| | | |

Študija trdi, da je COVID povzročil več poškodb srca kot cepiva – tukaj so se avtorji zmotili

V študiji iz leta 2023 je bilo priznano, da cepiva COVID-19 mRNA povzročajo miokarditis, vendar so trdili, da je virus COVID-19 še bolj škodljiv kot cepivo. Nedavni podrobnejši pregled njihovih podatkov pa je pokazal, da je verjetno res ravno nasprotno.

Kljub znanim stranskim učinkom cepiv mRNA COVID-19 nekatere študije(tukaj, tukaj in tukaj) in spletna mesta o zdravju(tukaj, tukaj in tukaj) trdijo, da je ne glede na škodljive posledice cepljenja slabše biti necepljen.

Dr. Christian Mueller in njegovi soavtorji so v eni od takšnih študij ugotovili, da je virus COVID-19 – in ne cepivo – povzročil več miokarditisa ali poškodb srčne mišice kot cepivo.

Ko pa sta doktor Rainer Johannes Klement, fizik iz bolnišnice Leopoldina v Schweinfurtu v Nemčiji, in Harald Walach, klinični psiholog in vodja inštituta Change Health v Baslu v Švici, ponovno analizirala Muellerjeve podatke, sta ugotovila, da koronavirusi sicer lahko povzročijo miokarditis, vendar cepivo COVID-19 povzroča vsaj toliko ali več.

Klementov članek je bil objavljen v reviji The Egyptian Health Journal 1. februarja.

Muellerjeva študija

Mueller je želel količinsko opredeliti in primerjati miokarditis pri cepljenih in necepljenih osebah ter pojasniti možne mehanizme.

Da bi raziskali te mehanizme, so raziskovalci pri preiskovancih testirali protitelesa proti antagonistu receptorja interlevkin-1 (IL-1RA), nukleoproteinu SARS-CoV-2, virusno bodičasto beljakovino in 14 vnetnih citokinov.

Ker se nobena od teh meritev ni razlikovala med študijskimi skupinami, vprašanje “mehanizma” ni bilo rešeno.

Za oceno miokarditisa so preiskovalci pri 777 bolnišničnih delavcih (povprečna starost 37 let, 69,5% žensk) testirali srčni troponin T en in tri dni po tem, ko so prejeli poživilo mRNA-1273. Kardiologi običajno predpišejo ta test po sumu na srčni infarkt, da bi količinsko opredelili obseg in trajanje poškodbe srca.

Od 40 preiskovancev (5,1%) s povišanim troponinom na tretji dan so pri 22 (2,8%) diagnosticirali miokarditis, pri čemer je bilo 20 primerov pri ženskah in dva pri moških.

Raziskovalci so poročali, da je bilo med temi preiskovanci povišanja troponina blago in začasno ter niso vključevala nepravilnosti, določenih z elektrokardiogramom. Pri nobenem bolniku se v 30 dneh po prejemu injekcije niso pojavili “večji neželeni srčni dogodki”.

Muellerjeva ekipa je zaključila:

  • COVID-19 je povezan z bistveno večjim tveganjem za miokarditis, kot [sic] cepljenje z mRNA.
  • Pri miokarditisu, povezanem z okužbo s COVID-19, se je pokazala večja umrljivost kot pri miokarditisu, povezanim s cepljenjem z mRNA.
  • Preden je bilo cepivo COVID-19 [sic] na voljo, sta bila pogostost in obseg poškodb miokarda, povezanih z okužbo s cepivom COVID-19 [sic] veliko večja, kot je bilo opaženo v tej študiji aktivnega nadzora po ponovnem cepljenju.

Eden od Muellerjevih soavtorjev je bil komercialno povezan s podjetji za diagnostiko. Drugemu so proizvajalci diagnostike in cepiv že prej izplačali nadomestilo. Mueller je imel v času, ko je pisal članek, odnose s podjetji za diagnostiko, farmacevtskimi podjetji in podjetji za cepiva.

Kje je Mueller naredil napako?

Eden od načinov merjenja učinkov zdravljenja je primerjava rezultatov, na primer krvnega tlaka, pri istih osebah pred zdravljenjem in po njem ter poročanje o rezultatih pred zdravljenjem in po njem.

Čeprav je bila ta možnost znana medicinskim raziskovalcem in na voljo, je Mueller ni izkoristil – bodisi zato, ker ni mislil izmeriti ravni troponina pred zdravljenjem, bodisi zato, ker se iz nekega razloga tega ni odločil sporočiti, morda zato, ker se ni ujemalo z drugimi rezultati.

Namesto tega je njegova ekipa uporabila pristop, ki je zahteval dve dobro usklajeni študijski skupini. Čeprav je Mueller trdil, da so placebo in kontrolne skupine izpolnjevale to zahtevo, so se razlikovale po lastnosti, ki je bila najpomembnejša: zdravje srca.

Cepljene osebe s trenutnimi ali nedavnimi težavami s srcem so bile izključene iz študije, medtem ko so vse kontrolne osebe pravkar vstopile v bolnišnico s srčnimi simptomi in so bile zato že izpostavljene večjemu tveganju za miokarditis.

Klement in Walach sta v Muellerjevem članku našla še več nepravilnosti.

Svojo kritiko sta začela z navajanjem treh študij iz leta 2021 o miokarditisu, ki ga je povzročilo cepivo COVID-19(tukaj, tukaj in tukaj). Vse tri študije so pokazale, da je miokarditis postal problem kmalu po uvedbi cepiva COVID-19.

Podrobneje so obravnavali tri dokumente:

  • V nemški obdukcijski študiji iz leta 2023 o 25 nepričakovanih smrtih v 20 dneh po cepljenju s cepivom COVID-19 je bil v štirih primerih kot najverjetnejši vzrok smrti opredeljen akutni miokarditis.
  • Poročilo iz leta 2023 o miokarditisu pri 303 necepljenih in 700 cepljenih asimptomatskih osebah je pokazalo bistveno večjo poškodbo pri cepljenih, ki je trajala do 180 dni po cepljenju.
  • V enem od prvih prispevkov o obdukcijah je študija pod vodstvom Indijcev na podlagi podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o farmakovigilanci poročala o 2,1-krat večjem tveganju za srčni zastoj, 2,7-krat večjem tveganju za akutni srčni infarkt, 2,6-krat večjem tveganju za povišan troponin in 7,3-krat višji ravni D-dimerja pri cepljenju proti COVID-19 v primerjavi z uporabo drugih zdravil.

Te študije močno nakazujejo, da je miokarditis postal problem šele po uvedbi cepiva mRNA. Nasprotujejo Muellerjevi izjavi, da je bil “obseg poškodb miokarda, povezanih z okužbo z virusom COVID-19, veliko večji, kot je bilo opaženo v tej študiji aktivnega nadzora po ponovnem cepljenju”

Po mnenju Klementa in Walacha je ta izjava napačna iz dveh razlogov.

Prvič, poleg neenakovrednosti zdravstvenega stanja srca kontrol in preiskovancev Mueller ni upošteval veliko večjega števila s COVID-19 okuženih, nehospitaliziranih, necepljenih posameznikov z (domnevno) veliko nižjimi vrednostmi troponina v primerjavi z bolniki, ki so vstopili v bolnišnico s srčnimi simptomi.

Drugič, Klement in Walach sta trdila, da vpliv miokarditisa na javno zdravje ni odvisen le od incidence ali stopnje med študijskimi skupinami, ampak tudi od velikosti teh skupin. Pomembno je, da je manjša incidenca v zelo veliki skupini (cepljeni) pomembnejša kot nekoliko višja stopnja v zelo majhni skupini (osebe, okužene s COVIDom-19).

Na podlagi tega sta Klement in Walach ocenila število primerov miokarditisa med vsemi nemškimi hospitaliziranimi s COVID-19 na 27.467, med cepljenimi pa na 1,97 milijona.

Posledično je bilo ne glede na resnost miokarditisa med cepljenimi 71,7-krat več primerov miokarditisa kot med hospitaliziranimi zaradi COVID-19.

Podobna analiza za Švico je ocenila 169.960 primerov miokarditisa med cepljenimi v primerjavi z 8.179 primeri med hospitaliziranimi zaradi COVIDa-19. Čeprav ni tako dramatična kot nemške ocene, še vedno kaže na veliko večji pojav poškodb srca med cepljenimi v primerjavi s hospitaliziranimi.

Walach, Klement in nizozemski analitik podatkov Wouter Aukema so junija 2021 v dokumentu ugotovili, da je bilo cepivo COVID-19 na podlagi 700 neželenih učinkov, 16 resnih stranskih učinkov in 4,11 smrti na vsakih 100.000 cepljenj izdano s pomanjkljivimi podatki o varnosti.

Avtorji so dejali, da se razmerje med tveganjem in koristjo pri cepivih mRNA ne ujema, saj “moramo za tri smrti, preprečene s cepljenjem, sprejeti dve smrti, povzročeni s cepljenjem

Mueller je po elektronski pošti sporočil varuhu človekovih pravic:

“Naša študija razkriva pomembno pomanjkanje prospektivnih podatkov o varnosti cepiv COVID-19. Glede na obseg cepljene populacije v primerjavi z veliko manjšim deležem populacije, ki se je okužila in razvila simptome, vključno z majhnim odstotkom z možnimi poškodbami srca, naj bi naše ugotovitve ostale kakovostno zanesljive.”

Suggest a correction

Similar Posts