strahovit prevzem moči, ki bo, če bo uspešna, SZO zagotovila osrednjo usmerjevalno vlogo in monopolno moč pri globalnem upravljanju zdravja.

Pogodba, kot je trenutno pripravljena, bo SZO podelila pooblastila za odrejanje ukrepov, vključno z znatnimi finančnimi prispevki posameznih držav, zaporami, omejitvami potovanj, prisilnimi zdravniškimi pregledi in obveznim cepljenjem med izrednimi razmerami na področju javnega zdravja, ki jih bo sama razglasila.

SZO bo edina imela obsežna pooblastila za razglasitev izrednih razmer za javno zdravje mednarodnega pomena (PHEIC) za vsako potencialno ali dejansko grožnjo za razširjena območja, ne glede na to, ali so te grožnje povezane z biološkimi, podnebnimi ali okoljskimi dejavniki. To bo storila brez ustreznih dokazov ter izključno odločala o ukrepih in medicinskih snoveh, ki jih bo uvedla za javnost brez informiranega soglasja.

Njena pooblastila bodo vključevala tudi uradno cenzuro informacij, vključno s svobodo govora – mnenj, ki nasprotujejo uradni zgodbi SZO – in ne bo odgovorna nobenemu nacionalnemu parlamentu ali omejena z ustavnimi varovalkami.

Skupina uglednih pravnikov, zdravnikov in zaskrbljenih državljanov je indijskemu predsedniku vlade Narendri Modiju ter ministru za zdravje in družinsko blaginjo Shri Mansukhu L. Mandavyji poslala pismo, v katerem ju poziva, naj zavrneta globalno pandemsko pogodbo SZO. Podpisniki so navedeni na koncu tega članka, pismo na 10 straneh pa je v celoti z vsemi ustreznimi povezavami in referencami dostopno na spletni strani Awaken India: Pogodba SZO o pandemiji Ultra Viresof the Constitution).

Svetovna zdravstvena organizacija je 1. februarja 2023 objavila ničelni osnutek CA+ SZO (ta “pandemska pogodba” se zdaj uradno imenuje “sporazum”) z 38 členi, nato pa 2. junija 2023 še en osnutek z 41 členi. Dogovor pomeni temeljno spremembo v delovanju SZO. Za zaprtimi vrati si na skrivnosten način prizadeva pridobiti obsežna pooblastila pod okriljem svojega generalnega direktorja.

Podpisniki pojasnjujejo, da lahko SZO v skladu s predlaganim sporazumom po mili volji razglasi pandemijo, razglasi izredne razmere za javno zdravje mednarodnega pomena in nato prevzame pooblastila nacionalnih vlad za pridržanje državljanov, omejevanje njihovega potovanja, za zahtevo, da imajo cepilne potne liste (prisilno testiranje in cepljenje), ter poveča cenzuro družbenih medijev. Sporazum bi deloval tudi kot “okvirna konvencija”, ki se nadaljuje iz leta v leto, za nedoločen čas. Svetovni zdravstveni organizaciji omogoča diktatorsko vlogo, saj si prizadeva pridobiti neomejeno moč.

Dva instrumenta, sam sporazum in spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika iz leta 2005, naj bi delovala vzporedno in SZO podelila drakonska pooblastila. Obe besedili nepopravljivo pomenita prenos pooblastil za ogrožanje zdravstvene svobode na SZO, kar pomeni temeljno grožnjo nacionalni, zdravstveni in telesni avtonomiji.

Avtorji v svojem pismu navajajo, da je SZO zunanji, neizvoljeni organ, ki ne sme in ne more biti imenovan na tako diktatorski položaj. Pri zgodbi COVID-19 je bila vloga SZO pri omogočanju medicinske tiranije jasno vidna.

Zagovarjala je prisilne zapore, ki so uničile preživetje milijonov ljudi v Indiji in po svetu ter povzročile porast težav z duševnim zdravjem. Zaprla je šole in s tem zavrla izobraževanje cele generacije. Spodbujala je nepopolno preizkušena in neodobrena cepiva na podlagi dovoljenja EUA (Emergency Use Authorisation), ki kljub trditvam, da so “varna in učinkovita”, niso bila tudi malo ne takšna in so povzročila velik porast bolezni srca in možganov, ki jih povzročajo beljakovinske bodice.

Če bo na 77. svetovni zdravstveni skupščini maja 2024 z navadno večino glasov sprejeta, bo “pandemska pogodba” začela veljati v 12 mesecih za vse države, razen če bo država v 10 mesecih proaktivno vložila zavrnitve ali pridržke.

V pismu predsedniku vlade in ministru za zdravje je navedeno, da sporazum in tisti, ki ga spodbujajo:

“Očitno krši temeljne pravice indijskih državljanov in je zato dejanje, ki presega zakonsko pristojnost ali pooblastila indijske ustave. S samim namenom ukinjajo temeljno pravico do telesne avtonomije in integritete, in sicer s predpisovanjem medicinskih postopkov, prisilo in drugimi hudo nezakonitimi dejanji.”

V pismu je še zapisano:

“To je osupljiv in grozljiv napad na temeljne državljanske svoboščine. Kot temeljno je treba razumeti, da zanikanje telesne celovitosti katerega koli človeka pomeni izgubo vseh človekovih pravic.”

Pismo se sklicuje na Nürnberški zakonik (1947), v katerem je zapisano:

“Privolitev človeškega subjekta je nujno potrebna. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je to prepoved nenamernih poskusov obnovil v besedilu iz leta 1966, ki pravi: nihče ne sme biti brez svoje privolitve podvržen medicinskemu ali znanstvenemu poskusu.”

Sklicuje se tudi na Ženevsko izjavo za zdravnike (1948):

“Spoštoval bom avtonomijo in dostojanstvo svojega pacienta. Svojega medicinskega znanja ne bom uporabil za kršenje človekovih pravic in državljanskih svoboščin, niti pod prisilo. Ohranil bom absolutno spoštovanje človeškega življenja od spočetja dalje. Zdravje svojega pacienta bom obravnaval kot svojo prvo skrb.”

Podpisniki ugotavljajo, da ni druge možnosti, kot da se SZO izloči iz življenja naroda, in prosijo predsednika vlade in ministra za zdravje, naj ukrepata v podporo suverenosti Indije in pravic vsakega državljana.

Dodajajo, da se neizvoljeni, neodgovorni in večinoma neznani delegati iz 194 držav srečujejo v Ženevi na zasedanjih Svetovne zdravstvene skupščine, kot so to storili leta 2022, ko so sprejeli spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Ta proces je poln skrivnosti, avtokracije in grozeče tiranije ter je očitno brez preglednega in demokratičnega procesa.

Ti delegati držav niso izvoljeni in ne predstavljajo prebivalcev svoje države. Podpisniki zahtevajo:

“Kako se lahko pogajajo v imenu narodov, kaj šele o Mednarodnem/globalnem zdravstvenem pravilniku, ki je zavezujoč za 194 držav?”

Če bo “globalna pogodba o pandemiji” uveljavljena, se lahko zgodi, da bomo priča večnim zaporam. Hkrati bodo prevladali interesi podjetij. Pandemije bodo postale samozadostne, saj bodo ustvarile birokracijo, katere obstoj bo odvisen od njih.

Ljudje bodo prepuščeni na milost in nemilost policiji in birokratom, ki ne bodo mogli biti kaznovani za dejanja, storjena v “dobri veri”. Ta dejanja so lahko v obliki obveznih zdravstvenih postopkov, prisilnih vstopov v prostore, prisilne izolacije in karantene.

Že leta 2020 je bilo dovolj hudo, ko je bila vsa moč države usmerjena proti javnosti, zlasti tistim, ki se niso strinjali s politikami COVID-a, vendar si predstavljajte zlorabo moči, do katere bi lahko prišlo, če bi Svetovna zdravstvena organizacija pridobila pristojnosti, za katere si prizadeva.

Semena totalitarizma so bila jasno vidna, ko je Anthony Fauci dejal, da predstavlja “znanost”, nekdanja novozelandska premierka Jacinda Arden je razglasila vlado za “edini vir resnice”, podjetja za družbene medije pa so sodelovala z globoko državo pri cenzuriranju in odstranjevanju uglednih osebnosti in svetovno znanih znanstvenikov, ki so podvomili v uradno pripoved, s svojih platform.

Priča smo bili ukinitvi temeljnih državljanskih svoboščin z grožnjo državnega nasilja, zaradi česar so bili državljani pogosto zlorabljeni s strani de facto paravojaških policijskih sil zaradi kršenja “pandemskih pravil”, ki niso imela znanstvene podlage.

Vlade so izjavljale, da “sledijo znanosti”, vendar smo bili priča napihovanju števila smrtnih primerov, prirejanju podatkov in goljufivi uporabi testov RT-PCR, da bi v javnosti ustvarili predstavo o smrtonosni pandemiji. Bralci si lahko ogledajo spletni članek Ostanite doma- rešite življenja – Stay Home, Save Lives: V njem je predstavljen vpogled v različne prevare, ki so leta 2020 v svetovnemu prebivalstvu pomagale vzbuditi strah.

Svetovna zdravstvena organizacija je prav tako predložila napačno napoved umrljivosti. Pretiravanje je povzročilo paniko med prebivalstvom – del skrbno orkestrirane “pandemije strahu” – ter utrlo pot za zapore in množično uporabo cepiv, ki so se javnosti prodajala na podlagi napačnih trditev. Sintetična beljakovinska bodica v cepivih je povzročila strjevanje krvi, krvavitve, težave s srcem in strjevanje krvi v možganih ter nevrodegenerativne težave. Od uvedbe cepiva pa v številnih državah opažamo veliko prekomerno umrljivost, o kateri mediji molčijo.

Poleg tega SZO deluje v okviru biofarmacevtskega kompleksa, zapletenega sindikata, ki se je oblikoval skozi čas in ki usmerja svetovno zdravstveno politiko. Ta kompleks vključuje zdravstvene agencije nacionalnih vlad, vključno z Indijo, ZDA in Združenim kraljestvom, Svetovnim gospodarskim forumom, Gatesovo fundacijo, Welcome Group in velikimi farmacevtskimi podjetji. Koncept t.im. vrtljivih vrat, ko zaposleni v teh organizacijah prehajajo v vlogo zakonodajalcev, katerim bodo ti zakoni koristili, so privedli do regulativne ujetosti.

Raziskovalec in aktivist Yohan Tengra iz gibanja Prebudimo Indijo je dve leti raziskoval, kako to poteka v Indiji. Z raziskavo je razkril kartel milijarderjev, ki je nadzoroval indijsko delovno skupino COVID-19. Tengra ni navedel le imen tistih, ki so sodelovali v tej delovni skupini, ampak je podrobno opisal tudi, kako so finančno povezani s farmacevtsko industrijo in industrijo cepiv.

Delovna skupina je bila odgovorna za agresivno prizadevanje za zaprtje, zahteve po obveznih maskah, prisilno testiranje asimptomatskih ljudi, umik ivermektina iz nacionalnega protokola, zatiranje neželenih učinkov cepiva in še veliko več.

Tengra je tudi razkril, kako so ugledne indijske osebnosti s področja javnega zdravja, ki so se redno pojavljale v medijih in na televiziji, povezane z Gatesovo fundacijo, Rockefellerjevo fundacijo, Welcome Trustom, USAID, Svetovno banko in drugimi vidiki globalne globoke države.

Upravičeno smo zaskrbljeni zaradi “pandemske pogodbe”, ki jo oblikujejo močni interesi, ki imajo interese za zapiranje gospodarstev (glej spletni članek Systemic Collapse and Pandemic Simulation, Fabio Vighi), programe obveznega cepljenja in digitalni nadzor, ki so vse preveč pripravljeni odvzeti naše temeljne pravice zaradi lastnih koristi.

Pismo indijskemu predsedniku vlade in ministru za zdravje jasno navaja, da bi morala biti Svetovna zdravstvena organizacija zaradi velikega navzkrižja interesov izključena iz kakršne koli vloge na področju svetovnega zdravja.

Podpisniki:

Dr. Jacob Puliyel, Delhi, MD, MRCP, MPhil, pediater in gostujoči mednarodni profesor

Prashant Bhushan, New Delhi, višji odvetnik, Vrhovno sodišče Indije

Colin Gonsalves, New Delhi, višji odvetnik, Vrhovno sodišče Indije

Nilesh Ojha, Mumbaj, predsednik indijske odvetniške zbornice, odvetnik na vrhovnem sodišču v Bombaju in vrhovnem sodišču Indije, aktivist za človekove pravice

Avtor Dr. Amitav Banerjee, Pune, doktor medicine, nekdanji epidemiolog v indijskih oboroženih silah

Dr. Aseem Malhotra, London (čezmorski državljan Indije), MBChB, MRCP. Svetovalec kardiolog

Aruna Rodrigues, Mhow, vodilna vlagateljica peticije: PIL o GSO na vrhovnem sodišču in članica Iridescent Blue Fish (IBF)

Dr. Donthi Narasimha Reddy, Hyderabad, strokovnjak za javno politiko in organizator kampanj

Dr. Megha Consul, Gurugram, pediatrinja, višja svetovalka, neonatologinja

Dr. Pravin Chordia, Pune, doktor medicine, kirurg

Dr. Lalitkumar Anande, Mumbaj, MBBS, diploma iz kliničnih raziskav

Dr. Vijay Raghava, Bangalore, MBBS Dr. Veena Raghava, Bangalore, MBBS, DA

Dr. Kuldeep Kumar, Haridwar, MBBS MS (splošna kirurgija) Dr. Praveen Saxena, Hyderabad, radiolog in klinični toksikolog, MBBS, DMRD Osmania

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury, Faridabad, doktor znanosti (diabetes)

Dr. Gautam Das, Kalkuta, MBBS, splošni zdravnik

Saraswati Kavula, Hyderabad, ustvarjalka dokumentarnih filmov in svobodna novinarka, gibanje Prebudimo Indijo

Bhaskaran Raman, Mumbaj, profesor na oddelku za računalništvo in inženiring. Indijski tehnološki inštitut v Bombaju Odvetnik

Ishwarlal S. Agarwal, Bombaj Odvetnik

Tanveer Nizam, Bombaj

Dr. Susan Raj, Chattisgrah, diplomirana medicinska sestra, magistrica znanosti o zdravstveni negi, doktorica humanistike, strokovnjakinja za vedenje

Jagannath Chaterjee, Bhubhaneshwar, socialni aktivist

Dr. Abhay Chedda, Mumbaj, BHMS, CCAH, FCAH

Dr. Gayatri Panditrao, Pune, zdravnik homeopat, BHMS, PGDEMS

Dr. Rashmi Menon, Mumbaj, BHMS, ChT

Rossamma Thomas, Pala, Kottayam, Kerala, svobodna novinarka

Ambar Koiri, Mumbaj, gibanje Prebudimo Indijo

Dr. G Prema, Tamil Nadu, klasični homeopat, Aasil Health Care

Dr. S. G. Vombatkere, Mysuru, odvetnik, aktivist za človekove pravice

Anand Singh Bahrawat, Indore, odvetnik na vrhovnem sodišču v Indoreju

Vijay Kurle, Mumbaj

Odvetnik L Shunondo Chandiramani, Indore, Višje sodišče Indore

Ta članek je prvotno objavil Global Research

Suggest a correction

Similar Posts