Osiem najważniejszych kwestii dotyczących proponowanego traktatu WHO i zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR)

Osiem najważniejszych kwestii dotyczących proponowanego traktatu WHO i zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR)

1. Rozprzestrzenianie biologicznych środków bojowych. Traktat i proponowane poprawki instruują narody, że muszą prowadzić nadzór nad potencjalnymi patogenami pandemicznymi, budować lub utrzymywać laboratoria sekwencjonowania, a także udostępniać rzeczywiste próbki WHO (gdzie w tym celu utworzono BioHub), a także udostępniać sekwencje online. Wymaga to rozprzestrzeniania środków broni biologicznej – co moim zdaniem jest przestępstwem (w oparciu…

Dlaczego wszyscy martwią się o WHO?

Dlaczego wszyscy martwią się o WHO?

W ciągu ostatnich dwóch lat prawdopodobnie słyszałeś o próbie przejęcia władzy przez WHO. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć dzisiejszy stan rzeczy. W ciągu ostatnich dwóch lat prawdopodobnie słyszałeś o próbie przejęcia władzy przez WHO. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć dzisiejszy stan rzeczy: Przegląd: W jaki sposób te projekty stałyby się prawem…