Välkommen!

Syftet med våra aktionsmöten är att stötta åtgärder som är inriktade på behov och möjligheter specifika för Europa och med målet att återställa och stärka den individuella och nationella suveräniteten. Återvinna öppenhet. Kräva ansvarsskyldighet. Återupprätta och upprätthålla integriteten i de avtal och konstitutioner som våra nationer och samhällen har kämpat för genom historien.

Vårt nätverk kan fördjupa samtalet om opinionsbildning, propaganda och vår viktiga roll när det gäller att skydda våra barns hälsa. Gå med och dela med dig av värdefulla insikter om hur man utbildar och stärker samhällen från gräsrotsnivå över hela Europa!