Představenstvo

Catherine Austin FITTSOVÁ

Předsedkyně správní rady CHD Europe

Catherine je předsedkyní společnosti Solari, Inc, vydavatelkou informačního servisu Solari Report, a jednatelkou společnosti Solari Investment Advisory Services, LLC. Dříve byla Catherine Austin Fitts výkonnou ředitelkou a členkou představenstva investiční banky Dillon, Read & Co. na Wall Street. Inc. a působila jako asistentka ministra pro bydlení a federální komisařka pro bydlení na americkém ministerstvu pro bydlení a rozvoj měst za prezidenta George Bushe mladšího. Byla rovněž předsedkyní společnosti Hamilton Securities Group, Inc. Tam Catherine připravila a uzavřela transakce a investice v hodnotě přes 25 miliard dolarů a vedla portfolio a investiční strategii pro finanční aktiva a závazky v hodnotě 300 miliard dolarů.

Catherine Austin Fittsová je absolventkou Pensylvánské univerzity (bakalářský titul) a Wharton School (titul MBA) a studovala mandarínskou čínštinu na Čínské univerzitě v Hongkongu. Píše blog pro Solari Report na adrese solari.com.

Catherine své zkušenosti z Wall Street a Washingtonu DC popisuje v knize „Dillon Read a aristokracie akciových zisků“ a ve svém osobním příběhu o vyšetřování, kam zmizelo mnoho miliard dolarů z rozpočtu americké federální vlády:

„Kdysi dávno jsem slíbila, že nikdy nebudu jednat proti zájmům a úspěchům vlastního národa – slíbila jsem, že udělám vše pro to, abychom byli hodni správcovství a také abychom udělali vše pro to, abychom zanechali lepší svět pro další generace. Složení a dodržení takového slibu vyžaduje pochopení, že peníze a pozice jsou prostředky k dosažení cílů, ale nikoliv cíle samy o sobě. A také to vyžaduje pochopení, že smrt není to nejhorší, co se může stát. Někdo mě může obvinit, že „plavu proti proudu“ a že „této tématice nerozumím“. Těmto lidem bych oponovala, že nyní v dějinách našeho národa není doba, kdy bychom popírali schopnost představivosti.“

Orsolya Györffy

Členka představenstva CHD Europe, výkonná ředitelka

Po krátkém pobytu v Camphillu studovala Orsolya v Anglii ekonomii. Nejprve pracovala jako konzultantka pro organizační rozvoj v mnoha nadnárodních společnostech a nakonec jako vedoucí oddělení informačních technologií pro regiony EMEA v představenstvu jisté americké nadnárodní společnosti. Podporovala a usnadňovala několik uměleckých a společenskovědních iniciativ a akcí. Její život nabral nový směr poté, co si v roce 2007, v době před finanční krizí, uvědomila rozsah korupce a pracovala na překladu životopisu D. N. Dunlopa. Od roku 2010 působí jako výkonná ředitelka nakladatelství Perseus. Toto nakladatelství vydává antroposofické knihy, díla profesora Anthonyho C. Suttona, Carrolla Quigleyho a spisy o 11. září od T. H. Meyera a dalších. Spolurediguje a přispívá do mezinárodního měsíčníku „The Present Age“, který propaguje humanitní vědy se symptomatickými základy v politice, kultuře a ekonomice.


Kromě práce v CHD spolupracuje s několika organizacemi, zejména intenzivně s Lékaři pro etiku COVID.


Nyní žije se svou rodinou ve švýcarské Basileji a maďarském Szombathely a je hrdou matkou dvou skvělých synů.

Renate Holzeisenová

Členka představenstva CHD Europe

Renate Holzeisenová se narodila v roce 1966 v Bolzanu. Od mládí pro ni byly disciplína a ctižádost důležité ctnosti, které uplatňovala zejména ve škole a na hodinách baletu. Kromě velmi dobrých studijních výsledků dokázala Renate již jako předsedkyně třídy a předsedkyně školy, že spravedlnost a zastávání se druhých jí byly obzvláště blízké. Vystudovala práva a ekonomii na Leopold-Franzensově univerzitě v Innsbrucku, dva roky byla asistentkou na univerzitě a mezitím učila na několika středních školách v Jižním Tyrolsku. „Skvělá zkušenost, kterou bych si nechtěla nechat ujít,“ říká Renate při pohledu zpět a zdůrazňuje, že mladé lidi – tehdy stejně jako dnes – lze získat a motivovat kompetencí, otevřeností, empatií a pochopením pro složité problémy. Je právničkou, působí také u nejvyšších soudů a specializuje se na evropské a mezinárodní právo. Kromě své hlavní práce pro společnosti s hospodářskými zájmy v Itálii se vždy zabývala otázkami základních práv a svobod.

Zasazuje se o transparentnost, demokracii a právní stát. Nebojí se odhalovat zkorumpované mocenské struktury a politické zneužívání a v případě potřeby proti nim podnikat právní kroky. Od března 2020 si stále více uvědomovala, že se na celém světě děje a dělo něco zcela špatně, a proto začala spolupracovat s dalšími právníky na zajištění základních práv a svobod se zvláštním zaměřením na děti.

Meryl Nassová, MUDr, ABIM

Členka představenstva CHD Europe

MUDr Meryl Nassová, ABIM, je internistka se zvláštním zájmem o nemoci vyvolané očkováním, chronický únavový syndrom CFS, syndrom války v Zálivu, fibromyalgii a toxikologii. Jako epidemioložka zabývající se biologickými zbraněmi vyšetřovala největší epidemii antraxu na světě v Zimbabwe a vyvinula model pro analýzu epidemií, aby určila, zda byly přirozené, nebo způsobené člověkem.

Jako odbornice na antrax Dr. Nassová zkoumala vládou sponzorovaný výzkum antraxu podle Úmluvy o zákazu biologických zbraní, použila antrax jako příklad v debatě o prevenci biologických zbraní, přezkoumala vakcíny proti antraxu a jejich funkci v profylaxi biologické války a také hrála ústřední roli při vzdělávání armády, Kongresu a veřejnosti o antraxu a vědeckých poznatcích, na nichž je založeno používání vakcín proti antraxu, a také při určování dalších metod reakce na hrozbu antraxu. Sehrála důležitou roli při vytváření koalice pro boj proti programu očkování proti antraxu. Dr. Nassová aktivně pomáhá týmům právníků při obhajobě odmítajících očkování proti antraxu a nemocných vojáků v USA a Kanadě.


Mike Robinson

Člen představenstva CHD Europe

Mike Robinson je spoluvydavatelem periodika UK column. O politických otázkách píše od poloviny 90. let a pro UK column pracuje od roku 2008. Má zkušenosti s technologickou infrastrukturou a pracoval v různých odvětvích: Telekomunikace, těžký průmysl, právo a finance.

Poradce představenstva – Wolfgang Wodarg, MUDr.MUDr. Wolfgang Wodarg absolvoval lékařská studia v Berlíně a Hamburku a získal doktorát na univerzitě v Hamburku. Postgraduální kvalifikace: Vnitřní lékařství a pneumologie, veřejné zdravotnictví, sociální lékařství, hygiena a environmentální medicína v Německu a další vzdělávání v epidemiologii na Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Lékařskou praxi vykonával v několika nemocnicích a stal se ředitelem ústavu veřejného zdraví v severním Německu. V roce 1994 byl zvolen do německého Spolkového sněmu a byl členem Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jako poslanec byl Dr. Wodarg členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) a místopředsedou výboru pro kulturu, vzdělávání a vědu.