Ντοκιμαντέρ και ταινίες που η ομάδα CHD Europe σας προτείνει να παρακολουθήσετε και να μοιραστείτε. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες σε τέσσερις γλώσσες. Επιλέξτε τη γλώσσα σας στη γραμμή τίτλου.


Η υπόθεση Wakefield: πού βρίσκεται η απάτηmassimo Mazzucco (30:48)


VAXXED 2: Η αλήθεια του λαού (1:36:12)


Ακούστε: (4:44:23)