Poljska vložila tožbo proti “avtoritarni” podnebni politiki EU

Komisija EU si vse bolj prizadeva preoblikovati EU v centralizirano zvezno državo in se uveljaviti kot avtoritarna centralna vlada. Pri tem očitno visi na vodilnih nitkah močnih industrijskih lobistov, ki delujejo v Bruslju in Washingtonu, kot kaže poskus imenovanja ameriškega državljana in velikega tehnološkega lobista za glavnega ekonomista. Vendar pa se vzhodnoevropske države, predvsem Poljska in Madžarska, upirajo.

Poskusi Bruslja, da bi narekoval zakonodajo, bodo razdelili Evropsko unijo, saj bodo države članice zaradi tega procesa ne upoštevale odločitev EU, je nedavno dejal Bence Tuzson, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Viktorja Orbana in prihodnji pravosodni minister. V četrtek na okrogli mizi v okviru Bálványosove svobodne poletne univerze in študentskega tabora (Tusványos) – poroča Mandiner.

Poudaril je, da želi EU vsiliti svojo voljo nacionalnim državam s prikrito zakonodajo, z omilitvijo pravnih konceptov in sklicevanjem na nejasna načela pravne države ter s sodnim uveljavljanjem evropskega prava proti nacionalnemu. Vendar pa se pravo EU lahko uveljavlja le, če ni v nasprotju z nacionalnimi ustavami, zato je ustavno sodišče tisto, ki lahko ustavi ta škodljivi trend, je poudaril državni sekretar.

Poljska toži EU zaradi podnebne politike

Poljska vlada je vložila štiri tožbe zoper podnebno politiko EU, ki jo označuje kot “avtoritarno”, in zagotavlja, da “ne bo dovolila diktata Bruslja”.

Tri nove tožbe, vložene na Sodišču Evropske unije (SEU), se nanašajo na prepoved registracije novih vozil z motorji z notranjim izgorevanjem po letu 2035, povečanje cilja EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje brezplačnih pravic do emisij v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS).

Sledijo še eni pritožbi, ki je bila vložena prejšnji teden in se nanaša na pravila EU o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF), ki po mnenju Poljske kršijo pristojnosti držav članic.

Ali želi [Evropska] unija avtoritarno odločati o tem, kakšna vozila bodo vozili Poljaki in ali se bodo cene energije na Poljskem zvišale,” je v ponedeljek na Twitterju zapisala ministrica za podnebje Anna Moskwa. “Poljska vlada ne bo sprejela diktata Bruslja.”

Sedanja poljska nacionalkonservativna vlada redno kritizira podnebne in okoljske politike EU. Vodja vladajoče stranke Jarosław Kaczyński jih je označil za “norost in teorije brez dokazov”.

Na vseh sejah Sveta EU smo nasprotovali vsakemu dokumentu iz svežnja Fit for 55 in kot vlada glasovali proti njemu,” je rekla Moskwa in omenila program EU za zmanjšanje emisij za vsaj 55 % do leta 2030 .

“Ni skrivnost, da smo bili proti celotnemu svežnju, smo proti zviševanju podnebnih ciljev in načinu, kako se [ta prizadevanja] izvajajo in vsiljujejo [državam članicam],” je dejala ministrica.

Marca je bila Poljska edina država članica, ki je nasprotovala uvedbi prepovedi prodaje novih bencinskih in dizelskih vozil od leta 2035. Moskwa je v intervjuju trdila, da bi moralo biti za to odločitev potrebno soglasje, saj je njen učinek močno odvisen od mešanice energetskih virov držav članic.

V našem primeru je prepoved motorjev z notranjim izgorevanjem popolnoma v nasprotju s podnebno politiko, saj bo kratkoročno, če želimo povečati proizvodnjo električne energije [za pogon električnih vozil], to povzročilo povečanje porabe premoga,” je dejala.

Na vprašanje o drugih pritožbah je Moskwa odgovorila, da Poljska večino pritožb izpodbija iz istih razlogov kot prepoved prodaje vozil z notranjim izgorevanjem.

Ena od politik EU, ki jo je Poljska zavrnila, je sprememba sistema trgovanja z emisijami, ki bi od sektorjev, ki so že vključeni v sistem, zahtevala, da do leta 2030 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za 62 % v primerjavi z letom 2005. Reforma predvideva tudi postopno ukinitev brezplačnih pravic do emisij med letoma 2026 in 2034.

Druga uredba se nanaša na določbe novega mehanizma EU za prilagajanje mejnih vrednosti ogljika, ki bo veljal za blago, kot so železo, jeklo, cement, aluminij, gnojila, elektrika in vodik.

Uvozniki tega blaga morajo plačati razliko med pristojbino za emisije v državi proizvodnje in ceno emisijskih kuponov v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Sistem CBAM naj bi se postopoma uvedel med letoma 2026 in 2034, ko se iztečejo brezplačne pravice do emisij v sistemu trgovanja z emisijami.

Vsekakor pa je dejstvo, da noben od ukrepov, ki jih EU odreja pod imenom “Green Deal”, ne spreminja ničesar na področju podnebja, saj ne morejo vplivati na aktivnost Sonca ali njegovo kroženje okoli masnega središča sončnega sistema . To pa so gonilne sile podnebnih sprememb, kot je leta 1687 napovedal Isaac Newton in kot potrjujejo najnovejše raziskave. CO2 ima le manjši vpliv, če sploh ima. Stare enciklopedije, kot je Meyerjev Konversationslexikon, poročajo o meritvah CO2 v dvajsetih letih 19. stoletja, katerih rezultat je bila koncentracija, kakršna je danes – preberite tukaj.

Slika: ETIENNE ANSOTTE | EVROPSKA KOMISIJA

Prvotno objavil Tkp

SODELUJOČE: 1600 znanstvenikov je izrazilo nasprotovanje politiki podnebne pogube in sliki študije

Suggest a correction

Similar Posts