|||||

Odejście ze Światowej Organizacji Zdrowia

Źródło: Drzwi do wolności, dr Francis Boyle, 01 kwietnia 2024 r

Często zadawanym pytaniem jest to, w jaki sposób narody mogą opuścić WHO, ponieważ nie ma procedury wyjścia z WHO określonej w konstytucji WHO. Profesor prawa międzynarodowego Francis Boyle przedstawia poniższe rozwiązanie.

„Wystąpienie z Konstytucji WHO może zostać dokonane poprzez powołanie się na doktrynę fundamentalnej zmiany okoliczności na mocy art. 62 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Artykuł 62 skodyfikował zasadę zwyczajowego prawa międzynarodowego, znaną wówczas i znaną do dziś jako rebus sic stantibus. W związku z tym wszystkie państwa powinny mieć możliwość powołania się na doktrynę fundamentalnej zmiany okoliczności/rebus sic stantibus nawet jeśli nie są stronami Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Nigdy nie wiedziano, nie rozważano ani nawet nie podejrzewano, że w czasie, gdy państwa stały się stronami Konstytucji WHO, WHO pewnego dnia podejmie próbę przekształcenia się w totalitarne światowe medyczne państwo policyjne za pomocą proponowanych Poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i/lub proponowanego Traktatu Pandemicznego. Ta transformacja WHO:

(1) narusza zasadniczą podstawę zgody państw-stron na związanie się Konstytucją WHO; oraz

(2) radykalnie zmienia zakres zobowiązań, które nadal mają być wykonywane na mocy Konstytucji WHO”

Francis A. Boyle

Profesor prawa

Adwokat.

Artykuł 62

Zasadnicza zmiana okoliczności

1. Zasadnicza zmiana okoliczności, która nastąpiła w stosunku do okoliczności istniejących w chwili zawarcia traktatu i której strony nie przewidziały, nie może być powołana jako podstawa wypowiedzenia traktatu lub wycofania się z niego, chyba że:

(a) istnienie tych okoliczności stanowiło zasadniczą podstawę zgody stron na związanie się traktatem;

(b) skutkiem zmiany jest radykalne przekształcenie zakresu zobowiązań, które nadal mają być wykonane na mocy traktatu.

Francis A. Boyle
Law Building
504 E. Pennsylvania Ave.
Champaign IL 61820 USA
Telefon: 217-333-7954
Faks: 217-244-1478
(tylko uwagi osobiste)

T06/04/2024RP

Suggest a correction

Podobne wpisy