| | |

Deset let študij povezuje izpostavljenost pesticidom in raka v otroštvu

V metaanalizi 174-ih študij, objavljenih v “IMednarodni reviji za molekularno znanos – tnternational Journal of Molecular Science” med letoma 2013 in 2023, je bilo ugotovljeno, da je več kot 80% študij pokazalo pozitivno povezavo med izpostavljenostjo pesticidom in povečanim tveganjem za raka pri otrocih.

Vir: The Defender, izvirnik: Beyond Pesticides

Raziskovalci Nacionalnega inštituta za pediatrijo in Nacionalnega politehničnega inštituta so ugotovili pozitivne povezave med izpostavljenostjo pesticidom in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka pri otrocih.

Ugotovitev izhaja iz metaanalize 174=ih študij, objavljenih med letoma 2013 in 2023, ki je bila objavljena v reviji International Journal of Molecular Science.

Avtorji so zapisali: “Čeprav povezava [izpostavljenosti pesticidom] z rakom pri otrocih ni bila v celoti dokazana, smo ugotovili, da več kot 80% epidemioloških študij kaže pozitivne povezave [z rakom pri otrocih].”

Približno tretjina identificiranih študij (približno 16) ugotavlja pozitivne povezave med prenatalno in postnatalno izpostavljenostjo pesticidom s povečanim tveganjem za levkemijo, nevroblastom in redke oblike raka, kot je Wilmsov tumor.

Pri tumorjih osrednjega živčnega sistema (CNS) je polovica opredeljenih študij (približno 24) ugotovila pozitivno povezavo z izpostavljenostjo pesticidom.

Raziskovalci so pozvali k nadaljnjim raziskavam glede medsebojnega delovanja različnih pesticidov in vplivov na zdravje pri kumulativni izpostavljenosti.

Raziskava je obsežna, saj opredeljuje različna onesnaževala okolja in njihove povezave z nekaterimi vrstami raka pri otrocih (npr. izpostavljenost radonu, onesnaženost zraka, elektromagnetna polja, kemikalije v zaprtih prostorih ter tobak in alkohol).

Te Dnevne novice (Daily News) se osredotočajo zlasti na izpostavljenost pesticidom. Raziskovalci so prek portala PubMed prvotno identificirali 6.172 študij, vendar je bilo po dveh krogih pregledovanja z naslednjimi tremi merili na koncu vključenih 174 študij:

  1. “Izvirne ali pregledne epidemiološke študije, ki ocenjujejo povezavo med onesnaženostjo okolja in rakom pri otrocih;
  2. Objavljene med letoma 2013 in 2023 ter,
  3. S povzetki v angleškem ali španskem jeziku.”

Vpreglednici 3 v razdelku Rezultati je naveden tekoči seznam študij, ki so ocenjevale izpostavljenost pesticidom in tveganje za nastanek raka pri otrocih.

Od 376 člankov, ki so bili prvotno izvzeti iz zbirke podatkov z uporabo ključnih besed “otroci”, “rak” in “pesticidi”, so raziskovalci po zgoraj navedenih merilih vključili 49 člankov.

Kar zadeva vrsto izpostavljenosti, je bilo 34% člankov osredotočenih na izpostavljenost staršev pesticidom, 24% na izpostavljenost otrok po rojstvu in 27% na izpostavljenost matere/prenatalnega obdobja, kar je razmeroma enakomerna porazdelitev možnih načinov škodljivosti pesticidov.

Študije, ki spadajo v kategorijo “rak pri otrocih”, se običajno nanašajo na študije, ki preučujejo več kot eno vrsto raka.

V sklepnem podpoglavju o pesticidih so raziskovalci prišli do več ugotovitev:

  • Pomembno je, da so naši rezultati razkrili visok odstotek študij, ki kažejo povezave med tumorji CNS, nevroblastomom in pesticidi (slika 7).
  • Raziskati je treba mehanizme, ki ocenjujejo morebitno povezavo pesticidov s temi vrstami raka.
  • Čeprav je bila genotoksičnost pesticidov ocenjena, je treba v celoti raziskati njihove epigenetske učinke, saj bi lahko bil njihov prispevek k etiologiji raka pri otrocih na tej ravni.
  • Poleg tega je treba, čeprav so bila tveganja zaradi izpostavljenosti pesticidom obsežno ocenjena, več pozornosti nameniti transgeneracijskim učinkom te izpostavljenosti.
  • Pokazalo se je, da se lahko tveganje za bolezni, ki jih povzroča okolje, prek epigenetskih mehanizmov prek ženskih in moških zarodnih linij prenese na potomce.

Ugotovitve študij iz metaanalize niso presenečenje za zagovornike, ki so bili priča škodljivim vplivom izpostavljenosti pesticidom na zdravje kemično občutljivih skupin prebivalstva, kot so otroci.

V članku “Children and Pesticides Don’t Mix” (Otroci in pesticidi ne gredo skupaj) organizacija Beyond Pesticides opisuje nešteto zdravstvenih tveganj, povezanih z izpostavljenostjo otrok pesticidom, ki potrjujejo ugotovitve te novejše študije.

Na primer, v metaanalizi iz leta 2015, ki so jo izvedli znanstveniki s Fakultete za javno zdravje Univerze Harvard, je bilo ugotovljeno, da je izpostavljenost otrok pesticidom doma in v njegovi okolici povzročila večje tveganje za razvoj nekaterih vrst raka pri otrocih.

Avtorji so ugotovili, da je tveganje za nastanek raka najtesneje povezano z vrsto uporabljenega pesticida in krajem njegove uporabe.

Študija Environmental Research (Raziskave o okolju) 2024 je ugotovila povezavo med neugodnim nevrorazvojem (delovanje in razvoj možganov) pri dojenčkih in izpostavljenostjo herbicidu glifosatu med nosečnostjo.

V ta namen so raziskovalci navedli, da negativni nevrorazvoj postane izrazitejši pri 24 mesecih ali dveh letih.

Poleg izpostavljenosti matere (pred rojstvom) herbicidom, so bili otroci izpostavljeni tudi piretroidnim insekticidom v zgodnejšem življenjskem obdobju, saj se njihove ravni po rojstvu znatno povečajo, kar vodi do degenerativnih nevrotoksičnih vplivov v kasnejšem življenjskem obdobju, navaja študija, objavljena v reviji Frontiers in Public Health (Meje v javnem zdravju) leta 2023.

Nekateri izvoljeni uradniki poskušajo ukrepati. Zakon o zaščiti ameriških otrok pred strupenimi pesticidi iz leta 2023, S.269, obravnava številna sporna vprašanja v zvezi z zveznim zakonom o insekticidih, fungicidih in rodenticidih, ki ureja registracijo in uporabo pesticidov v ZDA, ki negativno vplivajo na kmetijske delavce.

Organizacija Beyond Pesticides je desetletja dokumentirala nesorazmerne in škodljive vplive na zdravje kmetijskih delavcev zaradi kronične in akutne izpostavljenosti pesticidom.

Poleg tega si oglejte razdelek Daily News o otrocih, kjer najdete nadaljnje raziskave in ugotovitve v zvezi z izpostavljenostjo pesticidom in zdravjem otrok.

Organizacija Beyond Pesticides še naprej zagotavlja vire za zagovornike, ki pozivajo k širitvi in krepitvi načel ekološkega upravljanja zemljišč in kmetijstva za preprečevanje širjenja strupenih petrokemičnih pesticidov.

Preglejte “Podatkovno zbirko o boleznih, povzročenih s pesticidi“, da boste obveščeni o najnovejših znanstvenih analizah glede izpostavljenosti strupenim pesticidom in kroničnih boleznih.

Oglejte si “Gateway on Pesticide Hazards and Safe Pest Management – (Izhodišča za nevarnost pesticidov in varno ravnanje s škodljivci)”, da ugotovite, katere strupene sestavine pesticidov vsebujejo tipični gospodinjski predmeti.

Kliknite na “Eating with a Conscience – (Prehranjevanje z vestjo)” in se seznanite z morebitno izpostavljenostjo strupenim kemikalijam in pesticidom v pogosto uporabljenih pridelkih, da boste bolje obveščeni o nakupih hrane.

Prvotno objavljeno pri Beyond Pesticides.

Suggest a correction

Similar Posts