| | | | |

Izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije

Vir: Francis Boyle PhD.,01. april 2024

Pogosto zastavljeno vprašanje je, kako lahko države zapustijo Svetovno zdravstveno organizacijo, saj v ustavi Svetovne zdravstvene organizacije ni opredeljenega postopka za izstop iz nje. Profesor mednarodnega prava Francis Boyle v nadaljevanju ponuja rešitev.

“Izstop iz ustave SZO je mogoče izvesti s sklicevanjem na doktrino bistvene spremembe okoliščin v skladu s členom 62 Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. Člen 62 je kodificiral pravilo običajnega mednarodnega prava, ki je bilo takrat znano in je še danes znano kot rebus sic stantibus. Zato bi morale imeti vse države možnost sklicevati se na doktrino bistvene spremembe okoliščin/rebus sic stantibus, tudi če niso pogodbenice Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb. V času, ko so države postale pogodbenice Ustave SZO, ni bilo nikoli znano, predvideno ali celo sumljivo, da se bo SZO nekoč s predlaganimi spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in/ali predlagano Pogodbo o pandemijah skušala preoblikovati v totalitarno svetovno medicinsko policijsko državo. To preoblikovanje SZO:

(1) krši bistveno podlago soglasja držav pogodbenic, da jih zavezuje Ustava SZO; in

(2) radikalno preoblikuje obseg obveznosti, ki jih je treba še izpolniti v skladu z Ustavo SZO.”

Francis A. Boyle

Profesor prava

Odvetnik: dr.

Člen 62

Temeljna sprememba okoliščin

1. Na bistveno spremembo okoliščin, ki je nastala v primerjavi z okoliščinami, ki so obstajale ob sklenitvi pogodbe, in je pogodbenici nista predvideli, se ni mogoče sklicevati kot na razlog za odpoved pogodbe ali odstop od nje, razen če

(a) je obstoj teh okoliščin predstavljal bistveno podlago za soglasje strank, da jih pogodba zavezuje;

(b) je učinek spremembe korenito spremenil obseg obveznosti, ki jih je treba še izpolniti v skladu s pogodbo.

Francis A. Boyle
Pravna zgradba
504 E. Pennsylvania Ave.
Champaign IL 61820 ZDA
Telefon: 217-333-7954
Faks: 217-244-1478
(samo osebne pripombe)

Suggest a correction

Similar Posts