COVID-19 mRNA-vacciner innehåller alltför stora mängder bakteriellt DNA: bevis och konsekvenser
| |

COVID-19 mRNA-vacciner innehåller alltför stora mängder bakteriellt DNA: bevis och konsekvenser

Nya studier gjorda av Kevin McKernan, en ledande expert på DNA- och RNA-sekvenseringsmetoder, avslöjar att batcher av modifierat mRNA-vaccin, tillverkade av såväl Pfizer som Moderna, innehåller en stor andel kontaminerande bakteriellt DNA. Totalt sett uppgår DNA upp till 20-35 procent av nukleinsyrorna i varje vaccinparti. Dessa alarmerande höga koncentrationer överskrider vida de nivåer som anses…