|

5G kan botsterkte verminderen

Een nieuw onderzoek toont aan dat blootstelling aan 3,5 GHz, gebruikt in 5G, de botsterkte en flexibiliteit vermindert in dierproeven, ook al was de blootstelling ruim onder de ICNIRP-limieten waarvan wordt beweerd dat ze beschermen tegen alle gezondheidsrisico’s. Bovendien werd verhoogde oxidatieve stress waargenomen in skeletspierweefsel.

3.5 GHz is een frequentie die tegenwoordig in steden en dorpen grotendeels wordt gebruikt voor 5G. Hoewel 5G al sinds 2020 wordt ingezet en gelanceerd, zijn er nog maar weinig onderzoeken naar de effecten van blootstelling aan 5G, met name de complexe mix van verschillende frequenties, modulaties en snelle pulsen waaraan mensen in de werkelijkheid worden blootgesteld door de inzet van 5G.

Het nieuwe onderzoek werd uitgevoerd aan de faculteit geneeskunde van de Van Yüzüncü Yıl Universiteit in Turkije. Het is één van de weinige onderzoeken tot nu toe waarin de effecten van blootstelling aan de 3,5 GHz 5G-frequentie zijn onderzocht. De onderzoekers stelden proefdieren (ratten) gedurende 30 dagen elke dag 2 uur bloot aan een stralingsniveau van 1,6 W/m2, wat betekent dat de straling aanzienlijk lager was dan de ICNIRP-limieten van 10 W/m2 gemiddeld over 6 minuten. Om de effecten op diabetes te bestuderen, bestond één groep van de blootgestelde en niet-blootgestelde groepen uit ratten met diabetes.

De onderzoekers richtten zich op het onderzoeken van de effecten van 3,5 GHz op skeletspierweefsel en op bot. Bot bestaat voornamelijk uit twee composietmaterialen, mineralen en collageen. De mechanische eigenschappen van deze materialen verschillen van elkaar: mineralen geven het bot stevigheid, terwijl collageen het bot weerstand tegen mechanische krachten, duurzaamheid en enige flexibiliteit geeft.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat vergelijkbare straling nadelige effecten heeft op verschillende weefsels en dat botweefsel gevoelig is voor straling. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld een verlaging van het mineralengehalte in het bot vastgesteld na blootstelling aan 1,8 GHz.

Verminderde botsterkte

Blootstelling aan 3,5 GHz gedurende twee uur per dag gedurende 30 dagen bij 1,6 W/m2 veroorzaakte een afname van zowel de flexibiliteit als de sterkte van de botten bij gezonde ratten. De ICNIRP-limieten die door de meeste regeringen worden toegepast en door de WHO worden aanbevolen, zijn veel hoger, namelijk 10 W/m2 gemiddeld over 6 minuten.

De verkregen resultaten suggereren ook een vermindering in botmineralisatie en duurzaamheid van botweefsel.

Verder zagen de onderzoekers bewijs dat de blootstelling aan straling oxidatieve stress veroorzaakte in de skeletspieren en deze negatieve effecten waren groter bij de dieren met diabetes .

Conclusie van de onderzoekers

De onderzoekers concluderen dat het onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan 3,5 GHz negatieve effecten kan hebben op de biomechanica van de botten. Ratten met diabetes zijn mogelijk gevoeliger voor de gevaarlijke effecten, waarbij significante veranderingen werden waargenomen in oxidatieve stressparameters. Deze observaties suggereren dat blootstelling aan 3,5 GHz mogelijk de botkwaliteit en structurele integriteit kan aantasten en invloed kan hebben op oxidatieve stressparameters in de spieren van ratten. Er is meer onderzoek nodig om de mogelijke effecten op de menselijke gezondheid te onderzoeken, vooral voor mensen met reeds bestaande medische aandoeningen.

Eerder 5G-onderzoek

In oktober 2022 publiceerde dezelfde onderzoeksgroep de resultaten van een vergelijkbaar dieronderzoek met dezelfde blootstelling aan 3,5 GHz die GSM gemoduleerd was: 2 uur per dag, 5 dagen per week gedurende 30 dagen. De blootstelling veroorzaakte een verhoogd aantal beschadigde zenuwcellen, wat volgens de onderzoekers op de lange termijn tot dementie zou kunnen leiden. Het beïnvloedde ook verschillende hormonen die een beschermend effect hebben op het zenuwstelsel.

De eerste drie casestudies naar de gezondheidseffecten van 5G werden gepubliceerd in de periode januari-april 2023 en werden uitgevoerd door Mona Nilsson van de Swedish Radiation Protection Foundation in samenwerking met onderzoeker Dr. Lennart Hardell van de Swedish Research Foundation Environment & Cancer. De drie casestudies toonden aan dat de installatie van 5G-basisstations symptomen van het microgolfsyndroom veroorzaakte en in verschillende gevallen waren de symptomen zo ernstig dat verder verblijf in huis onmogelijk werd voor de onderzochte personen. De studies toonden ook aan dat de installatie van 5G-basisstations in de buurt van de huizen van mensen leidt tot extreem hoge stralingsniveaus, ver boven de niveaus waarvan eerder was aangetoond dat ze vergelijkbare symptomen veroorzaakten na blootstelling aan eerdere generaties mobiele telefoons (2G, 3G).

Voor zover bekend zijn er geen onderzoeken die aantonen dat 5G geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. 5G is uitgerold en stelt mensen onder dwang bloot in hun eigen huis zonder voorafgaand onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. 430 wetenschappers en artsen die het 5G Appeal ondertekenden, wezen er terecht op dat er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G en riepen daarom op tot een moratorium op 5G omdat eerst zeker moet worden gesteld dat 5G niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Bron: Bektas et al. 2023: 3,5 GHz radiofrequente straling kan biomechanica van bot en spier van diabetici beïnvloeden. Volledige tekst

Oorspronkelijk gepubliceerd op Radiation Protection

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten