|

Politiefterforsker: 50 % tilfælde af pludselig vuggedød er sket inden for 48 timer efter vaccination – men ingen må tale om det

I et interview med Steve Kirsch hævder en tidligere politibetjent, at omkring halvdelen af de tilfælde af pludselig spædbarnsdød, hun har undersøgt, viste, at barnet var blevet vaccineret inden for de foregående 48 timer. Men retsmedicinerne nævnte aldrig vaccinerne på dødsattesterne, og lægerne er blevet trænet i psykisk manipulering af forældrene, siger hun.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

En tidligere politibetjent hævder, at omkring 50 % af de 250 sager om pludselig vuggedød (SIDS), som hun har undersøgt i løbet af syv år, er sket inden for 48 timer, efter at barnet havde fået en vaccine. Omkring 70 % skete inden for en uge.

Hun hævder, at denne timing beviser, at vacciner står bag vuggedød, fordi den sammenhæng ikke ville være observeret, hvis dødsfaldene var sket tilfældigt.

Efterforskeren, der arbejdede i en “storby” med over 300.000 indbyggere og blot identificerede sig som “Jennifer”, delte sin historie med Steve Kirsch i en video og en Substack-artikel, der blev offentliggjort i sidste uge.

Kirsch, en Silicon Valley-iværksætter og filantrop og administrerende direktør for Vaccine Safety Research Foundation, sagde, at han kontaktede den politistation, hvor Jennifer arbejdede, og de bekræftede hendes identitet.

Betjentens oplysninger kan uafhængigt verificeres i politiets registre “for enhver sundhedsmyndighed, der er i tvivl,” sagde Kirsch og tilføjede, at han aktivt arbejder sammen med politiet for at offentliggøre statistikkerne.

Jennifer beskrev sin afdelings politik om at “vende hver en sten”, når de efterforsker vuggedød:

“Politiets standardpolitik var at spørge om eventuelle lægemidler … og spørge ind til alt, hvad vedkommende lavede i øjeblikke, timer, dage og uger før deres død …

“Med en baby fx: ‘Hvornår var han sidst til lægen? Var han sund og rask? Fik han medicin eller sprøjter? Hvad har han spist? Hvilken slags sæbe bruger du?” …

“Den retsmediciner, som vi ofte skulle rapportere til, var især meget opmærksom på alt, hvad der kom i det barn, mad- og medicinmæssigt.”

Dr. Elizabeth Mumper, præsident og CEO for The Rimland Center For Integrative Medicine, siger til The Defender: “Mange forældres rapporter om en baby, der pludselig dør, starter med sætningen: ‘Han har lige været hos børnelægen – de sagde, at han var sund og rask’.”

“Hvis der ikke var nogen sammenhæng mellem vacciner og vuggedød, ville de pludselige dødsfald være jævnt fordelt i løbet af måneden,” siger Mumper.

“I stedet ser vi klynger af uventede dødsfald i den første uge, efter at vaccinen er givet. Rapporter fra politibetjente og førstehjælpere understøttes af disse offentliggjorte beviser,” tilføjede hun.

Vacciner nævnes aldrig i retsmedicinerens rapporter

På trods af den omfattende dataindsamling, som retsmedicineren krævede, fortalte Jennifer Kirsch, at vacciner aldrig blev anført som dødsårsag – eller endda nævnt – i de endelige rapporter.

Det tog et par år, før hun fandt ud af hvorfor. “Det er, fordi det er et lægemiddel, som ikke er ansvarsbehæftet,” sagde hun og henviste til National Childhood Vaccine Injury Act fra 1986.

At retsmedicinerens rapport nævner, at forældrene “smurte Johnson & Johnson babylotion på barnet dagen før, det døde”, men aldrig nævner vacciner, er det, der fik hende “op i det røde felt”, som hun siger.

“Ingen på mit kontor havde et svar,” sagde Jennifer. “Jeg sagde: ‘Hvorfor skriver retsmedicineren ikke det her? Og de vidste det ikke… De syntes, det var lige så skørt, som jeg.”

The Defender rapporterede for nylig om et par i Maine, hvis 7 uger gamle barn døde dagen efter at have fået flere vacciner. Den statslige retsmediciner nægtede at undersøge vacciner som en mulig årsag, men en senere toksikologirapport bekræftede, at spædbarnet havde giftige niveauer af aluminium i blodet.

Ifølge Jennifer slutter denne tavshedens sammensværgelse ikke ved de retsmedicinske kontorer, men rækker langt ind i politiets politik.

Jennifer fortalte Kirsch om sin mands deltagelse i en konference for politiefterforskere i St. Louis, hvor oplægsholderne aldrig nævnte vacciner som en mulig årsag til vuggedød (SIDS).

“Der er altid … en form for symptom på kvælning eller hjerneblødning forbundet med et SIDS-stempel på en dødsrapport eller en obduktionsrapport,” sagde hun.

Men i samtaler i korridorerne på konferencen indrømmede betjentene sammenhængen. “Det er ret almindeligt, at kriminalbetjente, der efterforsker vuggedødsfald, i det mindste ved, at vuggedød er en slags falsk diagnose,” sagde hun.

Kirsch fortalte historien om den retsmedicinske politiassistent Helen Grus fra Ottawa i Canada, som er blevet retsforfulgt for at undersøge sammenhængen mellem pludselig spædbarnsdød og vacciner.

Grus står over for en høring om tjenesteforseelser, fordi hun angiveligt har haft adgang til filer med sager om spædbørnsdød, som hun ikke tidligere har været involveret i.

Ifølge en rapport fra Rebel News undersøgte Grus rapporter om, at antallet af pludselige spædbarnsdødsfald var steget med en faktor på to eller tre efter indførelsen af COVID-19-vaccinerne.

Detektiven blev udsat for en smædekampagne, hvor hun blev udråbt “som problemet snarere end vaccinerne”, ifølge Kirsch.

Grus blev også suspenderet uden løn for at nægte at tage COVID-19-vaccinen og for at sætte spørgsmålstegn ved nytten af masker.

AAP uddanner læger til at gaslighte forældre, så de ‘ikke begynder at sætte spørgsmålstegn ved vaccinationer’

Da Jennifer og hendes mand, som også er politibetjent, ledte efter en børnelæge, fortalte de åbent om deres bekymringer vedrørende forbindelsen mellem vuggedød og vacciner.

De fandt til sidst en børnelæge, som efter at have hørt deres observationer af spædbørnsdød fra deres efterforskning “ikke engang ændrede ansigtsudtryk,” husker Jennifer. “Han sagde: ‘Jeg er slet ikke chokeret’.”

Han sagde: “I har en rigtig god grund til ikke at ville gøre det [vaccinationer] med jeres børn. Og jeg støtter den beslutning, I tager,” sagde hun til Kirsch.

Men børnelægen fortalte dem, at American Academy of Pediatrics “faktisk har uddannet dem til at tale med forældre, så de ikke begynder at sætte spørgsmålstegn ved vaccinationer,” siger hun.

“Han startede så mange sætninger med: ‘Ifølge AAP må jeg ikke sige det her, men jeg lyver ikke for mine patienter,'” husker hun.

Kirsch påpegede de vanskeligheder, læger står over for, når de mener, at vaccinationer er nødvendige for at forebygge sygdomme som polio og meningitis.

Hvis lægerne indrømmede forbindelsen mellem vacciner og vuggedød, sagde han, “ville det ødelægge offentlighedens tillid til vaccinationsprogrammet. Folk ville ikke blive vaccineret.”

“Så vi holder dybest set vores mund om det,” tænker lægerne for sig selv, efter Kirschs vurdering, og “minimerer vaccineskepsis ved at fortælle forældrene, at det ikke var vaccinen, den slags ting sker bare.”

“Det er sådan, de er uddannet,” sagde han.

Dr. Paul Thomas, børnelæge og forfatter til “The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul’s Safe and Effective Approach to Immunity and Health-from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years,” siger til The Defender: “Børnelæger anerkender ikke sammenhængen, og de vil heller ikke betragte vuggedød som vaccinerelateret. De ved bare ikke, hvad de ikke ved.”

AAP nævner i sin behandling af søvnrelaterede spædbarnsdødsfald ikke vacciner som en mulig årsag til vuggedød, men hævder i stedet, at det bedst kan forklares med følgende “tredobbelte risikomodel”:

“SIDS opstår, når et spædbarn med iboende sårbarhed (ofte manifesteret ved nedsat arousal, kardiorespiratoriske og/eller autonome reaktioner) gennemgår en eksogen udløsende begivenhed (f.eks. eksponering for et utrygt sovemiljø) i en kritisk udviklingsperiode.

“The American Academy of Pediatrics anbefaler et trygt sovemiljø for at reducere risikoen for alle søvnrelaterede dødsfald. Det omfatter rygliggende stilling, brug af en fast, ikke-skrånende soveoverflade, deling af værelse uden deling af seng og undgåelse af blødt sengetøj og overophedning.”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) siger, at “undersøgelser har vist, at vacciner ikke forårsager og ikke er forbundet med SIDS.”

Public Health Collaborative, der citerer Children’s Hospital of Philadelphia, siger, at “tilstandens nøjagtige årsag er ukendt,” men at “adskillige undersøgelser har vist, at vacciner ikke forårsager SIDS.”

“Ingen anden holdbar forklaring

En gennemgang af Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) og den medicinske litteratur mellem 1990-2019, der analyserer sammenhængen mellem vacciner og vuggedød, fandt, at “ud af alle tilfælde efter vaccination opstod 75 % inden for syv dage.

Kirsch bemærkede, at dette tal ligger tæt på Jennifers estimat på omkring 70 % i hendes 250 tilfælde.

“Det er umuligt, hvis vaccinerne ikke forårsager vuggedød,” siger Kirsch. “Der er simpelthen ingen anden holdbar forklaring på sammenhængen,” og tilføjer: “Men selvfølgelig får du ikke din artikel udgivet, hvis du siger det.”

Thomas sagde til The Defender: “De undersøgelser, der viser, at de fleste tilfælde af vuggedød er i de første 3-10 dage efter en vaccine, gør det klart, at vaccinerne dræber babyer.”

Thomas sagde, at han ikke oplevede tilfælde af vuggedød i sin børnelæge-praksis, sandsynligvis fordi ingen af hans forældre gav deres spædbørn hepatitis B-vaccinen på den første dag, og familierne fulgte ikke CDC’ s vaccineprogram, men spredte tiden mellem indsprøjtningerne eller undgik dem helt.

I en anden artikel, “Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013“, rapporterede CDC-forskerne: “For dødsrapporter om børn [0-17] modtog 79,4 % >1 vaccine på samme dag; blandt spædbørn… modtog 86,2 % >1 vaccine.”

På trods af det konkluderede forfatterne: “Der blev ikke observeret noget bekymrende mønster blandt dødsrapporter indsendt til VAERS i perioden 1997-2013.”

Ikke desto mindre udtalte de, at fordi brugen af vacciner stiger, og nye vacciner føjes til børneprogrammet, “er det vigtigt at fortsætte med at overvåge dødsindberetninger til VAERS.”

I et peer-reviewed studie offentliggjort i PubMed undersøgte forskere spædbørnsdødeligheden i hele verden og fandt en “høj statistisk signifikant korrelation mellem stigende antal vaccinedoser og stigende spædbørnsdødelighed.”

Forfatterne rapporterede, at 33 lande havde lavere børnedødelighed end USA, som har den højeste vaccinationsrate af alle lande.

Mumper sagde til The Defender: “Beviset for slående tidsmæssige sammenhænge mellem vacciner og SIDS i en række undersøgelser bør få folk på højere steder til at overveje vacciner som en årsag til SIDS hos en undergruppe af babyer.”

Kirschs artikel linker til yderligere undersøgelser, der bekræfter forbindelsen mellem SIDS og vacciner.

“Jeg har set, hvad der sker med folk, der fortæller sandheden

Selvom Jennifer valgte at være fuldt synlig i videointerviewet, spurgte Kirsch hende, hvorfor hun endnu ikke havde afsløret sin fulde identitet.

Hun svarede, at det kan “lukke en hel industri ned”, hvis man deler den slags oplysninger, og tilføjede: “Jeg har set, hvad der sker med folk, der fortæller sandheden.”

Hun og hendes mand diskuterede den potentielle indvirkning på deres børns sikkerhed i lyset af, at hun trådte frem for at dele, hvad hun ved.

Hun gengav, hvad hun huskede Ice Cube sagde under et interview med Tucker Carlson for nylig: “Hvis du følger dagsordenen, er der ingen, der generer dig, og alt er fint. Det er, når du fortæller sandheden, at du får problemer.”

Jennifer og Kirsch talte om tilbageslaget for læger og sygeplejersker, der er blevet fyret i løbet af de sidste mange år for at fortælle sandheden.

Forældre til børn, der er blevet skadet eller dræbt af vacciner, og som er lidenskabelige aktivister, “bliver også behandlet som affald,” sagde hun.

Mumper skrev, at sådanne forældre må føle sig som “moderne Cassandras“, fordi deres observation af den åbenlyse sammenhæng mellem vaccination og forringelsen af deres børns helbred inden for en eller to dage oftest blev modtaget som uvelkomne nyheder, hvis ikke med direkte vantro.

Men ikke alle forældre ser sammenhængen eller ønsker nødvendigvis at se den. Jennifer sagde, at hun var klar over, at hendes vidnesbyrd sætter nogle forældre i en vanskelig situation.

Hun sagde:

“Jeg ser forældre på begge sider af det med vaccineskadede børn. Nogle af dem holder så stærkt fast i løgnen, fordi det at indrømme, at det var sandt, betyder, at de havde en finger med i spillet i deres barns død eller skade. Og det kan jeg godt forstå. Jeg forstår, hvor svært det er at komme overens med det.”

Den nuværende medicinske konsensus om vuggedød kan også efterlade forældre med det indtryk, at de bidrog til deres barns død.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0.

Suggest a correction

Similar Posts