Ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το Ευρωπαϊκό Υπουργείο Αλήθειας
|

Ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το Ευρωπαϊκό Υπουργείο Αλήθειας

“Η εξουσία δεν είναι μέσο – είναι σκοπός. Δεν εγκαθιδρύει κανείς μια δικτατορία για να διασφαλίσει μια επανάσταση – κάνει την επανάσταση για να εγκαθιδρύσει τη δικτατορία. Ο σκοπός της δίωξης είναι η δίωξη. Ο σκοπός των βασανιστηρίων είναι τα βασανιστήρια. Ο σκοπός της εξουσίας είναι η εξουσία.” O’Brien στο 1984 (Όργουελ, 1949) “Όπου καίνε…