| |

Prelomno poročilo kaže, da je tehnologija mRNA podjetja Pfizer/BioNTech podvržena napakam

Prvič objavljeno na portalu Trial Site News.

Skoraj tri leta po množičnem uvajanju mRNA cepiv za COVID-19 podjetja Pfizer/BioNTech in po tem, ko je bilo v skoraj vseh starostnih skupinah prebivalstva, vključno z nosečnicami in doječimi materami, uporabljenih na milijarde odmerkov, je prelomna študija Mulroneyja in drugih z univerze Cambridge v sodelovanju z raziskovalci z univerz Kent, Oxford in Liverpool dokazala, da je tehnologija, uporabljena mRNA cepivih, nagnjena k napakam (ribosomski premik okvirjev). Posledično so zaskrbljujoči rezultati pokazali nenamerno proizvodnjo “neciljnih” beljakovin, poleg beljakovinskih bodic, z “nenamernim” imunskim odzivom v človeškem telesu.

To bi moralo sprožiti alarm pri raziskovalcih, regulatorjih in vseh, ki sodelujejo pri agresivnem vsiljevanju teh poskusnih injekcij nič hudega sluteči javnosti, vendar se zdi, da dokument zmanjšuje kakršno koli zaskrbljenost glede varnosti. Treba je omeniti, da imata dva od raziskovalcev, Mulroney in Willis, v obravnavi patentno prijavo, povezano s tehnologijo mRNA.

Profesorica Anne Willis iz toksikološke enote MRC na Univerzi v Cambridgeu in glavna avtorica poročila je v sporočilu za javnost pojasnila:

“Naše delo predstavlja tako skrb kot rešitev za to novo vrsto zdravila in je rezultat ključnega sodelovanja med raziskovalci z različnih področij in iz različnih okolij. Te ugotovitve se lahko hitro izvedejo, da se preprečijo kakršne koli prihodnje varnostne težave in zagotovi, da bodo nove terapije z mRNA tako varne in učinkovite kot cepiva za COVID-19.”

V sporočilu za javnost je navedeno, da so raziskovalci “pri ljudeh, ki so prejeli Pfizerjevo mRNA cepivo proti COVID-19, preverjali dokaze o proizvodnji ‘neciljnih’ beljakovin. Ugotovili so, da se je pri tretjini od 21 bolnikov v študiji, ki so bili cepljeni, pojavil nenamerni imunski odziv – vendar brez slabih učinkov, kar je v skladu z obsežnimi razpoložljivimi podatki o varnosti teh cepiv proti COVID-19.

Raziskovalci so ugotovili krivca za to težavo, ki se pojavi med postopkom prevajanja modificirane mRNA – sintetičnega gradnika, ki sestavlja del modificirane mRNA, ki je ključna sestavina cepiva. V članku Mulroneyja in drugih je dokazano, da kemično spremenjen/modificiran ribonukleotid, ki se nahaja v modificirani mRNA podjetja Pfizer/BioNTech, N1-metilpseudouridin (skrajšano 1-metilΨ), sproži premik ribosomskih okvirjev – kar povzroči nastanek nenamernih antigenov z imunskim odzivom “izven cilja”.

Avtorji so zapisali: “V tem primeru se je pojavilo več neželenih reakcij, ki so se pojavile v telesu: pokazali smo, da je 1-metilΨ modificiran ribonukleotid, ki med prevajanjem mRNA znatno poveča premik +1 ribosomskih okvirjev in da se lahko po cepljenju z mRNA, ki vsebuje 1-metilΨ, pojavi celična imunost na izdelke s premikom +1 okvirjev. Po našem vedenju je to prvo poročilo, da modifikacija mRNA vpliva na premikanje ribosomskih okvirjev

Med prevajanjem, ko ribosomi (celični dekodirni mehanizem) preberejo kodo mRNA za proizvodnjo beljakovin, 1-metilΨ (ki je bil uporabljen za povečanje stabilnosti mRNA) povzroči, da se ribosomi ustavijo in premaknejo (+1 ribosomski premik okvirjev) za enega ali več nukleotidov vzdolž mRNA. Ta premik povzroči spremembo v razvrstitvi kodonov (zaporedje treh nukleotidov – gradnikov DNK in RNK), zaradi česar se v rastočo beljakovinsko verigo vključi drugačno zaporedje aminokislin. To pomeni, da ima lahko nastala beljakovina drugačno funkcijo/strukturo, kot je bila pričakovana na podlagi prvotnega zaporedja mRNA.

Raziskovalci navajajo: čeprav ni dokazov, da bi bili pri ljudeh izdelki z zamikom okvirjev, nastali pri cepljenju z BNT162b2, povezani s škodljivimi posledicami, je za prihodnjo uporabo tehnologije mRNA pomembno, da se zasnova zaporedja mRNA spremeni tako, da se zmanjšajo dogodki z zamikom okvirjev ribosomov, saj lahko to omeji njeno prihodnjo uporabo za aplikacije, ki zahtevajo večje odmerke ali pogostejše odmerjanje

Nadalje so navedli: te ugotovitve so še posebej pomembne za naše temeljno razumevanje, kako modifikacija ribonukleotidov vpliva na prevajanje mRNA, ter za načrtovanje in optimizacijo prihodnjih terapij na osnovi mRNA, da bi se izognili dogodkom napačnega prevajanja, ki lahko zmanjšajo učinkovitost ali povečajo toksičnost

V začetku letošnjega leta je izbruhnil škandal “Blotgate”, na družbenih omrežjih znan kot #Blotgate. Moje poglobljeno preiskovalno poročilo za Trial Site News (1. in 2.del) je razkrilo dokaze, ki jasno kažejo, da je družba BioNTech ponaredila svoje teste Western Blot, s katerimi je regulatorjem dokazovala zvestobo svojega izdelka. Test Western Blot se uporablja za identifikacijo določenih beljakovin, v tem primeru je šlo za beljakovinske bodice cepiva, izražene s spremenjeno mRNA v injekcijah Pfizer/BioNTech. Anonimni vir je predložil dokaze, ki razkrivajo, kako so bile avtomatske (računalniške) Western Blots družbe BioNTech videti “kopirane in prilepljene” v štirih različnih serijah cepiva, transfundiranega s šestimi različnimi koncentracijami.

Slika:
Ta Western Blot je rezultat 4 ločenih serij cepiv, vsak od njih transfudiran s 6 različnimi koncentracijami, za katere sta bili izraženi 2 posamezni beljakovini. Pri čemer bi morali videti 4x6x2= 48 nepovezanih pasovnih intenzivnosti…vendar se iz lokacij in oblike zdi, kot da so bili mnogi pasovi “kopirani in prilepljeni”.

Ta strokovnjak je lahko količinsko opredelil pasove s pomočjo programske opreme za analizo slik, odprtokodnega ImageJ, ki ga sponzorira NIH, in jih prikazal v zgornjih grafih. Navpična os meri temnost traku na lestvici od 0 (črna) do 255 (bela), vodoravna os pa prikazuje položaj. Pasovi so barvno označeni in označeni s črko. Če se ista črka in barvni pas ponavljata, je to dokaz, da so bili ti pasovi kopirani in prilepljeni, bodisi kot skupina bodisi posamično. Raziskovalci podjetja BioNTech bi lahko svoje rezultate ponaredili zato, da bi prikrili dejstvo, da so nastali drugi nenamerni proteini – kot je dokazano v nedavnem članku Mulroneyja in drugih.

Skupina vodilnih raziskovalcev in znanstvenikov je objavila podroben odgovor na članek Mulroneyja in drugih. Izvleček iz njihovega odgovora se glasi: “Predpostavka za študijo razkriva razvojno in regulativno nezmožnost postavljanja temeljnih vprašanj, ki bi lahko vplivala na varnost in učinkovitost teh izdelkov. Nič bolje tega ne ponazarja upokojeni vodja raziskav in razvoja cepiv pri podjetju Pfizer, ki je bil citiran v reviji Nature: “Z letalom smo leteli, ko smo ga še gradili.”

V navodilu za uporabo cepiva COMIRNATY je navedeno (3): “Vsak odmerek 0,3 ml cepiva COMIRNATY (formula 2023-2024) je oblikovan tako, da vsebuje 30 mcg nukleozidno spremenjene sporočilne RNK (modRNA), ki kodira glikoprotein virusne bodice (S) linije XBB.1.5 (Omicron XBB.1.5) SARS-CoV-2 Omicron variante. Nobena druga vrsta beljakovine ni omenjena. Ugotovitev, da lahko zaradi cepljenja nastanejo neželene beljakovine, je zadosten razlog, da regulativni organi izvedejo celovito oceno tveganja za preteklo ali prihodnjo škodo, ki bi lahko nastala. Ugotavljamo, da regulatorji predhodno niso vztrajali pri študiji in oceni tveganja farmakologije in toksikologije novih heterotrimerov beljakovinskih bodic, ki nastanejo po injiciranju bivalentnih modRNA cepiv za COVID-19 .

Domnevati moramo, da so bili britanski regulatorji, proizvajalci in mednarodne regulativne agencije, vključno s FDA, s temi podatki seznanjeni že pred več meseci. Pričakujemo njihovo poročilo o tem, katere ukrepe so sprejeli, da bi raziskali, zakaj nastanek neciljnih beljakovin ni bil odkrit prej, kakšne toksične učinke so morda povzročile in kakšne ukrepe so sprejeli, da bi preprečili škodo v prihodnosti in javnost obvestili o teh ugotovitvah.”

Tudi osrednji mediji so komentirali prelomni članek tako, da so podkrepili omalovaževanje pomena nenamernih beljakovin, ki nastanejo v telesu po cepljenju z mRNA. Časopis The Telegraph je to označil za “napako”.

Znanstveni dopisnik časopisa The Telegraph je zapisal: “Študija je pokazala, da je pri več kot četrtini ljudi, ki so bili cepljeni z mRNA Covid, prišlo do nenamernega imunskega odziva, ki je nastal zaradi napake v načinu, kako je telo prebralo cepivo.

Obrnil sem se na molekularnega virologa, doktorja Davida Speicherja, iz

Courageous Truth (Pogumna resnica), za komentar.

“Najnovejša objava v reviji Nature, ki so jo objavili Mulroney in drugi, izpostavlja težave z dodajanjem N1-metilpseudouridina (1-metilΨ) v tehnologijo mRNA, torej prav tiste raziskave, za katero sta Kariko in Weissman prejela Nobelovo nagrado. Te težave vključujejo nastanek nenamernih in aberantnih beljakovin, ki bodo povzročile imunski odziv izven cilja. Glede na nastajajočo znanstveno literaturo in veliko število poškodovanih s cepivi po vsem svetu me ne preseneča, da osrednji mediji, kot je The Telegraph, omalovažujejo pomen in ga imenujejo “nenamerni imunski odziv, ki je nastal zaradi napake”. Kadarkoli naše celice ustvarijo obilico nenamernih beljakovin ali preprečijo proizvodnjo ustreznih beljakovin, to lahko privede do nenamernega imunskega odziva z velikim potencialom za povzročitev škode. Namesto da te ugotovitve zavračamo kot “napako”, moramo usmeriti svoja prizadevanja in ugotoviti, kaj točno se dogaja. To smo dolžni storiti vsem, ki so bili poškodovani zaradi cepljenja.

Ta članek je ponovna objava s strani Sonia Elijah’s Trial Site News.

Suggest a correction

Similar Posts