| |

Η Επιτροπή της ΕΕ επέλεξε μεροληπτικούς εμπειρογνώμονες για την έκθεση περί ακτινοβολίας

Σοβαρές επικρίσεις προέκυψαν από την ενδελεχή εξέταση της τελευταίας έκθεσης εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι ασύρματες τεχνολογίες. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ είναι προκατειλημμένοι και η έκθεση φαίνεται να είναι προαποφασισμένη να απορρίψει τους κινδύνους για την υγεία και να δώσει το πράσινο φως για την υιοθέτηση των νέων ορίων της ICNIRP από το 2020. Οι τιμές αυτές επιτρέπουν την ακτινοβολία σε επίπεδα που αποδεδειγμένα προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, αλλά είναι μάλλον ευεργετικές και έχουν μεγάλη σημασία για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Τον Αύγουστο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο έκθεσης γνωμοδότησης SCHEER σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από την έκθεση σε μικροκυματική ακτινοβολία, γνωστή και ως ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RFR), που εκπέμπεται από το 5G, το 4G, τα κινητά τηλέφωνα, το Wi-Fi κ.λπ. Η έκθεση συνέστησε την υιοθέτηση των ορίων της ICNIRP 2020, τα οποία, εάν εγκριθούν, θα επιτρέψουν ακόμη πιο επιβλαβή επίπεδα ακτινοβολίας. Τα όρια της ICNIRP προστατεύουν μόνο από τις οξείες θερμαντικές επιδράσεις της ακτινοβολίας, οι οποίες συμβαίνουν όταν η ακτινοβολία είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου εντός 1 ώρας. Οι τιμές ICNIRP δεν προστατεύουν από τυχόν μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες μη θερμαντικές επιδράσεις.

Όρια ICNIRP σημαντικά για τη βιομηχανία

Τα χαμηλότερα όρια από αυτά που προτείνει η ICNIRP θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Θα είναι δύσκολη ή αδύνατη η ανάπτυξη του 5G εάν εφαρμοστούν 100 φορές χαμηλότερα όρια, σύμφωνα με την Ericsson, τον κορυφαίο Σουηδικό προμηθευτή εξοπλισμού υποδομής 5G παγκοσμίως. Ωστόσο, οι ιατρικοί και επιστημονικοί εμπειρογνώμονες του τομέα ζητούν ακόμη χαμηλότερα όρια για την προστασία από τεκμηριωμένες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από τη χρόνια έκθεση.

Η συνήθεια της Επιτροπής να επιλέγει μεροληπτικούς εμπειρογνώμονες

Η έκθεση κριτικής αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε από το Δανικό Συμβούλιο για τις Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες και το Σουηδικό Ίδρυμα Προστασίας από την Ακτινοβολία, δείχνει ότι επί 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει μόνο εμπειρογνώμονες που έχουν θετική στάση απέναντι στα όρια της ICNIRP, ενώ δεν έχει προσκληθεί ούτε μία φορά ούτε ένας εκπρόσωπος από τους εκατοντάδες επιστήμονες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλος όγκος επιστημονικών στοιχείων για επιπτώσεις στην υγεία κάτω από τα όρια της ICNIRP. Τα μισά από τα οκτώ μέλη της ομάδας εργασίας του SCHEER δεν είναι ειδικοί στον τομέα, ενώ οι άλλοι τέσσερις εμπειρογνώμονες ανήκουν σε έναν μικρό αυτοαναφορικό κύκλο ανθρώπων που έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν τα όρια της ICNIRP και οι οποίοι έχουν επίσης δεσμούς με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, οι τέσσερις αυτοί εμπειρογνώμονες έχουν την τάση να παραπέμπουν σε άλλα μέλη ενός κλειστού κύκλου εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζουν τα όρια της ICNIRP.

Ένα άλλο σαφές σημάδι μεροληψίας είναι ότι οι εμπειρογνώμονες δημιουργούν συνεχώς αμφιβολίες σχετικά με τα επιστημονικά στοιχεία για τις δυσμενείς επιπτώσεις κάτω από τα όρια της ICNIRP, ενώ αποδέχονται μελέτες που δεν αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη κριτική.

Η πλειοψηφία των ειδικών επιστημόνων διαφωνεί

258 επιστήμονες (EMF-Scientist) ζητούν από κοινού χαμηλότερα όρια λόγω των αυξανόμενων ενδείξεων για επιβλαβείς επιδράσεις πολύ κάτω από τα όρια της ICNIRP. Επιπλέον, μια ομάδα 16 κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως (ICBE-EMF) κατέληξε τον Οκτώβριο του 2022 στο συμπέρασμα ότι τα όρια της ICNIRP βασίζονται σε εσφαλμένες και ξεπερασμένες υποθέσεις, δεν προστατεύουν από γνωστές επιβλαβείς επιδράσεις και συνεπώς είναι επιζήμια για τη δημόσια υγεία.

Έχει τεκμηριωθεί ότι πολλές επιπτώσεις συμβαίνουν κάτω από τα όρια της ICNIRP, αλλά υποβαθμίζονται στη μεροληπτική γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται δυσμενείς επιδράσεις στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, επιδράσεις στη συμπεριφορά, συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ζάλη και διαταραχές του ύπνου, βλάβες στο DNA, οξειδωτικό στρες, επιβλαβείς επιδράσεις στο σπέρμα και αυξημένος κίνδυνος καρκίνου. Μόνο το οξειδωτικό στρες έχει αποδειχθεί σε περισσότερες από 200 επιστημονικές μελέτες.

Υπάρχουν επίσης πολλές ενδείξεις για σοβαρές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, ιδίως στα φυτά και τα έντομα, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα. Ο SCHEER παραλείπει να επισημάνει την ανάγκη αναθεώρησης των οριακών τιμών ώστε να συμπεριληφθεί η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. Οι επιπτώσεις στα πτηνά και τα έντομα, για παράδειγμα, αγνοούνται εντελώς στη γνωμοδότηση του SCHEER, παρά το γεγονός ότι τα επιστημονικά στοιχεία σήμερα υποστηρίζουν ότι αυτή η μορφή ακτινοβολίας είναι πιθανό να συμβάλει στην κρίση της βιοποικιλότητας.

Επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία

Το Συμβούλιο για τις Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες και το Ίδρυμα για την Προστασία από την Ακτινοβολία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ευνοϊκή προσέγγιση των ορίων της ICNIRP είναι επωφελής για τη βιομηχανία, αλλά επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εάν η ICNIRP 2020 υιοθετηθεί στην Ευρώπη, θα επιτραπούν επίπεδα έκθεσης πολύ υψηλότερα από εκείνα που είναι γνωστό ότι προκαλούν επιβλαβείς επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η χρόνια ολόσωμη έκθεση του ανθρώπου σε ακτινοβολία σταθμών βάσης 5G ή/και 4G στα επίπεδα που προτείνει η ICNIRP 2020 δεν προκαλεί ασθένειες στον άνθρωπο και δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Η έκθεση εμπειρογνωμόνων SCHEER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβιάζει τις αρχές της εκτίμησης κινδύνου, καθώς οι εμπειρογνώμονες έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Κατά συνέπεια, η έκθεση είναι εξαιρετικά μεροληπτική υπέρ των εταιρειών τηλεπικοινωνιών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα όρια έκθεσης για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον. Η έκθεση πρέπει να απορριφθεί και να διενεργηθεί νέα αντικειμενική επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον από την ακτινοβολία των ασύρματων επικοινωνιών από αρμόδιους εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και χωρίς δεσμούς με τη βιομηχανία.

Οι δύο οργανώσεις προτείνουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) να συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, απαλλαγμένη από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, για να διενεργήσει μια αντικειμενική επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Παραπομπές:

Κριτική της έκθεσης γνωμοδότησης της SCHEER σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Ανασκόπηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και γνωμοδότηση του Αυγούστου 2022 σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των μέγιστων ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία από ασύρματες επικοινωνίες, 2η έκδοση. Μάρτιος 31, Το Συμβούλιο για τις Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες (Δανία) και το Σουηδικό Ίδρυμα για την Προστασία από την Ακτινοβολία.(Pdf)

Περίληψη της κριτικής της έκθεσης γνωμοδότησης του SCHEER σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Ανασκόπηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και γνωμοδότηση του Αυγούστου 2022 σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των ανώτατων ορίων έκθεσης για την ακτινοβολία από ασύρματες επικοινωνίες, 2η έκδοση. Μάρτιος 31, Το Συμβούλιο για τις Ασφαλείς Τηλεπικοινωνίες (Δανία) και το Σουηδικό Ίδρυμα Προστασίας από την Ακτινοβολία.(Pdf)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, τους Περιβαλλοντικούς και τους Αναδυόμενους Κινδύνους SCHEER. Γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των παραρτημάτων της Σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2013/35/ΕΕ, ενόψει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες (100kHz – 300GHz)(pdf)

Δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα Radiation Protection

Suggest a correction

Similar Posts