| |

Искат вашия ГЕНОМ. Европа е първа в своя проект „1 милион генома“, който стартира през 2018 г. Ето защо СЗО изисква всяка държава да изгради лаборатория за секвениране на геномични данни

Те искат един „Прекрасен нов свят“ и го искат СЕГА. Бебета от епруветка, някой?

Снимка от rawpixel.com на Freepik

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes

Какво се опитват да постигнат подписалите се?

Подписалите споразумението държави имат различни цели. Сред тях са:

  • да се гарантира наличието на подходяща техническа инфраструктура в целия ЕС, която да позволява сигурен, обединен достъп до геномни данни;
  • да се гарантира, че етичните и правните последици от геномиката са ясни и се вземат предвид;
  • осигуряване на добра информираност на широката общественост и политиците в държавите-членки и подписалите страни относно геномиката, за да се гарантира нейното възприемане от системите на здравеопазване и интегрирането ѝ в персонализираното здравеопазване.

ЕС като глобален фактор в областта на геномиката

Живеем в епоха, в която геномиката придобива все по-голямо значение в световен мащаб. Сътрудничеството на Европейския съюз в областта на геномиката и научните изследвания трябва да бъдат насочени към гражданите и да са в полза на пациентите. Той трябва да гарантира, че се прилагат най-високите стандарти за използване, достъп и съхранение на геномни данни. 1 MG е един от най-големите световни проекти от този вид и допринася основно за определянето на глобалните стандарти в тази област. Връзката с Европейското пространство за здравни данни ще даде допълнителен тласък на информационния потенциал, от който в крайна сметка ще се възползват изследователите, здравните специалисти и всички граждани.

ЕС иска генома на всички, но започва с над 1 милион европейски граждани. Макар да е вярно, че би могло да има големи медицински ползи за хората по отношение на „персонализираната медицина“, мога да ви уверя, че досега тези ползи не са се осъществили, освен в редки случаи на лечение на рак.

Властите искат да имат достъп до вашия геном, да го споделят (срещу заплащане?) и да печелят пари от патентоването на вашите гени, ако имате такива, които дават специални предимства. Прилагането на маниера на „най-високите стандарти“, когато става дума за най-личното ви притежание, е друг начин да се каже, че неприкосновеността на личния живот се пренебрегва. Те също така планират да свържат генома ви със здравните ви досиета.

Казвал съм, че измененията на Международните здравни правила и най-новият „текст на Бюрото“ на договора на СЗО за пандемията изискват от държавите да изградят геномни лаборатории и да извършват секвениране. Макар на пръв поглед да изглежда, че може би просто искат да секвенират вируси, открити в природата – този проект на ЕС ви казва какво всъщност представлява желанието за световен проект за секвениране.

Това може да бъде висша форма на контрол, като се възползвате от генетичните слабости (както и от силните страни на патентоването), за които вероятно дори не сте знаели, че имате.

Според мен по-подло от това, не може да бъде.

Естествено, Wellcome Trust има своите мръсни пръсти в този пай, заедно с Big Pharma. Как мислите, на кого наистина ще помогне това? Ваксините против Ковид трябваше да покажат ясно, че правителствата, голямата филантропия (особено на Wellcome) и голямата фармация не са в наш интерес. Публично-частното партньорство означава харчене на публични средства за частни стоки. Често в съчетание с освобождаване от отговорност. През 2023 г. то означава корупция.

https://www.sanger.ac.uk/news_item/whole-genome-sequencing-data-on-200000-uk-biobank-participants-are-made-widely-available-for-research-through-unique-public-private-partnership/

Този набор от данни представлява най-голямото единично публикуване на цялостни геномни данни в света[2]. В комбинация с обширния обем от данни за начина на живот, биохимични данни, данни за образи и здравни резултати, които вече се съхраняват за участниците в Биобанката на Обединеното кралство, той ще даде възможност на изследователите да разберат по-добре ролята на генетиката за здравните резултати и да напреднат в откриването и разработването на лекарства.

Секвенирането на целия геном (WGS) на всички 500 000 участници в Биобанката на Обединеното кралство е най-амбициозният проект от този вид, предприеман някога. Той е финансиран чрез публично-частно партньорство, в което участват Amgen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) и Johnson & Johnson[3], заедно с Wellcome и UK Research and Innovation (UKRI), а секвенирането е извършено от deCODE Genetics и Wellcome Sanger Institute[4]. Публикуването на тези 200 000 цели генома днес ще бъде последвано от публикуването на WGS данни за останалите 300 000 участници в началото на 2023 г.

Първоначално публикувано от COVID Newsletter на Мерил

Suggest a correction

Подобни статии