Styrelse

Catherine Austin FITTS

Styrelseordförande för CHD Europe

Catherine är VD för Solari, Inc., utgivare av Solari Report och verkställande direktör för Solari Investment Advisory Services, LLC. Catherine har varit VD och styrelseledamot i Wall Street-investmentbank Dillon, Read & Co. Inc., biträdande bostadsminister och federal bostadskommissionär vid det amerikanska bostads- och stadsutvecklingsdepartementet under den första Bush-administrationen och varit VD för Hamilton Securities Group, Inc. Catherine har utformat och avslutat transaktioner och investeringar på över 25 miljarder dollar hittills och har lett portfölj- och investeringsstrategier för finansiella tillgångar och skulder på 300 miljarder dollar.

Catherine har examen från University of Pennsylvania (BA), Wharton School (MBA) och studerade mandarin-kinesiska vid Chinese University of Hong Kong. Hon bloggar för Solari Report på adressen solari.com.

Catherines erfarenheter från Wall Street och Washington D.C. finns beskrivna i Dillon Read and the Aristocracy of Stock Profits och hennes personliga historia som utredare av de pengar som saknas från den amerikanska federala regeringen:

”För länge sedan lovade jag att jag aldrig skulle agera mot mitt eget folks bästa – att jag skulle göra mitt bästa för att se till att vi var värdiga att förvalta vår värld och att vi gjorde vårt bästa för att lämna en bättre värld efter oss till kommande generationer. Att ge och hålla ett sådant löfte är att förstå att pengar och position är verktyg, inte mål, och att döden inte är det värsta som kan hända. En del skulle förmodligen anklaga mig för att jag ”kämpar i motvind” och inte är ”bra på spelet”. Jag skulle svara dessa människor att nu är inte rätt tidpunkt i historien att ha brist på fantasi.”

Orsolya Györffy

Styrelseledamot i CHD Europe, tillförordnad verkställande direktör

Efter en kort vistelse på Camphill studerade Orsolya ekonomi i England. Hon arbetade som konsult inom organisationsutveckling, först i många multinationella företag och slutligen som informationsteknisk ledare för EMEA-regionerna i styrelsen för ett amerikanskt multinationellt företag. Hon stödde och modererade flera initiativ och evenemang inom konst och samhällsvetenskap. Hennes liv tog en annan vändning efter en första insikt 2007 då hon förstod, efter att ha översatt D.N. Dunlops biografi, hur omfattande korruptionen var. Sedan 2010 arbetar hon som VD för Perseus Publishing Company. Förlaget ger bland annat ut antroposofiska böcker som verk av professor Anthony C. Sutton, Carroll Quigley och skrifter om 9.11 av T.H. Meyer mfl. Hon är medredaktör och skriver för en internationell månadstidning, The Present Age, för att främja andlig vetenskap med symptomatiska grundprinciper inom politik, kultur och ekonomi.
Hon arbetar för flera organisationer, framför allt med Doctors for COVID Ethics.

Hon bor nu med sin familj i Basel i Schweiz och Szombathely i Ungern och är stolt mamma till två underbara söner.DDR Renate Holzeisen

Styrelseledamot CHD Europe

Renate Holzeisen föddes 1966 i Bolzano. Redan i unga år var disciplin och ambitioner viktiga egenskaper som hon praktiserade, särskilt i skolan och på balettlektioner. Förutom sina mycket fina akademiska meriter visade Renate redan som klassrepresentant och studentrepresentant att rättvisa och engagemang för andra låg henne särskilt varmt om hjärtat. Hon tog examen i juridik och politisk ekonomi vid Leopold Franzens universitetet i Innsbruck, var under två år universitetsassistent och undervisade däremellan på flera gymnasieskolor i Sydtyrolen. ”En fantastisk erfarenhet som jag inte skulle vilja vara utan”, säger Renate när hon ser tillbaka, och betonar att unga människor – då som nu – kan motiveras och engageras i komplexa ämnen genom kompetens, öppenhet, empati och sympati. Hon är advokat och praktiserar även i Högsta Domstolen och har specialiserat sig på europeisk och internationell rätt. Vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet för företag med ekonomiska intressen i Italien har hon alltid varit engagerad i frågor som rör grundläggande fri- och rättigheter.

Hon står för öppenhet, demokrati och rättstaten. Hon drar sig inte för att påtala snedvridna maktförhållanden och politiskt maktmissbruk och vid behov vidta rättsliga åtgärder mot dem. Sedan mars 2020 har hon blivit mer och mer medveten om att något var och är helt fel världen över och därför började hon tillsammans med andra jurister att försvara de grundläggande rättigheterna och friheterna, med särskild fokus på barnen.

Meryl Nass, MD, ABIM

Styrelseledamot i CHD Europe

Meryl Nass, MD, ABIM, är specialist på invärtesmedicin med specialintresse för vaccininducerade sjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom, Gulfkrigssyndrom, fibromyalgi och toxikologi. Som epidemiolog inom biologisk krigföring utredde hon världens största mjältbrandepizooti i Zimbabwe och utvecklade en modell för att analysera epidemier för att bedöma om de är naturliga eller orsakade av människan.

Som anthraxsexpert har Nass granskat statligt sponsrad forskning om mjältbrand i samband med konventionen om biologiska vapen, använt mjältbrand som modell för diskussioner om hur man kan förebygga biologisk krigföring, granskat mjältbrandsvaccin och deras roll i profylax för biologisk krigföring och spelat en central roll i utbildningen av militärer, kongressen och allmänheten om mjältbrand och den vetenskap som ligger till grund för användningen av mjältbrandsvaccin, samt andra metoder för att bemöta hotet från mjältbrand. Hon har haft en stor betydelse för skapandet av en koalition som har motsatt sig Anthrax Vaccine Immunization Program (vaccinationsprogram för mjältbrandsvaccin). Nass bistår juridiska grupper som försvarar dem som vägrar att vaccinera sig mot mjältbrand samt sjuka militärer i USA och Kanada.


Mike Robinson

Styrelseledamot i CHD Europe

Mike Robinson är medredaktör för UK Column. Han har skrivit om politiska frågor sedan mitten av 1990-talet och började arbeta med UK Column 2008. Han har en bakgrund inom teknisk infrastruktur och har arbetat inom ett brett spektrum av sektorer: telecom, tung verkstadsindustri, juridik och finans.

Styrelsens rådgivare – Wolfgang Wodarg, MDDr Wolfgang Wodarg studerade medicin i Berlin och Hamburg och erhöll sin doktorsexamen från Hamburgs universitet. Vidareutbildad i internmedicin och pneumologi, folkhälsa, socialmedicin, hygien och miljömedicin i Tyskland samt vidareutbildad i epidemiologi vid Johns Hopkins University/Baltimore, USA. Han har praktiserat medicin på flera kliniker och varit chef för ett folkhälsoinstitut i norra Tyskland. Han valdes in i tyska Bundestag 1994 och var ledamot av hälsokommittén och kommittén för ekonomiskt samarbete och utveckling. Som parlamentsledamot var Dr. Wodarg medlem av Europarådets parlamentariska församling (PACE) och vice ordförande i utskottet för kultur, utbildning och vetenskap.