Hvad lande kan gøre lige nu for at bremse WHO’s globale kup

De foreslåede ændringer til WHO’s internationale sundhedsregulativer og en foreslået pandemitraktat/overenskomst/aftale/CA (den har fået mange navne) er blevet skabt som et middel til at overføre styring og kontrol af pandemier eller andre sundhedsmæssige nødsituationer fra nationalstaterne til WHO. De foreslåede dokumenter kræver, at nationer indfører censur ved kun at bruge WHO’s fortælling om folkesundhed, og giver WHO enorme beføjelser til at kontrollere, hvilke lægemidler der må bruges, og hvilke der må undertrykkes; kontrollere hurtig vaccineudvikling, fremstilling og implementering; skabe ansvarsskjold for disse produkter; kontrollere rejser ved grænser; kræve vaccinepas; og styre andre aspekter af livet, der endnu ikke er fastlagt.

I maj 2022 blev ændringer, som var blevet foreslået af USA til WHO’s eksisterende internationale sundhedsregulativer, godkendt, hvilket vil fremskynde vedtagelsen af fremtidige ændringer. Dette blev aftalt i baglokalerne på Verdenssundhedsforsamlingens årsmøde i 2022, og der var ingen formel afstemning. Beslutningen blev truffet ved “konsensus”, da ingen lande havde indvendinger.

De ændringer, der blev vedtaget i 2022, er stadig underlagt de gamle regler, indtil de nye ændringer træder i kraft i maj 2024.

De gamle regler var, at ændringer ville træde i kraft 24 måneder efter accept, og nationer havde en periode på 18 måneder efter accept til formelt at “fravælge” nye ændringer. Nationer, der “fravælger”, ville være underlagt den ældre version af det internationale sundhedsregulativ i stedet for den nye version. De ændringer, der blev vedtaget i maj 2022, gav kun landene 10 måneder til at “fravælge”, ikke 18 måneder, og fik de nye ændringer til at træde i kraft efter kun 12 måneder, ikke 24 måneder.

Disse nye tidsfrister vil gælde for ændringer, der vil blive overvejet i maj 2024. Men i henhold til de eksisterende regler, som stadig er i kraft, har landene indtil slutningen af november 2023 til at fravælge 2022-ændringerne, som fremskynder vedtagelsen af fremtidige ændringer, hvilket er 18 måneder efter maj 2022 eller indtil slutningen af november 2023.

Nationer, der sender en meget kort (endda én sætning) formel opt-out til WHO vedrørende ændringerne fra maj 2022, vil så fortsat have 18 måneder (ikke 10) til at fravælge fremtidige ændringer, og 24 måneder efter de er vedtaget, ikke 12, før eventuelle fremtidige ændringer gælder for deres nation.

Dette vil forsinke ikrafttrædelsen af ændringer, som vi forventer vil blive godkendt i maj 2024, da deres godkendelse kun kræver 50 % plus én stemme fra de 194 lande, der er medlemmer af Verdenssundhedsforsamlingen. I stedet for at træde i kraft for nationer i maj 2025, vil de ikke gælde før maj 2026. Og for lande, der fravælger 2022-ændringerne, vil de få 8 måneder ekstra (fra 10 måneder til 18 måneder) til at fravælge fremtidige ændringer, når de er godkendt.

Ud over at bremse den “warp-hastighed”, hvormed WHO forsøger at få suverænitet over nationernes sundheds- og beredskabshåndtering, sender et fravalg et budskab til verden om, at din nation ikke er tilfreds med, hvad WHO gør. Det kan få andre nationer til at tage det samme skridt, og det vil være med til at kaste lys over den foreslåede traktat og dens ændringer.

(Meryl Nass, MD) 20. oktober 2023

Suggest a correction

Similar Posts