| | | |

Cepivo družbe GSK in Pfizerja proti RSV za nosečnice povečalo tveganje za prezgodnji porod – GSK je končal poskuse, FDA pa je odobrila Pfizerjevo cepivo

Družba GSK (GlaxoSmithKlein) je ustavila razvoj cepiva za nosečnice za zaščito novorojenčkov pred sincicijskim virusom (RSV), potem ko je ugotovila povečano tveganje prezgodnjih porodov. Družba Pfizer je dobila odobritev svojega skoraj enakega cepiva, potem ko je navedla, da je bila povečana stopnja prezgodnjih porodov v njenih poskusih statistično nepomembna.

Družba GSK je v četrtek zagotovila več podrobnosti o kliničnih preskušanjih svojega cepiva proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) za matere. Podjetje je februarja 2022 ustavilo preskušanja in prenehalo razvijati cepivo, potem ko je ugotovilo povečano tveganje prezgodnjih porodov med cepljenimi materami.

Podrobnosti, objavljene v recenziranem članku v reviji New England Journal of Medicine (NEJM), so bile objavljene, potem ko je družba GSK o povečanem tveganju in poznejši prekinitvi preskušanj predhodno obvestila regulatorje, vlagatelje družbe GSK in tisk.

V članku NEJM je navedeno, da družba GSK ni mogla opredeliti mehanizma, s katerim je cepivo povzročilo prezgodnje porode. Vendar pa podjetje tudi ni moglo ugotoviti drugih vzrokov, razen preiskovanega cepiva.

Čeprav je družba GSK zaradi varnostnega signala o prezgodnjih porodih končala svoje raziskave, je ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) leta 2023 odobrila Pfizerjevo cepivo proti RSV za nosečnice, – čeprav je tudi družba Pfizer med kliničnimi raziskavami cepiva Abrysvo poročala o povečani stopnji prezgodnjih porodov med cepljenimi ženskami.

Družba Pfizer je trdila, da stopnje prezgodnjih porodov med preskušanjem cepiva Abrysvo niso bile statistično pomembne. Vendar je FDA omejila odobritev cepiva za ženske v 32.-36. tednu nosečnosti.

Avtorji uredniškega članka, ki je spremljal članek NEJM, so opozorili, da je Pfizerjevo cepivo proti RSV za matere, ki ga je odobrila FDA, sicer dvovalentno, cepivo RSVPreF3-Mat podjetja GSK pa monovalentno, “a drugače sta si cepivi podobni”.

Prav tako so trdili, da RSV “predstavlja znatno breme” za zdravje dojenčkov in da je treba pri odločanju o cepljenju mater skrbno pretehtati tveganja in koristi.

Dr. David Healy, strokovnjak za varnost zdravil, je za portal The Defender povedal, da se po njegovem mnenju večina ljudi ne zaveda, kako resen je prezgodnji porod za dojenčke in matere.

Healy je dejal:

“Privede do krajše življenjske dobe, hipertenzije, ishemične bolezni srca, sladkorne bolezni tipa 1 in 2, motenj lipidov in kronične ledvične bolezni. Vsaka mati, ki zadeve razišče – in ženske, ki rojevajo, raziskujejo več kot katera koli druga skupina ljudi na svetu -, bo to ugotovila in bo zelo zaskrbljena.”

Healy je dejal, da poleg tveganj za otroka “cepivo povečuje tudi tveganja za mater – pri cepivu [GSK] in identičnem Pfizerjevem cepivu [Abrysvo] obstaja povečano tveganje za hipertenzijo,” je dejal.

“Povečana hipertenzija v nosečnosti, zlasti preeklampsija, ima dolgoročne zdravstvene posledice za mater – podobno kot prezgodnji porod za dojenčka,” je dodal Healy.

RSV je pogost respiratorni virus, ki običajno povzroča blage simptome, podobne prehladu, v redkih primerih pa lahko privede do hospitalizacije in smrti pri dojenčkih in starejših. Do drugega leta starosti je 97 % vseh dojenčkov okuženih z virusom RSV, kar zagotavlja delno imunost, zaradi česar so morebitne poznejše epizode manj hude.

Babica in medicinska sestra Mary Lou Singleton je za časnik The Defender povedala:

“Kot mati in primarna pediatrinja sem imela veliko strašljivih izkušenj z virusom RSV. Vsakih nekaj let se virus preseli med otroke v mojem mestu in v teh slabih letih je vsaj nekaj dojenčkov in majhnih otrok v moji praksi hospitaliziranih s hudimi primeri RSV. Do RSV nisem brezbrižna.

“Nedonošenost predstavlja večje kratkoročno in dolgoročno tveganje za otroke kot RSV.”

Singletonova je dejala, da ima rojstvo med 32. in 36,5. tednom nosečnosti negativne posledice za vse življenje. Pri teh otrocih je bistveno večja verjetnost, da bodo v prvem letu življenja umrli zaradi vseh vzrokov – “vključno z RSV, za katerega bodo glede na rezultate študije o cepivu le delno zaščiteni,” je dejala.

Pri prezgodaj rojenih otrocih je tudi večja verjetnost, da bodo imeli učne in vedenjske motnje, ki ne vplivajo le na kakovost njihovega življenja, temveč tudi na življenje njihovih družinskih članov in vseh, ki so z njimi v stiku, je dejala Singletonova.

“Ko se starajo, je pri njih večja verjetnost, da bodo zboleli za srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in visokim krvnim tlakom, kot pri ljudeh, ki so se rodili donošeni.”

Tveganje za prezgodnji porod v raziskavah družbe GSK je bilo med cepljenimi materami za 37 % večje

Družba GSK je novembra 2020 začela klinično preskušanje faze 3, da bi preverila varnost in učinkovitost svojega cepiva proti boleznim spodnjih dihalnih poti, povezanim z RSV, pri dojenčkih, rojenih ženskam, ki so cepivo prejele med nosečnostjo.

Družba je sprva načrtovala, da bo v preskušanje vključila 10.000 nosečnic. Vendar je po vključitvi le 5328 žensk in 5233 dojenčkov do februarja 2022 ustavilo preskušanja, ker so monitorji zaznali povečanje števila prezgodnjih porodov.

V celotni študiji so raziskovalci poročali, da se je 6,8 % dojenčkov med cepljenimi ženskami rodilo prezgodaj v primerjavi s 4,9 % dojenčkov v skupini s placebom.

Z drugimi besedami, na vsakih 54 dojenčkov, rojenih ženskam, ki so prejele cepivo, se je zgodil en dodaten prezgodnji porod.

Raziskava je bila izvedena v 24 državah na šestih celinah, pri čemer je bilo približno 50 % žensk v državah s srednjimi in nizkimi dohodki, kjer se zgodi 97 % smrti zaradi RSV.

Raziskovalci so naključno razporedili matere v razmerju 2:1, da so med 24. in 34. tednom nosečnosti prejele cepivo ali placebo. Nato so spremljali 3 426 dojenčkov, katerih matere so prejele cepivo, in 1 711 dojenčkov, katerih matere so prejele placebo, dokler niso bili stari 6 mesecev.

Februarja 2022 je neodvisni odbor za spremljanje podatkov družbi GSK poročal, da je takrat ugotovil, da je bilo v skupini s cepivom 7,6 % prezgodaj rojenih otrok v primerjavi s 5 % v skupini s placebom.

Ugotovljeno “neravnovesje” med obema skupinama se je nadaljevalo tudi po tem, ko so vse matere rodile svoje otroke. Do konca raziskave se je 237 od 3494 dojenčkov v skupini s cepivom (6,8 %) rodilo pred 37. tednom v primerjavi s 86 od 1739 (4,9 %) v skupini s placebom.

To pomeni, da se je tveganje za prezgodnji porod med cepljenimi ženskami povečalo za 37 %.

Med prezgodaj rojenimi otroki se je zelo prezgodnji (med 28. in 32. tednom) ali izjemno prezgodnji (pred 28. tednom) porod zgodil pri 5,5 % v skupini s cepivom in 2,3 % v skupini s placebom.

Tudi število smrti novorojenčkov je bilo višje v skupini s cepivom, in sicer pri 0,4 % dojenčkov v skupini s cepivom (13 od 3494) in 0,2 % v skupini s placebom (3 od 1739), kar pa ni bilo statistično značilno.

“Uporaba statistične pomembnosti za ovržbo obstoja problema je statistična nepismenost. Obstaja zelo jasno povečanje tveganja, ki ga ne bi smeli zanemariti na ta način,” je dejal Healy.

Dodal je:

“V raziskavi podjetja GSK je imel 1 od 54 cepljenih otrok v primerjavi z necepljenimi verjetno prezgodnji porod in celo v teh majhnih raziskavah so bile s cepivom povezane smrti novorojenčkov.

“Nasprotno pa ni bilo smrtnih primerov, povezanih z virusom RSV. In nič ne kaže, da bi imelo cepljenje z RSV pri dojenčku dolgoročne zdravstvene posledice – morebitne težave so bolj verjetno povezane z drugo osnovno boleznijo, ki jo je otrok imel pred cepljenjem z RSV.

“Morda obstaja povezava z astmo, vendar je tudi ta vprašljiva. Ključno je, da je treba 166 otrok cepiti, da bi preprečili eno hudo okužbo z RSV.

“Naj povem takole – pozabite na 69-odstotno učinkovitost, to cepivo ima v absolutnem smislu le 0,5-odstotno učinkovitost.”

Še ena “tvegana igra” z zdravjem nosečnic?

Uredniški komentar, ki spremlja članek NEJM, sta napisali Dr. Sonja A. Rasmussen in Dr. Denise J. Jamieson, ki je bila v začetku tega meseca imenovana v svetovalni odbor CDC za cepiva in je bila glavna predstavnica, ki je cepivo COVID-19 promovirala kot “varno in učinkovito” za nosečnice.

Rasmussenova in Jamiesonova sta opozorili, da raziskovalci v študiji GSK niso mogli ugotoviti mehanizma povečanega tveganja za prezgodnji porod, zato sta predstavili vrsto možnih razlag, ki niso povezane s samim cepivom in bi lahko povzročile večjo stopnjo prezgodnjih porodov v delu študije s cepivom.

Predčasni porodi so se pojavljali predvsem v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, sta zapisali. Študija je bila izvedena med COVID-19, ultrazvočni pregledi v prvem trimesečju za določitev starosti ploda pa niso bili opravljeni v skoraj polovici primerov.

Vendar sta nato tudi priznali, da ni bilo nobene povezave z ugotovljenimi okužbami COVID-19 in da bi se napačna razvrstitev gestacijske starosti v obeh skupinah pojavljala v enaki meri.

Zaključili sta, da “ni znano, ali je varnostni signal v preskušanju RSVPreF3-Mat resničen ali se je pojavil po naključju”. Kljub temu sta priznali, da so rezultati dovolj zaskrbljujoči, da upravičujejo postmarketinški nadzor dvovalentnega cepiva – to je cepivo Abrysvo, ki ga trenutno odobrava in trži podjetje Pfizer.

Predlagali sta, da tudi če se izkaže, da obstaja povezava med bivalentnim (Pfizerjevim) cepivom in prezgodnjimi porodi, “je treba to majhno tveganje pretehtati glede na dokazane koristi cepljenja mater proti RSV”.

Healy je prišel do drugačnih zaključkov in je zapisal: “Na podlagi raziskave Novovax, te raziskave in Pfizerjeve raziskave menim, da vsaka ženska, ki se cepi proti RSV, dela veliko napako in ji je bilo slabo svetovano.”

“Vendar pa,” je dejal, “mislim, da veliko Američank to razume in da se večini ne mudi s cepljenjem.”

Singletonova je dejala, da bi bilo “odlično, če bi imeli varen in učinkovit način za preprečevanje, da RSV vsake tri do pet let opustoši naše skupnosti. Vendar ga nimamo.”

Namesto tega je dejala: “Imamo še eno tvegano igro z zdravjem nosečnic in dojenčkov, ki bo dodatno obogatila veliko farmacevtsko družbo in povečala že tako izjemno visoko stopnjo prezgodnjih rojstev v Združenih državah.”

Dejala je, da bo velik odstotek otrok, ki zbolijo za RSV, moral biti hospitaliziran, “zelo majhen odstotek” otrok z virusom pa bo umrl.

Singletonova je dodala:

“Čeprav se zaradi RSV vsakih nekaj let tresem od strahu, ko organiziram prevoz v bolnišnico za zelo bolne otroke, ki so v moji oskrbi, ne morem priporočiti, da bi matere tvegale uporabo te nove tehnologije cepljenja.”

“Nimamo pojma o obsegu novih težav, ki jih lahko povzročimo s tem novim zdravilom, podatki pa zaenkrat kažejo, da tveganja ne upravičujejo domnevne koristi.”

Suggest a correction

Similar Posts