Italia utsettes for press om å heve grenseverdiene for strålingseksponering

Italia utsettes for press om å heve grenseverdiene for strålingseksponering

Til tross for sterkt press fra mobiltelefonindustrien om å heve grenseverdiene, opprettholder Italia sine lavere grenseverdier enn de som er anbefalt av EU-kommisjonen og mobiltelefonindustrien. Det er sterk motstand fra forskere og miljøorganisasjoner over hele landet mot de foreslåtte endringene. Utbyggingen av 5G vil føre til en så stor økning i befolkningens strålingseksponering at mobilselskapene…

5G kan redusere beinstyrken
|

5G kan redusere beinstyrken

En ny studie viser at eksponering for 3,5 GHz, som brukes i 5G, reduserer beinstyrken og fleksibiliteten i dyreforsøk, selv om eksponeringen var langt under ICNIRPs grenseverdier som skal beskytte mot alle helserisikoer. I tillegg ble det observert økt oksidativt stress i skjelettmuskelvev. 3.5 GHz er en frekvens som i stor grad brukes til 5G…

EU-kommisjonen valgte partiske eksperter til strålingsrapporten
|

EU-kommisjonen valgte partiske eksperter til strålingsrapporten

I en grundig gjennomgang av EU-kommisjonens siste ekspertrapport om helserisikoen ved stråling fra trådløs teknologi, kommer det frem alvorlig kritikk. EU-ekspertene er partiske, og rapporten ser ut til å være forhåndsbestemt til å avvise helserisiko og gi grønt lys for å innføre de nye ICNIRP-grenseverdiene fra 2020. Disse verdiene tillater stråling på nivåer som har…