WEF och dess partner hävdar att de arbetar för att tillhandahålla ”digital säkerhet” – men WSJ har just visat oss att partnern Meta har hänvisat sina kunder till webbplatser för sexuella övergrepp mot barn

WEF och dess partner hävdar att de arbetar för att tillhandahålla ”digital säkerhet” – men WSJ har just visat oss att partnern Meta har hänvisat sina kunder till webbplatser för sexuella övergrepp mot barn

Partnern är inte bara ett stort problem (jag kommer att tillhandahålla WSJ-artikelns fullständiga text), utan ”digital säkerhet” är också en eufemism för censur. Effekterna av att leverera digital säkerhet – enligt World Economic Forum Naturligtvis är problemen med en digital identitet och ett hälsopass följande: Men låt oss göra det smakligt: allt detta handlar om…