Photo of a Person's Hand Offering Lily Flowers
| | |

Odkrivanje tančice molka o presežnih smrtnih primerih


Poslanec Andrew Bridgen je spregovoril

S strani vlad in osrednjih medijev, ki so se še nedavno zagreto ukvarjali z dnevnim številom smrtnih žrtev Covida, je po vsem svetu zdaj vse tiho glede presežnega števila smrtnih primerov.

20. oktobra je 30-minutno prekinjeno razpravo (po 20 zavrnitvah) o presežnih smrtnih primerih v spodnjem domu britanskega parlamenta končno zagotovil Andrew Bridgen, poslanec za severozahodni Leicestershire in član stranke Reclaim.

Bridgen je svoj govor začel ob zvokih bučnega navijanja polne zgornje galerije, kar je bilo v popolnem nasprotju s skoraj prazno dvorano spodaj.

Kje je bilo na stotine poslancev, ki bi običajno sedeli z ramo ob rami v dvorani? Zdi se, da povečanje števila smrti njihovih volivcev zanje v petek popoldne ni bilo pereče vprašanje.

Od julija 2021 smo doživeli več presežnih smrti kot v celotnem letu 2020, za razliko od pandemije pa med temi smrtmi ni nesorazmerno veliko starih ljudi, z drugimi besedami, presežne smrti prizadenejo ljudi v najboljših letih, vendar se zdi, da to nikogar ne skrbi. Bojim se, da zgodovina do te hiše ne bo prijazna.

Presenetljivo je, da je prevelik delež smrtnih primerov v vseh starostnih skupinah, kar je Bridgen poudaril v svojem govoru.

Spodnji graf prikazuje skupno tedensko število smrtnih primerov za vse starostne skupine iz 27 sodelujočih držav: Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Nemčija (Berlin), Nemčija (Hessen), Grčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo (Anglija), Združeno kraljestvo (Severna Irska), Združeno kraljestvo (Škotska) in Združeno kraljestvo (Wales).

Vir: EUROMOMO

British Medical Journal navaja: “Presežek smrti se izračuna kot razlika med sedanjim številom smrti in številom smrti v izhodiščnem letu, presežek pa se lahko razlikuje glede na izhodišče in uporabljeno metodologijo.”

To pomembno točko o tem, kako se lahko presežek razlikuje glede na uporabljeno izhodišče, je izpostavil Bridgen.

ONS ponovno manipulira s podatki

Bridgen je pojasnil:

da bi razumeli, ali gre po definiciji za ‘presežek’, je treba oceniti, koliko smrti bi pričakovali. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je kot izhodišče uporabila obdobje 2015-2019 … Neodpustljivo je, da je britanski urad za statistiko ONS (Office for National Statistics) v svoj osnovni izračun pričakovanih smrti vključil tudi smrti v letu 2021 – kot da bi bila smrtnost v letu 2021 kaj normalnega – s pretiravanjem glede števila pričakovanih smrti je mogoče zmanjšati število presežnih smrtnih primerov.

Zakaj bi ONS to storil?

Moj intervju z Normanom Fentonom, profesorjem za upravljanje informacij o tveganjih na Univerzi Queen Mary v Londonu, je v začetku leta 2022 razkril, kako je ONS manipuliral tudi s podatki o smrtnih primerih, povezanih s Covid-19, glede na status cepljenja.

Fenton je bil soavtor dokumenta, v katerem je analiziral poročilo ONS: “Smrtni primeri, ki vključujejo COVID-19, glede na status cepljenja, Anglija: smrtni primeri med 2. januarjem in 24. septembrom 2021

V prispevku je bilo ugotovljeno, da je ONS kriv za “sistematično napačno kategorizacijo statusa cepljenja” in da cepiva COVID-19 niso zmanjšala umrljivosti zaradi vseh vzrokov, temveč so kmalu po cepljenju povzročila pravi skok umrljivosti zaradi vseh vzrokov.

Zaostanek pri beleženju smrti

Bridgen je še izpostavil kritično napako pri zbiranju podatkov o umrlih.

“Podatki o smrtnih primerih, ki so bili posredovani v preiskavo mrliškemu ogledniku, se sploh ne zbirajo (kaj šele objavljajo). Zakaj je to pomembno? Napotitev pomeni, da lahko preteče več mesecev in zaradi zaostankov tudi več let, preden je smrt uradno zabeležena. Če je treba raziskati vzrok smrti, je to povsem pošteno. Če ne zabeležimo, kdaj je smrt nastopila, pa ne. Zaradi te težave še zdaj nimamo pojma, koliko ljudi je umrlo leta 2021. Problem je največji v mlajših starostnih skupinah, kjer se preiskuje večji delež smrti. Ta pomanjkljivost podatkov je nesprejemljiva

Preveč smrti v mlajših starostnih skupinah

Moje preiskovalno poročilo o smrti otrok po cepivu mRNA podjetja Pfizer/BioNTech je pokazalo, da se je povečalo število smrti v starostni skupini 0-14 let, približno v času, ko je bilo cepivo mRNA odobreno pri otrocih, starih 12-15 let.

Vir: EUROMOMO

Bridgen je opozoril na dejstvo, da je ONS v sodnem pregledu odločitve o cepljenju mlajših otrok na sodišču šokantno zavrnil anonimizirane podatke (za katere je priznal, da so statistično pomembni) o povečanju presežka smrti, opaženem v drugi polovici leta 2021, za mlade pubartetnike. Bridgen je poudaril, da bi bilo potencialno opaženih še več presežnih smrti, če bi bili vključeni tudi tisti, ki so bili napoteni k mrliškemu ogledniku.

Prekomerna smrtnost, opažena v državah z visoko stopnjo cepljenja

Po podatkih Eurostata je bilo avgusta 2023 v petnajstih državah članicah EU, ki so zabeležile presežek smrti, največ smrti zabeleženih na Irskem (21,1 %), Malti (16,9 %), Portugalskem (12,7 %) in Nizozemskem (9,4 %). Omeniti je treba, da je imela januarja 2023 najvišjo stopnjo cepljenja proti COVID-19 v Evropi Portugalska, ki je dala 272,78 odmerka na 100 prebivalcev države, medtem ko je Malta dala 258,49 odmerka na 100 prebivalcev.

Povečanje števila srčnih zastojev

Bridgen je opozoril na dejstvo, da je Dr. Clare Craig, diagnostična patologinja in sopredsedujoča skupini HART (Hazardous Area Response Team), prva izpostavila povečanje števila klicev zaradi srčnih zastojev po uvedbi cepiva maja 2021.

Bridgen je izjavil:

“Podatki ambulante za Anglijo so še en namig. Število klicev reševalnih vozil za življenjsko nevarne primere je bilo do uvedbe cepiva stabilno 2000 klicev na dan. Od takrat se je število klicev povečalo na 2500 dnevno in od takrat je ostalo na tej ravni.”

Slika: 31% več najbolj nujnih klicev reševalnih vozil kot pred 4 leti
Povprečno število klicev 1.kategorije na dan, mesečni podatki

Vir: NHS: Ključni statistični podatki: Anglija, julij 2023

Kategorija 1: takojšen odziv na življenjsko ogrožajoče stanje, kot je zastoj srca ali dihanja.

Nepravilnosti Pfizerjevega kliničnega preskušanja

Bridgen je delil dejstvo, da:

so štirje udeleženci v skupini Pfizerjevega preskušanja cepiva umrli zaradi srčnega zastoja, medtem ko je v skupini s placebom umrl le eden. Skupno je bilo v skupini s cepivom do marca 2021 21 smrtnih primerov v primerjavi s 17 v skupini s placebom. Pri poročanju o smrtnih primerih v tem preskušanju je prišlo do resnih nepravilnosti, saj je poročanje o smrtnih primerih v skupini s cepivom trajalo veliko dlje kot v skupini s placebom. To močno kaže na pomembno pristranskost v preskušanju, ki naj bi bilo slepo.

Izraelska študija je jasno pokazala, da se je število srčnih bolnišničnih obravnav med 18-39-letniki povečalo, kar je bilo povezano s cepljenjem in ne s Covidom.

Avstralija, popolna kontrolna skupina

Bridgen je pojasnil, da v Avstraliji ob uvedbi cepiv skorajda ni bilo Covida, zato je bila ta država popolna kontrolna skupina.

V zvezni državi Južna Avstralija je bilo do decembra 2021, preden je prišel omikron, v celotni populaciji skupaj le 1000 primerov Covida. Kakšen je bil učinek cepljenja v tej državi? Pri osebah, starih od 15 do 44 let, je bilo v preteklosti približno 1300 nujnih srčnih obravnav na mesec. Z uvedbo cepiva pri mlajših od 50 let se je to število skokovito povečalo in novembra 2021 samo v tej starostni skupini doseglo 2172 primerov, kar je bilo 67 % več kot običajno.

Na splošno je imelo leta 2021 17.900 Južnoavstralcev nujne srčne primere v primerjavi s 13.250 v letu 2018, kar je 35-odstotno povečanje. Pri tem mora biti cepivo nedvomno osumljenec št. 1 in tega ni mogoče zavreči kot naključje. Avstralska umrljivost se je od začetka leta 2021 povečala in to povečanje je posledica srčnih smrti.

Kako so bili regulatorji neuspešni

Regulatorji so spregledali tudi dejstvo, da je bilo v Pfizerjevem poskusu cepivo za udeležence poskusa izdelano v zelo nadzorovanem okolju, kar je v popolnem nasprotju s proizvodnim postopkom, uporabljenim za javnost – ki je temeljil na povsem drugačni tehnologiji. Nekaj več kot 200 udeležencev je dobilo enak izdelek, kot ga je dobila javnost, vendar podatki o učinkovitosti in varnosti teh ljudi niso bili nikoli primerjani s podatki o učinkovitosti in varnosti tistih v preskušanju, temveč je MHRA priznala, da je opustila zahtevo po predložitvi teh podatkov. To pomeni, da nikoli ni bilo opravljeno preskušanje izdelka družbe Pfizer, ki je bil dejansko predstavljen javnosti, in da ta izdelek ni bil nikoli primerjan z izdelkom, ki je bil dejansko preskušan.

V postopkih množične proizvodnje cepiva se uporabljajo kadi z bakterijo Escherichia Coli, zato obstaja tveganje kontaminacije z DNK bakterij in bakterijskimi celičnimi stenami, kar lahko povzroči nevarne reakcije. To ni teoretično; zdaj obstajajo trdni dokazi, ki jih je potrdilo več laboratorijev po vsem svetu, da so bila cepiva mRNA kontaminirana z znatnimi količinami DNK, ki so daleč presegale običajne dovoljene ravni. Glede na to, da je ta DNK zaprta v lipidnem nanodelcu, je mogoče trditi, da bi bile celo dovoljene vrednosti previsoke. Znano je, da ti lipidni nanodelci vstopajo v vse telesne organe. Poleg tega, da bi to lahko povzročilo nekatere akutne neželene reakcije, ki so bile opažene, obstaja resna nevarnost, da se ta tuja bakterijska DNK vstavi v človeško DNK. Ali bo kdo to raziskal? Ne bo.

Vloga BBC

Kako ironično je, da se je BBC odločil popolnoma molčati o vprašanju presežka smrtnih primerov, čeprav vsak dan vneto poroča o številu smrtnih primerov Covida.

Vendar je v zvezi s poškodbami zaradi cepiva Covid-19 prevzel bolj proaktivno vlogo – v sodelovanju s Facebookom je dejansko odstranil spletne strani skupin za poškodbe zaradi cepiva Covid-19 z opozorilom na dejstvo, da so te skupine za izogibanje cenzorjem velikih tehnologij uporabljale ikonico korenčka.

Slika: Anti-cepilske skupine uporabljajo ikonico korenčka, da prikrivajo objave na Facebooku

Številni gledalci Bridgenovega govora so na družbenih omrežjih opozorili na dejstvo, da je BBC razpravo oblepil s svojimi podnapisi in s tem poskušal nasprotovati besedam poslanca.

Eden od napisov se je glasil: NHS pravi, da so cepiva COVID-19, ki se uporabljajo v Združenem kraljestvu, varna in predstavljajo najboljšo zaščito pred resno boleznijo.

Zanimivo je, da Bridgen med razpravo ni omenil cepiv in avtizma, vendar to BBC ni ustavilo, da ne bi vstavil spodnjega napisa.

“Smernice NHS navajajo, da cepiva ne povzročajo avtizma, za povezavo med cepivom OMR in avtizmom ni dokazov.”

Slika: Robin Monotti: “To, da BBC uporablja slogane, ki nasprotujejo izjavam poslanca v parlamentu, je za moje pojme nespoštovanje demokratičnega procesa in bi moralo biti najstrožje obsojeno s strani vseh kot vmešavanje v demokracijo.

Opozoriti je treba, da BBC vodi iniciativo Trusted News Initiative (zavezništvo velikih tehnoloških podjetij in osrednjih medijev), ki je bila ustanovljena leta 2019 za spopadanje z dezinformacijami “proti cepljenju” v realnem času.

Za konec

Bridgen je razpravo zaključil z naslednjimi besedami:

Eksperimentalna cepiva Covid-19 niso varna in niso učinkovita. Kljub temu, da je bilo zanimanje kolegov v dvorani le omejeno – zelo se zahvaljujem tistim, ki so se je udeležili -, lahko iz galerije za javnost vidimo, da je zanimanje javnosti precejšnje. Prosim vse poslance, prisotne in odsotne, da podprejo pozive k triurni razpravi o tem pomembnem vprašanju. Gospod podpredsednik parlamenta, to je morda prva razprava o prekomerni umrljivosti v našem parlamentu – pravzaprav morda prva razprava o prekomerni umrljivosti na svetu -, vendar vam žal obljubljam, da ne bo zadnja.

Prvotno objavljeno s strani Sonia Elijah investigates, 22. oktober 2023. Ta članek je ponovna objava s prijaznim dovoljenjem avtorice.

Predlagajte popravek

Oglejte si kratek govor poslanca Andrewa Bridgena pred parlamentom po parlamentarni razpravi.

Suggest a correction

Similar Posts