EU:s rättsakt om digitala tjänster och det europeiska sanningsministeriet
|

EU:s rättsakt om digitala tjänster och det europeiska sanningsministeriet

”Makt är inte ett medel, makt är ett mål. Man upprättar inte en diktatur för att säkerställa en revolution; man gör revolution för att upprätta diktatur. Målet med förföljelse är förföljelse. Målet med tortyr är tortyr. Målet med makt är makt.” O’Brien i 1984 (Orwell, 1949) ”Varhelst de bränner böcker kommer de också, i slutändan,…