CDC:s och FDA:s kontrakt visar att de förberedde sig för massiva mängder av  allvarliga biverkningar månader innan        Covid-19-vaccinerna introducerades

CDC:s och FDA:s kontrakt visar att de förberedde sig för massiva mängder av allvarliga biverkningar månader innan Covid-19-vaccinerna introducerades

En 142 sidor lång begäran om informationsfrihet avslöjar chockerande Covid-19-vaccin-kontraktsdokument för biverkningar mellan CDC, FDA och General Dynamics Information Technology daterade 27 augusti 2020, fyra månader INNAN Covid-19-vaccinerna introducerades till den allmänna befolkningen. Som du kan se är kontraktet daterat 27 augusti 2020, Covid-19-vaccinerna började rulla ut till befolkningen i mitten av december 2020. Kontraktet…