|

Regulamentul Comisiei Europene de punere în aplicare a „cutiei negre” farmaceutice-militare la nivel mondial

De asemenea, un scurt răspuns la recenta postare a lui Robert Barnes.

În interviul cu Maria Zeee, am spus că, recent, cercetători juridici din Europa au localizat unele dintre mecanismele prin care programul global de bioterorism/legile marțiale medicale operează pentru a supraveghea, captura, controla și ucide oameni în țările europene.

Unele dintre aceste mecanisme pot fi găsite în contractele corporative semnate între guvernele europene și producătorii de arme biologice farmaceutice.

A se vedea, de exemplu, raportul lui Sasha Latypova privind conținutul e-mailurilor dintre criminalii de război europeni de top.

…Ursula von der Leyen – comisar european, printre ale cărei realizări se numără negocierea unor incredibile contracte de furnizare prădătoare ale Pfizer în numele tuturor statelor membre ale UE, prin intermediul mesajelor text cu directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla. În aceste contracte, țările UE trebuiau să pună drept garanție active de stat, să renunțe la toate legile privind controlul calității, importul și protecția consumatorilor și să renunțe la suveranitatea națională, adică nu aveau voie să modifice legislația privind răspunderea pentru vaccinuri de către propriile parlamente? Contracte prădătoare care au fost complet scrise pentru a proteja așa-numitele „interese comerciale…” ale Pfizer.

Sunt folosite multe acronime, cele mai relevante fiind „CE” = Comisia Europeană, „SM” = statele membre, „PE”= Parlamentul European.

Propoziția cheie este că Ursula este dispusă să cheme personal miniștrii sănătății competenți pentru a împiedica utilizarea articolului 5 alineatul (2)”

Despre ce este vorba? Articolul 5 alineatul (2) se referă la „articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2001/83” – Autorizația de utilizare în caz de urgență într-un stat membru european, acordată de fiecare stat membru în parte, în propria țară. [Articolul 5 (2). Statele membre pot autoriza temporar distribuirea unui medicament neautorizat ca răspuns la răspândirea suspectată sau confirmată a agenților patogeni, a toxinelor, a agenților chimici sau a radiațiilor nucleare care pot provoca daune.”]]

Aceasta este o autorizație de introducere pe piață condiționată emisă de Agenția Europeană pentru Medicamente pentru toți membrii UE simultan…..

Problema este că Ursula nu a avut niciodată intenția de a respecta aceste promisiuni și, în orice caz, nu este posibil să se producă „vaccinuri” cu ARNm cu siguranța, eficacitatea și calitatea de fabricație cerute de produsele farmaceutice.

Ceea ce Ursula dorea cu adevărat de la acest proces era să lege toate statele membre europene de un pact care promitea o AMC „robustă”, astfel încât acestea să nu poată avea o autoritate independentă asupra vaccinurilor distribuite în țările lor……

Calea articolului 5 ar fi însemnat că fiecare stat membru ar fi putut autoriza produsul, iar apoi ar fi avut puterea de a revoca autorizația în cazul în care ar fi fost detectate probleme.

Articolul 5 prevede, de asemenea, o scutire de răspundere pentru producător, dar face imposibilă autorizarea produsului.

Cu calea CMA, niciunul dintre statele membre nu ar fi putut exercita un proces decizional independent, astfel încât ea ar fi putut apoi să le lege pe toate de aceleași contracte Pfizer, Moderna și AstraZeneca, exagerate și aproape complet redactate, care oricum declinau orice răspundere și, în plus, interziceau țărilor să își modifice propriile legi privind răspunderea…”

Alte mecanisme sunt incluse în regulamentele Comisiei Europene privind autorizațiile de „contramăsuri” și mecanismele de finanțare, o pistă de documente localizată recent de un cercetător juridic care lucrează într-unul dintre statele membre ale UE.

Mai jos este o reorganizare cronologică și o extindere a conținutului brut al e-mailului pe care Sasha l-a postat săptămâna trecută:

Cititorii Bailiwick din Europa ar putea găsi util să înceapă prin a descărca și a parcurge documentele de mai jos (ale căror versiuni în limba engleză le-am încărcat pe site-ul meu de rezervă Bailiwick WordPress), apoi să exploreze Eur-Lex, baza de date a documentelor juridice ale UE, care are traduceri ale documentelor în limbile statelor membre.

Cunoașterea numelor, a numerelor și a conținutului regulamentelor vă va ajuta în eforturile dumneavoastră de educare și de mobilizare a impulsului social și politic pentru ca oficialii guvernamentali să adopte o legislație de blocare la nivel de stat-națiune; să abroge legile „cutiei negre” la nivelul UE; și/sau să retragă țara dumneavoastră din Uniunea Europeană.

Prevederile UE corespund prevederilor americane privind „contramăsurile medicale” și înființarea de lagăre de concentrare în case și întreprinderi (interzicând libera asociere, comerțul și circulația oamenilor în interiorul țărilor și peste granițe) în caz de „catastrofă naturală sau provocată de om”.

Pentru a recapitula, statul polițienesc biomedical al SUA – controlat de Organizația Mondială a Sănătății care funcționează ca ramură militară a Băncii Reglementelor Internaționale – a intrat în vigoare prin intermediul legilor adoptate de Congresul SUA, al ordinelor executive emise de președinții SUA, al reglementărilor administrative/de agenție ale Cabinetului publicate în Registrul Federal și al versiunilor statale și locale ale acestora. A se vedea rezumatul executiv din partea de jos a Programului național de bioterorism al SUA.

Statul polițienesc biomedical european a intrat în vigoare prin intermediul unor reglementări analoge adoptate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Înainte de a localiza aceste regulamente ale Comisiei Europene, mulți avocați din statele membre ale UE au crezut că reglementarea armelor biologice (identificate în mod fals de către oficialii guvernamentali ca fiind reglementarea „vaccinurilor”) era acoperită de prevederile legislației UE care reglementează Autorizația condiționată de introducere pe piață (CMA).

Se pare că nu este cazul.

Coloana vertebrală a statului polițienesc biomedical al UE este formată din dispozițiile descrise mai jos.

Acestea sunt normele pe care marionetele BIS/OMS din UE le-au adoptat, pentru a susține programul lor comun de a vă otrăvi pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră în spatele măștii sănătății publice și pentru a vă forța să finanțați și programul de ucidere în masă.

1998/09/24 – Decizia nr. 2119/98/CE a Consiliului – Crearea unei rețele de supraveghere epidemiologică și de control al bolilor transmisibile în Comunitate.

Articolul 1.

Obiectivul prezentei decizii este de a crea o rețea la nivel comunitar pentru a promova cooperarea și coordonarea între statele membre, cu asistența Comisiei Europene, în vederea îmbunătățirii prevenirii și controlului, în Comunitatea Europeană, a categoriilor de boli transmisibile specificate în anexă.

Această rețea este utilizată pentru:

 • supravegherea epidemiologică a acestor boli, și
 • un sistem de alertă timpurie și de reacție pentru prevenirea și controlul acestor boli.

În ceea ce privește supravegherea epidemiologică, rețeaua va fi creată prin punerea în comunicare permanentă, prin toate mijloacele tehnice adecvate, a Comisiei Europene și a structurilor și/sau autorităților care, în fiecare stat membru și sub responsabilitatea sa, sunt competente la nivel național și responsabile pentru colectarea informațiilor referitoare la supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și prin stabilirea procedurilor de difuzare a datelor de supraveghere relevante la nivel comunitar.

În ceea ce privește sistemul de alertă timpurie și de reacție, această rețea va fi creată prin punerea în comunicare permanentă, prin mijloace adecvate, a Comisiei și a autorităților de sănătate publică competente din fiecare stat membru, însărcinate cu determinarea măsurilor care pot fi necesare pentru protejarea sănătății publice.

Comisia Europeană este responsabilă de coordonarea rețelei în colaborare cu statele membre.

Anexa

 • Bolile care pot fi prevenite prin vaccinare
 • Bolile cu transmitere sexuală
 • Hepatita virală
 • Bolile de origine alimentară
 • Boli transmise prin apă și boli de origine ecologică
 • Infecții nosocomiale
 • Alte boli transmisibile prin agenți neconvenționali (inclusiv boala Creutzfeldt-Jakob)
 • Boli care fac obiectul Regulamentului sanitar internațional (febra galbenă, holera și ciuma)
 • Alte boli (rabie, tifos, febre hemoragice virale, malarie și orice altă boală epidemică gravă neclasificată încă etc.)

2001/11/06 – Directiva 2001/83/CE – de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Ase vedea și Directiva 2003/63/CE a Comisiei din 25 iunie 2003

Titlul II. Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică medicamentelor de uz uman destinate a fi introduse pe piață în statele membre și preparate industrial sau fabricate printr-o metodă care implică un proces industrial.

2004/04/21 – Regulamentul (CE) nr. 851/2004 – de înființare a unui Centru european de prevenire și control al bolilor.

Articolul 1. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament instituie o agenție europeană independentă pentru prevenirea și controlul bolilor, precum și misiunea, sarcinile și organizarea acesteia.

Dispozițiile suplimentare privesc misiunea, obligațiile statelor membre, funcționarea rețelelor de supraveghere specializate și activitățile de rețea, funcționarea sistemului de alertă timpurie și de reacție, identificarea amenințărilor sanitare emergente, comunicațiile, gestionarea, dispozițiile financiare, execuția bugetului centrului, personalitatea juridică și privilegiile etc.

2013/10/22 – Decizia nr. 1082/2013 a Consiliului – Cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE.

Articolul 1 – Obiect

Prezenta decizie stabilește norme privind supravegherea epidemiologică, monitorizarea, avertizarea timpurie și combaterea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, inclusiv planificarea pregătirii și a reacției în legătură cu aceste activități, pentru a coordona și completa politicile naționale…..

Articolul. 5. Achiziționarea în comun de contramăsuri medicale

1. Instituțiile Uniunii și statele membre care doresc să facă acest lucru pot iniția o procedură de achiziție comună în conformitate cu … normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii … în vederea achiziționării în avans de contramăsuri medicale împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății.

2. procedura de achiziție comună menționată la alineatul (1) îndeplinește următoarele condiții

(a) participarea la procedura de achiziție comună este deschisă tuturor statelor membre până la începerea procedurii

(b) se respectă drepturile și obligațiile statelor membre care nu participă la achiziția comună, în special cele legate de protecția și îmbunătățirea sănătății umane

(c) achiziția comună nu afectează piața internă, nu constituie o discriminare sau o restricție a comerțului și nu dă naștere la denaturări ale concurenței

(d) achiziția comună nu are niciun impact financiar direct asupra bugetului statelor membre care nu participă la achiziția comună.

Anexa. Criterii de selecție a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe care urmează să fie acoperite de rețeaua de supraveghere epidemiologică

 1. Bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care cauzează sau pot cauza morbiditate sau mortalitate semnificativă în întreaga Uniune, în special atunci când prevenirea acestor boli necesită o abordare coordonată la nivelul întregii Uniuni.
 2. Bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe în cazul în care schimbul de informații poate oferi o avertizare timpurie cu privire la amenințările la adresa sănătății publice.
 3. Bolile transmisibile grave și rare și problemele speciale de sănătate care nu ar fi recunoscute la nivel național și în cazul cărora schimbul de date ar permite generarea de ipoteze dintr-o bază de cunoștințe mai largă.
 4. Bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe pentru care sunt disponibile măsuri preventive eficiente cu un beneficiu de protecție a sănătății.
 5. Bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe pentru care o comparație între statele membre ar contribui la evaluarea programelor naționale și ale Uniunii.

2016/03/15 – Regulamentul (UE) 2016/369 – privind furnizarea de asistență de urgență în Uniune

Articolul. 1. Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește cadrul în care se poate acorda asistență de urgență din partea Uniunii prin măsuri specifice adecvate situației economice în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om, în curs sau potențiale….

Articolul. 2. Activarea asistenței de urgență

…Decizia de activare a asistenței de urgență în temeiul prezentului regulament în cazul unui dezastru actual sau potențial este luată de Consiliu pe baza unei propuneri din partea Comisiei, precizând, după caz, durata activării.

2020/04/14 – Regulamentul (UE) 2020/521 – Activarea asistenței de urgență în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369 și modificarea dispozițiilor acestuia pentru a ține seama de epidemia COVID-19

Acțiune a guvernului UE, retroactivă la 1 februarie 2020 pentru a pune în aplicare regulamentul privind „sprijinul de urgență” pentru crizele Covid-19.

Întrucât

Statele membre și-au declarat, în calitate de părți la Acordul comun de achiziții publice menționat la articolul 5 din Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului, acordul cu privire la includerea procedurilor comune de achiziții publice în curs de desfășurare în temeiul articolului respectiv în procedura de achiziții publice accelerată instituită prin prezentul regulament, în condițiile stabilite în prezentul regulament. Tipul de contramăsuri medicale care urmează să fie achiziționate și distribuirea contramăsurilor către statele membre ar trebui să urmeze orice acord la care se ajunge în cadrul acestor proceduri în curs de desfășurare.

Articolul 1. Sprijinul de urgență

Sprijinul de urgență este activat în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369 pentru a finanța cheltuielile necesare pentru a face față pandemiei COVID-19 pentru perioada cuprinsă între 1 februarie 2020 și 31 ianuarie 2022.

Anexa la Regulamentul 2016/369/UE, Acțiuni eligibile

În cazul unei pandemii cu efecte pe scară largă, pot fi finanțate următoarele acțiuni

(a) consolidarea temporară a personalului din domeniul sănătății, schimbul de profesioniști din domeniul sănătății, găzduirea de pacienți străini sau alte tipuri de sprijin reciproc;

(b) desfășurarea de facilități de sănătate temporare și extinderea temporară a facilităților existente pentru a reduce presiunea asupra structurilor existente și pentru a crește capacitatea globală de sănătate;

(c) activități de sprijinire a administrării punerii în aplicare pe scară largă a testelor medicale și pregătirea strategiilor și protocoalelor de testare științifică necesare; și

(d) înființarea de instalații temporare de carantină și alte măsuri adecvate la frontierele Uniunii;

(e) dezvoltarea, producția sau achiziționarea și distribuirea de produse medicale; și

(f) creșteri și conversii ale capacităților de producție pentru dispozitivele medicale menționate la litera (e) pentru a face față la deficitul de aprovizionare

(g) menținerea stocurilor de dispozitive medicale menționate la litera (e) și eliminarea acestora

(h) acțiuni de sprijinire a demersurilor necesare pentru obținerea aprobării pentru utilizarea dispozitivelor medicale menționate la litera (e), dacă este necesar; și

(i) acțiuni de dezvoltare a unor metode adecvate de monitorizare a evoluției pandemiei și a rezultatelor măsurilor puse în aplicare pentru a face față acesteia;

(j) organizarea de teste clinice ad-hoc ale unor potențiale terapii sau diagnostice în conformitate cu standardele de testare convenite la nivelul Uniunii; și

(k) validarea științifică a dispozitivelor medicale, inclusiv a unor eventuale noi metode de testare.

Lista de mai sus nu este exhaustivă.”

Analiza preliminară a unui cercetător juridic european privind efectele combinate ale acestor directive și regulamente, care coroborează clasificarea generală de lege marțială/mașină de război a crizelor Covid-19 și clasificarea de arme biologice a produselor comercializate ca „vaccinuri Covid-19”.

…(h) deschide ușa pentru orice acțiune pe care o consideră necesară pentru a-și atinge obiectivul de a obține aprobarea pentru utilizarea produselor medicale. Astfel, autoritățile de reglementare și furnizorii sunt liberi să se abțină de la aplicarea oricăror dispoziții aplicabile medicamentelor, produselor farmaceutice și dispozitivelor medicale.

(j) deschide ușa testelor clinice „ad-hoc”, ceea ce înseamnă că acestea nu trebuie să fie conforme cu bunele practici clinice certificate, ci doar cu nespecificate „standarde de testare convenite la nivelul Uniunii”

Acest lucru demonstrează, de asemenea, frauda clară pe care au comis-o împotriva tuturor cetățenilor Uniunii Europene, dând impresia că au evaluat injecțiile în conformitate cu standardele existente pentru evaluarea medicamentelor, cel puțin pe baza autorizațiilor de introducere pe piață condiționate, în timp ce, în spatele scenei, erau liberi să facă tot ce voiau.

La întrebarea „cine” a avut competența pentru „aprobarea pentru utilizarea dispozitivelor medicale menționate la litera (e), dacă este necesar”; se poate răspunde cu „Comisia UE”, ceea ce nu ar necesita nici măcar o schimbare de competență, deoarece Comisia UE este competentă pentru aprobarea medicamentelor la nivel central din 1995, odată cu noul sistem de autorizare de punere pe piață în UE…..

…Toate deciziile au fost semnate de Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu securitatea în UE, care include coordonarea activității Comisiei Europene pentru dezvoltarea unei Uniuni Europene a Securității; asigurarea coerenței dimensiunilor externe și interne ale securității; coordonarea activității Comisiei pentru consolidarea măsurilor de prevenire, detectare și răspuns la amenințările hibride.

Schinas a autorizat „vaccinuri”, dar nu și produse terapeutice, deci, în mod evident, există o diferență de clasificare, în culise, între aceste tipuri de produse.

Medicamentele normale sunt întotdeauna autorizate de Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate, și semnate de un reprezentant al directorului general sau de directorul general însuși.

În Germania au instalat un nou Departament 6 „Protecția sănătății, siguranța sănătății, durabilitate” în a doua jumătate a anului 2019. La 1 martie 2020, un general militar a devenit șef al acestui departament, cu două subdepartamente cu cinci departamente specializate fiecare, inclusiv departamente privind gestionarea crizelor naționale și internaționale. De asemenea, el a fost șeful „Echipei de gestionare a crizelor pandemice a Coroanei” și a condus Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2021.

Începând cu decembrie 2022, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au abrogat și înlocuit Decizia nr. 1082/2013/UE cu Regulamentul nr. 2022/2371/UE, extinzând și înăsprind cadrul legal de control și deces la nivelul UE în sprijinul modelului „One Global Health” (O singură sănătate globală), dorit de BRI și de brațul său militar: Organizația Mondială a Sănătății.

2022/11/23 – Regulamentul (UE) 2022/2371 – privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE

Întrucât:

 1. Prin Decizia nr. 2119/98/CE a fost instituită o rețea de supraveghere epidemiologică și de control al bolilor transmisibile;…domeniul de aplicare al acesteia a fost extins prin Decizia nr. 1082/2013/UE…pentru a consolida și a oferi o abordare mai coordonată și mai cuprinzătoare a securității sanitare la nivelul Uniunii. Punerea în aplicare a legislației respective a confirmat faptul că acțiunea coordonată a Uniunii în materie de supraveghere, de alertă timpurie și de combatere a acestor amenințări aduce o valoare adăugată la protecția și îmbunătățirea sănătății umane.
 2. Având în vedere lecțiile învățate în timpul pandemiei COVID-19 aflate în curs de desfășurare și pentru a facilita o pregătire și o reacție adecvata la nivelul Uniunii la toate amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, cadrul juridic pentru supravegherea epidemiologică, monitorizarea, avertizarea timpurie și controlul amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, inclusiv amenințările legate de zoonoze, stabilit prin Decizia nr. 1082/2013/UE, ar trebui să fie extins în ceea ce privește cerințele suplimentare de informare și de analiză referitoare la indicatorii sistemelor de sănătate, precum și în ceea ce privește cooperarea dintre statele membre și agențiile și organismele Uniunii, în special Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și organizațiile internaționale, în special Organizația Mondială a Sănătății (OMS)….

Articolul 1. Obiect Obiect

1. Pentru a aborda amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și consecințele acestora, prezentul regulament stabilește norme privind:

(a) Comitetul pentru securitate sanitară (CSS);

(b) prevenirea, pregătirea și planificarea reacției, inclusiv

(i) planurile de pregătire la nivelul Uniunii și la nivel național; și

(ii) raportarea și evaluarea pregătirii la nivel național;

(c) achiziționarea în comun de contramăsuri medicale; și

(d) cercetarea și inovarea în domeniul situațiilor de urgență; (e) supravegherea și monitorizarea pregătirii pentru situații de urgență; și (f) supravegherea și monitorizarea pregătirii pentru situații de urgență

(e) supravegherea și monitorizarea epidemiologică; și

(f) rețeaua de supraveghere epidemiologică; și

(g) sistemul de alertă timpurie și de reacție (EWRS);

(h) evaluarea riscurilor

(i) coordonarea răspunsului; și

(j) recunoașterea unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii.

2. Prezentul regulament stabilește

(a) o rețea de laboratoare de referință în domeniul sănătății publice din UE

(b) o rețea pentru substanțele de origine umană; și

(c) un comitet consultativ pentru apariția și recunoașterea unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii.

3. În conformitate cu abordările „O singură sănătate” și „Sănătatea în toate politicile”, punerea în aplicare a prezentului regulament este sprijinită financiar prin programe și instrumente relevante ale Uniunii.

Articolul 2 – Domeniul de aplicare

1. Prezentul regulament se aplică măsurilor de sănătate publică în legătură cu următoarele categorii de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate

(a) amenințări de origine biologică, constând în

(i) boli transmisibile, inclusiv zoonoze

(ii) rezistența antimicrobiană și infecțiile asociate asistenței medicale legate de bolile transmisibile („probleme speciale de sănătate conexe”)

(iii) biotoxine sau alți agenți biologici dăunători care nu au legătură cu bolile transmisibile;

(b) amenințări de origine chimică

(c) amenințări de origine ecologică, inclusiv cele datorate condițiilor meteorologice; și

(d) amenințări de origine necunoscută; și

(e) evenimente care pot constitui urgențe de sănătate publică de interes internațional în temeiul Regulamentului sanitar internațional (RSI) („urgențe de sănătate publică de interes internațional”), cu condiția ca acestea să se încadreze în oricare dintre categoriile de amenințări prevăzute la literele (a) – (d).

Anexa:

Criterii de selecție a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe care urmează să fie acoperite de supravegherea epidemiologică în cadrul rețelei de supraveghere epidemiologică.

Supravegherea la nivelul Uniunii va furniza informații pentru acțiunile de sănătate publică la nivelul Uniunii. Mai exact, trebuie să fie îndeplinit unul dintre următoarele criterii

 1. morbiditate semnificativă, mortalitate semnificativă sau boală emergentă (tendință de creștere pe cinci ani) într-un procent substanțial de state membre;
 2. potențialul de a provoca focare transfrontaliere;
 3. amenințare patogenă ridicată (transmisibilitate și gravitate);
 4. existența unor programe de sănătate publică la nivel național sau al Uniunii cu obiective specifice care necesită supraveghere și evaluare;
 5. Supravegherea la nivelul Uniunii adaugă valoare de sănătate publică sistemelor naționale de supraveghere dincolo de ceea ce implică criteriile 1-4.

Scurt răspuns la recenta postare a lui Robert Barnes

Sage Hana a republicat conținutul pe care Barnes l-a postat prin intermediul paginii sale Locals.

Am răspuns pe scurt în feed-ul meu Gab, republicat mai jos. Nu intenționez să abordez modul în care analiza mea juridică diferă de analiza juridică a lui Barnes, deoarece mă concentrez pe dezvoltarea unor strategii de litigii și de presiune socială/politică care cred că au o șansă mai mare de a opri cu succes genocidul în curs de desfășurare, de a abroga legislativ sau de a anula juridic legile de abilitare și de a aduce criminalii de război în fața justiției.

Abordarea lui Barnes nu urmărește aceste obiective, așa că nu sunt dispus să mă ocup prea mult de ea.

Din punctul meu de vedere, orice strategie juridică (civilă, penală sau administrativă) care ocolește sau acoperă faptul că popoarele lumii suportă și se opun în prezent crimelor în masă și otrăvirii în masă intenționate este o strategie proastă.

De fapt, popoarele lumii suportă o campanie militară criminală, desfășurată prin producerea și utilizarea de arme biologice, desfășurată de persoane care pretind că reprezintă guvernul SUA și aproape toate celelalte guverne naționale.

Criminalii de război se referă în mod fraudulos la arme biologice mortale ca fiind produse farmaceutice reglementate („vaccinuri”) și descriu în mod fraudulos injectarea ilegală a acestor compuși toxici în oameni ca fiind componente ale unei campanii de sănătate publică.

Acceptarea și susținerea premiselor majore false ale criminalilor de război, ca și cum ar fi adevărate, este contraproductivă.

Răspuns la postarea lui Robert Barnes despre localnici:

M-am uitat rapid la ea. Cred că el denaturează dovezile și argumentele, dar are nevoie să facă acest lucru pentru a încerca să ne discrediteze și să-și susțină propria strategie, așa că înțeleg de ce o face.

Dincolo de asta, nu știu de ce (de ex. pot doar să speculez) el nu pare capabil să vadă imaginea de ansamblu, că programul de arme biologice și structura sa de sprijin juridic cu mult înainte de Trump și de Operațiunea Warp Speed, acoperă mult mai multe „contramăsuri” decât doar injecțiile Covid-19 și că abordarea sa în cazul lui Brook – să accepte afirmația Pfizer + Gov că produsele sunt produse farmaceutice (vaccinuri) supuse reglementării FDA, și încercarea de a argumenta pe această bază, în ciuda faptului că dosarul faptic arată absolut clar că nu au avut loc acțiuni valide de reglementare ale FDA și că dosarul juridic/regulator arată absolut clar că nu a fost niciodată necesară nicio acțiune validă de reglementare a FDA – cedează cea mai importantă problemă disputată în beneficiul Pfizer + Gov, sporind astfel motivele de respingere.

Cred că Barnes își va duce cazul direct la respingere pentru că nu a reușit să vadă și să prezinte dovezile așa cum le vedem și le prezentăm eu și Sasha.

Cu toate acestea, vor exista și alte cazuri în care Barnes nu este implicat și, în cele din urmă, un reclamant (denunțător sau nu) sau un grup de reclamanți va intenta unele dintre aceste cazuri în mod corespunzător, pe baza dovezilor pe care Brook, Sasha și eu le-am prezentat, ca proces civil bazat pe acțiunile penale ale inculpaților sau ca o urmărire penală statală, federală sau internațională pentru crime de război/terorism/genocide/arme biologice/arme chimice.

După părerea mea, Barnes pierde doar o bună oportunitate ca cazul inițial al lui Brook să se numere printre cazurile care încep să deschidă aceste uși.

Publicat inițial în Baliwick News

Suggest a correction

Similar Posts