Οι τράπεζες επικρίνουν το ψηφιακό ευρώ
| | | |

Οι τράπεζες επικρίνουν το ψηφιακό ευρώ

Πηγή: www.TKP.at, Thomas Oysmüller Φαίνεται επίσης να έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό από τις τράπεζες: Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε τελικά να καταστήσει πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιττά Στη μέση της προπαρασκευαστικής φάσης για το ευρώ CBDC (Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας), οι γερμανικές τράπεζες αρχίζουν να αμύνονται απέναντι στο νομισματικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)….