| | | | |

Študija ugotavlja, da so cepljeni covidni bolniki umirali skoraj dvakrat pogosteje kot necepljeni

V dveinpolletni recenzirani študiji, ki so jo izvedli raziskovalci državne univerze v Ohiu, je bilo ugotovljeno, da je bila med hospitaliziranimi bolniki s COVIDom-19 pri tistih, ki so prejeli mRNA cepivo za COVID-19, stopnja umrljivosti bistveno višja kot pri necepljenih bolnikih, tudi ob upoštevanju starosti in komorbidnosti.

Objavljeno v The Defender 4. junij 2024

Hospitalizirani bolniki s COVIDom-19, ki so bili cepljeni proti virusu, so umirali skoraj dvakrat pogosteje kot njihovi necepljeni vrstniki, je pokazala dveinpolletna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na državni univerzi v Ohiu.

V recenzirani študiji, ki je bila februarja objavljena v reviji Frontiers in Immunology in o kateri je prejšnji teden poročal portal TrialSite News, je bilo ugotovljeno, da starost in spremljajoče bolezni niso vplivale na celotno ugotovljeno umrljivost.

Raziskovalci z več oddelkov in inštitutov univerze, vključno z ustanovo akademskega medicinskega centra, so izvedli enocentrično študijo. Med majem 2020 in novembrom 2022 so vključili 152 bolnikov, ki so bili sprejeti v univerzitetno bolnišnico v Ohiu z akutno odpovedjo dihal.

Med udeleženci je bilo 112 bolnikov pozitivnih na COVID-19, 40 bolnikov pa je bilo negativnih. Skupino, pozitivno na COVID-19, je sestavljalo 23 cepljenih (vaxxed) in 89 necepljenih (unvaxxed) oseb.

Med necepljenimi bolniki s COVIDom-19 jih je bilo 46 sprejetih pred odobritvijo cepiv proti SARS-CoV-2, 43 pa po tem, ko so bila cepiva na voljo.

Medtem ko so bile stopnje umrljivosti pri bolnikih brez COVIDa-19 36 % (n=25) oziroma 27 % (n=15) za necepljene in cepljene bolnike, so bile stopnje umrljivosti med bolniki s COVIDom-19 37 % (n=89) za necepljene in 70 % (n=23) za cepljene bolnike.

Ustanovitelj TrialSite News Daniel O’Connor je za The Defender povedal:

“Raziskava državne univerze v Ohiu je ena od prvih, ki se je resno lotila primerjave rezultatov hospitaliziranih bolnikov glede na status cepljenja, čeprav ima študija svoje težave v smislu morebitnih zmede, možne pristranskosti izbire, velikosti itd. Vsi hospitalizirani bolniki so imeli bodisi COVID-19 bodisi akutno respiratorno bolezen kot kontrolna skupina.

“Rezultati, ki so pokazali, da so cepljeni proti COVIDu-19 umirali skoraj dvakrat pogosteje, so bili za nas presenetljivi in odpirajo vprašanja, ki bi jih bilo treba dodatno raziskati.”

Spremljajoče bolezni in starost niso bili edini dejavniki, ki so prispevali k bolezni

V študiji je bila raziskana tudi vloga sočasnih bolezni in starosti pri opaženih stopnjah umrljivosti.

Ocena Charlsonovega indeksa komorbidnosti (CCI), ki upošteva število in resnost komorbidnih stanj, je bila med cepljenimi bolniki s COVIDom-19 v primerjavi z necepljenimi bistveno višja.

Poleg tega je bila starost cepljenih bolnikov (mediana: 68 let) bistveno višja od starosti necepljenih bolnikov (mediana: 62 let).

Vendar je tudi pri primerjavi bolnikov s COVIDom-19 s podobnimi točkami CCI tveganje za umrljivost ostalo bistveno večje pri cepljenih bolnikih, kar kaže na to, da so k večjemu tveganju za umrljivost poleg komorbidnosti morda prispevali še dodatni dejavniki.

Raziskovalci so tudi ugotovili, da so imeli necepljeni bolniki, stari od 19 do 49 let in od 50 do 79 let, nekoliko podobno verjetnost preživetja, vendar se je verjetnost preživetja zmanjšala v najstarejši starostni skupini (80 let).

V starejših starostnih skupinah (50), ki so predstavljale večino kohorte, je bilo ugotovljeno povečano tveganje umrljivosti pri cepljenih bolnikih v primerjavi z necepljenimi.

Ugotovitve kažejo, da čeprav so sočasne bolezni in visoka starost znani dejavniki, ki prispevajo k večji umrljivosti bolnikov s COVIDom-19, niso edini dejavniki, odgovorni za večje tveganje umrljivosti, opaženo pri cepljenih bolnikih z akutno dihalno odpovedjo.

Ali je imela vlogo naravna imunost?

Da bi bolje razumeli imunološko podlago za svoja klinična opažanja, so raziskovalci analizirali ravni protiteles SARS-CoV-2 in prehladnega koronavirusa (CCCoV) v plazmi bolnikov s COVIDom-19.

Ugotovili so, da imajo preživeli bolniki višje ravni nukleokapsidnih (N) protiteles SARS-CoV-2 in CCCoV N v primerjavi s tistimi, ki niso preživeli, zlasti v skupini cepljenih. Ta ugotovitev kaže na morebitno zaščitno vlogo teh protiteles pri hudem COVIDu-19.

Titri za SARS-CoV-2 specifičnih imunoglobulinskih protiteles so bili bistveno višji pri neokuženih bolnikih v primerjavi z okuženimi.

Tudi pri necepljenih bolnikih s komorbiditetami so bili ravni protiteles, specifičnih za SARS-CoV-2, višje v primerjavi z njihovimi cepljenimi vrstniki, kar kaže, da komorbiditete niso bile edini dejavnik, ki je prispeval k manjšemu odzivu protiteles pri cepljenih bolnikih.

Ta opažanja povečujejo možnost, da je imela naravna imunost, na katero kažejo višje ravni protiteles SARS-CoV-2 in CCCoV, morda zaščitno vlogo v primerih hudega COVIDa-19, zlasti med necepljenimi bolniki.

Nižje ravni protiteles pri cepljenih bolnikih kljub prisotnosti komorbiditet kažejo, da lahko na imunski odziv na okužbo s SARS-CoV-2 v tej skupini vplivajo dejavniki, ki niso komorbiditete.

Cepivo za COVID verjetno povzroči imunsko toleranco

Raziskovalci državne univerze v Ohiu so pri cepljenih bolnikih s cepivom za COVID-19 v primerjavi z necepljenimi bolniki do tretjega tedna opazili trend povečanja koncentracije skupnih protiteles IgG4.

IgG4 je običajno prisoten v nižjih koncentracijah kot druge vrste imunoglobulinov (IgG, IgA, IgM) in je pogosto povezan s kronično izpostavljenostjo antigenom, kot pri alergijah ali parazitskih okužbah.

Raziskovalci so domnevali, da lahko opaženo povečanje števila IgG4 med cepljenimi spodbuja imunsko toleranco – imunski sistem postane manj odziven na specifične antigene, kot so tisti v cepivih ali patogenih organizmih.

Pregledni članek, objavljen januarja v reviji Vaccine, je obravnaval morebitno vlogo protiteles IgG4 pri nespecifičnih učinkih (NSE) cepiv.

Avtorji so opozorili, da naj bi imele osebe, ki so prejele dve ali več mRNA cepiv za COVID-19, nenavadno povišane koncentracije protiteles IgG4.

Navedli so tudi, da so bila tudi druga cepiva, kot so cepiva proti HIV, malariji in oslovskemu kašlju, povezana z večjo kot običajno tvorbo IgG4, kar je povezano z zmanjšano zaščito pred okužbami.

V pregledu je bilo predlagano, da lahko zvišanje ravni IgG4 zagotovi zaščito z zmanjšanjem imunološke hiperaktivacije. Vendar pa lahko to povečanje IgG4 povzroči tudi imunsko supresijo, kar lahko poveča dovzetnost za druge patogene.

Avtorji članka v Vaccine so predlagali, da bi lahko visoke ravni protiteles IgG4, ki nastanejo kot odgovor na ponavljajoče se cepljenje z mRNA cepivi za COVID-19, zavirale imunski sistem in bile tako povezane z višjo stopnjo umrljivosti zaradi nepovezanih bolezni in okužb.

“Šokantna” ugotovitev zahteva nadaljnje raziskave

Avtorji študije državne univerze v Ohiu so priznali več omejitev, ki so lahko vplivale na njihove ugotovitve.

Glavna omejitev je bila majhna velikost kohorte. “Očitno bi bilo treba financirati in izvesti več takšnih študij,” je O’Connor zapisal na portalu TrialSite News.

Poleg tega so avtorji opozorili, da majhnost vzorca ni omogočila skrbne ocene vloge posameznih komorbiditet, kot so imunosupresija, rak, sladkorna bolezen in pljučne bolezni, ki so bile med cepljenimi bolniki zelo pogoste.

Vrste in kombinacije komorbiditet so se med cepljenimi in necepljenimi skupinami prav tako razlikovale, kar bi lahko prispevalo k različnim kliničnim izidom.

Drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati, vključujejo časovni okvir vpisa, zaradi katerega je bila cepljena populacija morda sestavljena iz bolj ranljivih posameznikov, in potrebo po daljšem obdobju opazovanja, da bi ugotovili pomembne trende v odzivu IgG4 pri cepljenih bolnikih s hudo obliko COVIDa-19.

Nazadnje je bila študijska populacija omejena na bolnike, hospitalizirane s hudo okužbo, po mnenju avtorjev pa so prejšnje študije prepričljivo pokazale, da je cepljenje bistveno zmanjšalo tveganje hospitalizacije med splošno populacijo. Tako lahko ugotovitve odražajo rezultate omejene podskupine bolnikov s spremenjenim odzivom gostitelja na cepljenje.

“Čeprav gre le za eno študijo, je to zagotovo pomembna ugotovitev z resnim sporočilom,” je zapisal O’Connor.

Suggest a correction

Similar Posts