|

A WHO, a szuverenitás és a valóság

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megnyugtat minket, hogy a WHO „világjárványügyi megállapodása” (vagy „szerződése”) nem fogja csökkenteni a WHO tagállamainak szuverenitását. A WHO bízik abban, hogy ezek a szavak elterelik a figyelmet a valóságról. Azok, akik az örökös egészségügyi vészhelyzet napirendjét vezetik, azt tervezik, hogy a WHO-nak több hatalmat adnak, az államoknak pedig kevesebbet. Erre mindig akkor kerül sor, amikor a WHO „nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetet” (PHEIC) jelöl ki, vagy amikor úgy véli, hogy fennállhat a veszélye annak.

A WHO által javasolt szerződés, valamint a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) „szinergikusmódosításai a demokratikus reformok évszázados folyamatát kívánják meghiúsítani, amely a szuverenitást az egyénekre, és ezáltal az államra alapozta. Az ezzel az igazsággal való szembenézés és az általa felvetett bonyolult kérdések kényelmetlensége biztosítja a szükséges fedezetet ahhoz, hogy ezeket a változtatásokat keresztülvigyék. Így sorvad el és hal meg a demokrácia és a szabadság.

Miért nehéz elismerni a valóságot.

Nyugati társadalmunk a bizalomra és a felsőbbrendűség érzésére épül – mi építettük azokat az intézményeket, amelyek a világot irányítják, és ők, és mi, jók vagyunk. Humanistáknak, a közegészségügy szószólóinak, az egyesítőknek és az antifasiszta szabadságszeretőknek tartjuk magunkat. Úgy gondoljuk, hogy a mi rendszerünk jobb, mint az alternatívák – „progresszívek” vagyunk.

Elég nagy lépés a kényelmes, közepes jövedelmű baloldali szakembereknek elhinni, hogy az általunk egész életünkben csodált intézmények és emberbaráti szervezetek most talán kifosztanak minket. Társadalmunk a „megbízható forrásokra” támaszkodik, amelyek közül a WHO az egyik. Többek között a nagy médiaszervezeteink is. Ha a megbízható forrásaink azt mondanák, hogy félrevezetnek és kifosztanak minket, akkor ezt elfogadnánk. De ők azt mondják nekünk, hogy ezek az állítások hamisak, és hogy minden rendben van. Erről maga a WHO főigazgatója biztosít minket. Aki azt hiszi, hogy a WHO és más egészségügyi intézmények gazdag vállalati és magántámogatói önérdekből félrevezetnek és kihasználnak másokat a saját hasznukra, az összeesküvés-elméleteket vall.

Mindannyian képesek vagyunk elhinni, hogy a múlt korok gazdagjai és hatalmasai kizsákmányolják a tömegeket, de valahogy ezt a jelenben nehéz elhinni. Jótékonyságuk bizonyítékaként saját reklámosztályaik és az általuk támogatott média szavaira hagyatkozunk. Valahogy a nagyszabású visszaélések mindig a történelem szüleményei, mi pedig most okosabbak és felvilágosultabbak vagyunk.

Az elmúlt évtizedekben végignéztük, ahogyan az egyének közepes méretű országok vagyonával egyenértékű vagyont halmoztak fel. Davosban zárt ajtók mögött találkoznak választott vezetőinkkel. Aztán megtapsoljuk a kevésbé szerencséseknek nyújtott nagylelkűségüket, és úgy teszünk, mintha mindez rendben lenne. Figyeljük, ahogy a vállalatok az országhatárokon túlra terjeszkednek, látszólag az átlagpolgárokra vonatkozó törvények felett állva. Engedtük, hogy a „köz- és magánszféra közötti partnerségek” nemzetközi intézményeikből áruforgalmazóik legyenek. Figyelmen kívül hagytuk ezt az alászállást, mert a reklámosztályaik azt mondták, hogy ezt tegyük, és a nyilvánvaló tekintélyelvűek apologétáivá váltunk, mert azt akarjuk hinni, hogy valahogy „nagyobb jót” tesznek.

Míg egy iskolás gyerek átlátna ezen a homlokzaton, és láthatná a mögötte rejlő ellentmondásos kapzsiságot, addig azoknak, akiknek már többéves politikai múltjuk, kapcsolatrendszerük, hírnevük és karrierjük van, sokkal nehezebb beismerniük, hogy becsapták őket. A viselkedéspszichológusok, akiket kormányaink és intézményeink most alkalmaznak, megértik ezt. Az a feladatuk, hogy hitelt adjanak az általuk támogatott megbízható forrásoknak. A mi kihívásunk az, hogy a valóságot a helyes gondolkodás fölé helyezzük.

A WHO átalakítása

Amikor a WHO-t 1946-ban létrehozták, hogy segítsen koordinálni a főbb egészségügyi problémákra adott válaszokat, a világ éppen a fasizmus és a gyarmatosítás utolsó nagy harcából lábalt ki. Mindkét társadalmi modellt a hatalomnak a nagyobb jó érdekében történő központosítása alapján adták el. Azok, akik felsőbbrendűnek tartották magukat, irányították a világot a kevésbé méltók helyett. A WHO egykor azt állította, hogy más irányvonalat követ.

A 2000-es évek eleje óta a WHO tevékenységét egyre inkább a „meghatározott finanszírozás” diktálja. Támogatói, akik között egyre inkább magán- és vállalati érdekeltségek is vannak, megmondják, hogy mire használja fel az általuk adott pénzt. A magánirányítás rendben van a befektetői árukat népszerűsítő magánszervezetek számára, de nyilvánvalóan nem állja meg a helyét egy olyan szervezet számára, amely gyógyszereket akar rendelni, határokat akar lezárni és embereket akar bezárni. Bárki, aki egy kicsit is ért a történelemhez és az emberi természethez, felismeri ezt. De a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításai és az új szerződés pontosan ezeket a hatásköröket szánják.

Ahelyett, hogy alternatív megközelítéseket fontolgatna, a WHO a saját narratívájába nem illeszkedő vélemények cenzúrázására törekszik, nyilvánosan becsmérelve és megalázva azokat, akik megkérdőjelezik politikáját. Ezek nem egy olyan szervezet cselekedetei, amely „minket, az embereket” képviseli, és nem is bízik abban, hogy képes lesz igazolni a cselekedeteit. Ezek azok a jelzők, amelyeket mindig is az intellektuális gyengeséggel és a fasizmussal társítottunk.

A WHO hatása a népesség egészségére

A WHO a 2019-es influenza világjárványra vonatkozó ajánlásaiban kijelentette, hogy „semmilyen körülmények között” nem szabad a kontaktok nyomon követését, a határok lezárását, a be- vagy kilépési szűrést vagy a veszélyeztetett személyek karanténba helyezését alkalmazni egy kialakult világjárványban. Ezt azért írták, mert az ilyen intézkedések több kárt okoznának, mint hasznot, és aránytalanul nagy mértékben károsítanák a szegényebb embereket. 2020-ban a magán- és nemzeti szponzorokkal együtt ugyanezen intézkedések támogatásával támogatta a történelem legnagyobb vagyonátcsoportosítását az alacsony jövedelműektől a magas jövedelműek felé.

Azzal, hogy a WHO feladta elveit, több millió lányt tett ki a gyermekházasságon keresztül történő éjszakai nemi erőszaknak, növelte a tinédzserterhességet és a gyermekhalandóságot, csökkentette a gyermekkori oktatást, és növelte a szegénységet és az alultápláltságot. Annak ellenére, hogy ezen emberek többsége túl fiatal ahhoz, hogy a Covid megbetegítse őket, és már rendelkeznek immunitással, dollármilliárdokba kerülő tömeges oltásokat támogattak, miközben az olyan hagyományos prioritások, mint a malária, a tuberkulózis és a HIV/AIDS egyre romlanak. A nyugati média mindezt hallgatással vagy üres retorikával fogadta. Az életek megmentése nem hoz profitot, de az áruk eladása igen. A WHO szponzorai azt teszik, amire a befektetőiknek szükségük van, míg a WHO azt teszi, amire szüksége van ahhoz, hogy a pénzük tovább folyjon.

A WHO új hatalma

Az IHR módosításai csökkenteni fogják minden olyan WHO-tagállam szuverenitását, amely nem utasítja el azokat aktívan, egyetlen személynek (a főigazgatónak) közvetlen befolyást biztosítva az egészségpolitika és a polgárok szabadsága felett, ami vitathatatlan. Ez áll a dokumentumban. Az országok „vállalni fogják”, hogy követik az ajánlásokat, nem csupán javaslatokat vagy tanácsokat. Míg a WHO-nak nincs rendőrsége, a Világbank és az IMF a fedélzeten van, és az Önök pénzkészletének nagy részét ellenőrzik. Az amerikai kongresszus tavaly elfogadott egy törvényjavaslatot, amely elismeri, hogy az amerikai kormánynak fel kell lépnie azon országok ellen, amelyek nem tartják be az IHR-t. Nem fogatlan fenyegetéseknek vagyunk tanúi, a legtöbb országnak és népüknek nem sok választása lesz.

A WHO javaslatainak valódi ereje abban rejlik, hogy bármilyen egészségügyi vonatkozású ügyre alkalmazzák, amelyet fenyegetésnek nyilvánítanak. A javasolt módosítások ezt kifejezetten kimondják, míg a „Szerződés” kiterjeszti a hatályát az „egy egészségügyre”, egy eltérített közegészségügyi fogalomra, amely bármit jelenthet, ami az emberi fizikai, mentális vagy társadalmi jólétet befolyásolja. A kedvezőtlen időjárás, a terméskiesés vagy az embereket stresszelő eszmék terjesztése; mindennapi dolgok, amelyekkel az emberek mindig is megbirkóztak, most okokká válnak az emberek bezárására és a mások által diktált megoldások erőltetésére.

Lényegében a WHO támogatói saját vágyaik szerint gyártanak válságokat, és arra törekszenek, hogy mások nyomorúságából gazdagabbak legyenek, ahogyan azt a Covid idején is tették. Mindezt a „biztonságunk megőrzésének” álcája alatt. Ahogy a WHO hiteltelenül ragaszkodik ahhoz, hogy „senki sincs biztonságban, amíg mindenki biztonságban van”, ezért az emberi jogok megszüntetésének széles körűnek és hosszan tartónak kell lennie. A viselkedéspszichológia arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelésünket.

Szembenézni a jövővel

Olyan jövőt építünk, amelyben a tekintélyelvű diktátumoknak való megfelelés az ellopott szabadságjogok visszaszerzését fogja eredményezni, miközben a cenzúra elnyomja a másként gondolkodókat. Azokat az embereket, akik bizonyítékokat akarnak látni, akik emlékeznek a történelemre vagy ragaszkodnak a tájékozott beleegyezéshez, a WHO szóhasználatában szélsőjobboldali tömeggyilkosoknak fogják nevezni. Már beléptünk ebbe a világba. Azok a közszereplők, akik mást állítanak, feltehetően nem figyelnek, vagy más motivációjuk van.

Szelíden elfogadhatjuk ezt az új, betegségek megszállottjainak világát, egyesek talán még az általa biztosított fizetéseket és karriereket is elfogadják. Vagy csatlakozhatunk azokhoz, akik az egyének azon egyszerű jogáért harcolnak, hogy maguk határozzák meg a jövőjüket, a gyarmatosítás és a fasizmus hamis közjavától mentesen. Legalábbis tudomásul vehetjük a körülöttünk lévő valóságot.

Suggest a correction

Similar Posts