Velkommen til fellesskapet vårt!

Målet med fellesskapet er å mobilisere støtte til tiltak som fokuserer på Europas spesielle behov og muligheter, og som tar sikte på å gjenopprette og styrke individuell og nasjonal suverenitet. Gjenvinne åpenhet. Implementere ansvarlighet. Gjenopprette og opprettholde integriteten til avtaler og grunnlover som våre nasjoner og samfunn har kjempet for gjennom historien.

Organisasjonen vår ønsker å utdype samtalen om påvirkningsarbeid, propaganda og vår viktige rolle når det gjelder å beskytte barnas helse. Bli med oss for å få og dele nyttig innsikt i hvordan vi kan utdanne og styrke lokalsamfunn på grasrotnivå over hele Europa!