De ce este toată lumea îngrijorată de OMS?

În ultimii doi ani ați auzit probabil despre tentativa de preluare a puterii de către OMS. Iată tot ce trebuie să știți pentru a înțelege situația actuală.

În ultimii doi ani ați auzit probabil despre tentativa de preluare a puterii de către OMS. Iată tot ce trebuie să știți pentru a înțelege situația actuală:

Prezentare generală:

 • Este în curs de desfășurare construirea unui sistem global de biosecuritate masiv și costisitor, presupus a fi menit să ne îmbunătățească pregătirea pentru viitoarele pandemii sau pentru terorismul biologic. În sprijinul acestei agende, două documente sunt în curs de pregătire prin intermediul OMS: o serie amplă de amendamente la actualul Regulament Sanitar Internațional (2005) (RSI) și o propunere de tratat privind pandemiile, complet nou.
 • Banca Mondială și OMS au înființat un fond pentru pandemii, cunoscut și ca fond financiar intermediar, pentru a contribui la pregătirea la nivel mondial.
 • Au fost folosite mai multe denumiri pentru noul tratat, pe măsură ce au fost elaborate noi proiecte, cum ar fi Tratatul privind pandemia, CA al OMS , Textul Biroului, Acordul privind pandemia și Contractul privind pandemia.
 • Negocierile pentru aceste documente se desfășoară în secret. Cel mai recent proiect disponibil de modificare a RSI este din 6 februarie 2023.
 • Cel mai recent proiect de Tratat privind pandemia este din 30 octombrie 2023.
 • Atât amendamentele, cât și tratatul au un termen limită pentru a fi luate în considerare pentru adoptare la cea de-a 77-a reuniune anuală a Adunării Mondiale a Sănătății din mai 2024.
 • Avocatul principal al OMS, Steven Solomon, a anunțat că a elaborat o obstrucție juridică pentru a evita ca proiectul de amendamente să fie făcut public până în ianuarie 2024, așa cum prevede Constituția OMS.

Cum vor deveni aceste proiecte de amendamente drept internațional?

 • Pentru a fi adoptat, un tratat are nevoie de un vot de două treimi din cele 194 de state membre ale Adunării Mondiale a Sănătății și este obligatoriu doar pentru statele care l-au ratificat sau acceptat (articolele 19 și 20 din Constituția OMS). Cu toate acestea, el ar putea intra în vigoare în SUA printr-o simplă semnătură, fără a fi ratificat de Senat. [A se vedea raportul CRS, „Propunerile SUA de modificare a Regulamentului sanitar internațional„]
 • RSI și orice amendamente la acestea sunt adoptate cu majoritate simplă și devin obligatorii pentru toate statele membre ale OMS, cu excepția cazului în care un stat le-a respins sau a formulat rezerve la acestea în termene predefinite (articolele 21 și 22, Constituția OMS; articolul 72, Regulamentul de procedură al Adunării Mondiale a Sănătății).
 • Cu toate acestea, anul trecut, amendamentele la 5 articole din RSI au fost examinate în cadrul unor reuniuni opace ale comitetelor în timpul celei de-a 75-a reuniuni anuale, iar apoi au fost adoptate prin consens, fără un vot formal. Acest proces face mai greu de învinovățit diplomații individuali pentru voturile lor.
 • Actualul proiect de amendamente la RSI ar permite directorului general al OMS sau directorilor regionali să declare o urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC), sau potențialul unei astfel de urgențe, fără a îndeplini niciun criteriu specific (articolul 12). OMS și-ar asuma apoi gestionarea PHEIC și ar emite directive obligatorii pentru statele în cauză.
  • PHEIC-urile și PHEIC-urile potențiale ar putea fi declarate fără acordul statului sau statelor în cauză.
  • Funcționarii nealeși ai OMS (directorul general, directorii regionali, personalul tehnic) ar putea dicta măsuri, inclusiv carantine, cerințe de testare și vaccinare, închideri, închideri de frontiere etc.
 • Funcționarii OMS nu ar fi răspunzători pentru deciziile lor și ar beneficia de imunitate diplomatică.

Care sunt unele probleme specifice ale modificărilor propuse de OMS?

Articolul 3 din amendamentele propuse la RSI elimină protecția drepturilor omului:

 • Eliminarea din RSI este garanția crucială a drepturilor omului ca fundament al sănătății publice: „Punerea în aplicare a prezentului regulament se face cu respectarea deplină a demnității, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale persoanelor…”
 • Aceasta a fost înlocuită cu următoarea frază lipsită de sens din punct de vedere juridic: „bazată pe principiile echității, incluziunii, coerenței …”

Articolul 43.4 propus din RSI menționează că OMS ar putea interzice utilizarea anumitor medicamente sau alte măsuri în timpul unei pandemii, deoarece „recomandările” sale ar fi obligatorii:

 • „OMS va face recomandări statului parte în cauză pentru a modifica sau a anula aplicarea măsurilor sanitare suplimentare în cazul în care consideră că aceste măsuri sunt disproporționate sau excesive. Directorul general convoacă un comitet de urgență în sensul prezentului alineat.”

Obligațiile statelor în cadrul modificărilor propuse la RSI ar include:

Efectuarea unei supravegheri biologice extinse a microorganismelor și a persoanelor (articolul 5);

Monitorizarea mass-mediei principale și a celei sociale și cenzurarea „informațiilor false și nesigure” cu privire la amenințările la adresa sănătății publice desemnate de OMS [articolul 44.1(h)(nou)];

Preluarea de consumabile medicale dintr-un stat pentru a fi utilizate de alte state, după cum stabilește OMS (articolul 13A nou);

Cedarea proprietății intelectuale pentru a fi utilizată de alte state sau de părți terțe (noul articol 13A);

Transferul de date privind secvențele genetice pentru „agenți patogeni capabili să provoace pandemii și epidemii sau alte situații de risc ridicat” către alte state sau părți terțe, în ciuda riscurilor pe care le implică acest lucru [articolul 44.1 litera (f) (nou)].

Care sunt problemele legate de tratatul propus privind pandemia?

Toate proiectele de Tratat privind pandemia (precum și propunerile de modificare a RSI) elaborate până în prezent se bazează pe o serie de ipoteze false. Printre acestea se numără următoarele:

 • Constituția OMS prevede că: „OMS este autoritatea de conducere și de coordonare a activității internaționale în domeniul sănătății. Recent, pentru a justifica faptul că a devenit directorul global al sănătății, OMS a renunțat în mod nesincer la ultimul cuvânt – și a început să afirme că era deja „autoritatea de conducere și coordonare în domeniul sănătății internaționale.” Dar nu este și nu a fost niciodată. OMS a fost întotdeauna un organism consultativ, răspunzând la cererile de ajutor din partea statelor membre. Nu a fost niciodată un organism de conducere sau de guvernare cu autoritatea de a guverna statele membre. Iată partea relevantă din Constituția sa, la pagina 2:
 • OMS susține că „ răspândirea internațională abolilor necesită cea mai largă cooperare internațională”, ceea ce ignoră faptul că răspândirea internațională poate fi destul de limitată și poate fi gestionată de autoritățile locale sau naționale; ignoră faptul că cele mai potrivite răspunsuri vor fi determinate de circumstanțele specifice, și nu de un algoritm al OMS; și ignoră faptul că OMS are o expertiză limitată în domeniul bolilor infecțioase în raport cu statele naționale mari.
 • Afirmația făcută de OMS este că națiunile își vor putea păstra suveranitatea națională prin capacitatea lor de a adopta și de a pune în aplicare legile privind sănătatea, în timp ce vor fi în același timp obligate și responsabile să se supună directivelor OMS în materie de sănătate. Acest lucru este contradictoriu și este menit să creeze confuzie: dacă OMS poate impune deciziile sale în materie de sănătate publică statelor membre, suveranitatea în materie de sănătate va aparține acesteia și nu statelor.
 • Costurile enorme și suferințele cauzate de COVID sunt puse pe seama lipsei de pregătire. Cu toate acestea, înainte de pandemie, SUA cheltuia anual aproximativ 10 miliarde de dolari pentru pregătirea pentru pandemie. Cu toate acestea, aveam puține măști, mănuși, halate, medicamente, etc. atunci când a lovit pandemia. De ce ne-am aștepta ca o autoritate centrală a OMS, care se bazează pe interese personale pentru 85% din finanțare, să se descurce mai bine?
 • Se pretinde că lipsa de echitate a dus la eșecul de a pune în comun medicamente, vaccinuri și echipamente de protecție personală (PPE) – ignorând faptul că nicio națiune nu a avut suficiente PPE sau teste la începutul pandemiei și că națiunile au fost cele care au reținut medicamentele generice de la populațiile lor, ceea ce a cauzat lipsuri importante de tratament. În plus, acum că știm că vaccinurile COVID au ca rezultat o eficacitate negativă la câteva luni după vaccinare (ceea ce face ca beneficiarii să fie mai predispuși la dezvoltarea COVID), este evident că națiunile care au fost ultimele la rând pentru vaccinurile COVID și ale căror populații sunt în mare parte nevaccinate au avut o evoluție generală mai bună decât cele care au primit vaccinuri pentru populațiile lor. Așa-zisa lipsă de echitate a fost un noroc pentru ele!
 • Se susține că pandemiile apar invariabil la interfața animal-om și că acestea sunt de origine naturală. Nici în cazul COVID sau al variolei maimuțelor, ultimele două urgențe de sănătate publică declarate de interes internațional, care au provenit din laboratoare, nu este adevărat.
 • Se pretinde că „abordarea unică în materie de sănătate”, vag definită, poate preveni sau detecta pandemiile și le poate ameliora. Cu toate acestea, rămâne neclar care este această strategie și nu există nicio dovadă care să susțină afirmația că „One Health” oferă avantaje de sănătate publică de orice fel.
 • Se pretinde că intensificarea capturării și studierii „potențialilor agenți patogeni pandemici” se va realiza în condiții de siguranță și va genera produse utile pentru pandemii, deși niciuna dintre aceste afirmații nu este adevărată. Programul pentru agenți selectivi al CDC primește anual 200 de rapoarte privind accidente, pierderi sau furturi de agenți patogeni potențial pandemici din laboratoarele de înaltă izolare din Statele Unite: 4 rapoarte (și 4 potențiale pandemii) pe săptămână! Și asta numai în SUA.
 • Proiectele de tratat și amendamentele presupun că producătorii farmaceutici vor fi de acord să renunțe la anumite drepturi de proprietate intelectuală. De fapt, nici națiunile în curs de dezvoltare, nici producătorii farmaceutici nu sunt mulțumiți de recenta propunere de tratat privind proprietatea intelectuală.
 • Afirmația este că ONU a adoptat o Declarație privind pregătirea pentru pandemii care sprijină planul OMS la 20 septembrie 2023. De fapt, 11 țări au respins procedura Declarației și aceasta a fost semnată doar de președintele Adunării Generale a ONU, care se reprezenta pe sine și nu Adunarea Generală a ONU.
 • Se pretinde că OMS are dreptul legal de a cere națiunilor să cenzureze „infodemica” și să permită doar împărtășirea narațiunilor de sănătate publică ale OMS, însă acest lucru încalcă libertatea de exprimare din Primul Amendament.
 • Afirmația este că „acoperirea” (asigurarea) de sănătate va oferi în mod automat cetățenilor lumii acces la o gamă largă de servicii medicale, în timp ce motivul principal al lipsei de acces la asistență medicală este lipsa de practicieni și de facilități, nu lipsa „acoperirii”.

Iată câteva exemple specifice de ceea ce este greșit în acest tratat:

Articolul 3, punctul 2. Suveranitate

„Statele au, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu principiile generale ale dreptului internațional, dreptul suveran de a legifera și de a pune în aplicare o legislație în vederea aplicării politicilor lor de sănătate.”

Această formulare nu abordează problema asumării de către OMS a suveranității în materie de sănătate asupra statelor prin acest tratat. Este o încercare nesinceră de a acapara suveranitatea în timp ce pretinde contrariul.

Articolul 3, punctul 3. Echitate

„Echitatea include accesul liber, corect, echitabil și în timp util la produse și servicii, informații, tehnologii legate de pandemii și protecție socială sigure, eficiente, de calitate și la prețuri accesibile.”

Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (2) litera (d) prevede că părțile trebuie să promoveze „gestionarea infodemiei”, iar infodemia este definită la articolul 1 litera (c) ca fiind informații false sau înșelătoare. Articolul 18, nr. 1 instruiește părțile să „combată informațiile false, înșelătoare, eronate sau dezinformarea…” În proiectele anterioare, OMS a precizat că numai informațiile de sănătate publică ale OMS vor putea fi difuzate.

Articolul 4, alineatul 3. Prevenirea pandemiilor și supravegherea sănătății publice

„Părțile cooperează, cu sprijinul Secretariatului OMS, pentru a consolida și a menține capacitățile de laborator și de diagnosticare în domeniul sănătății publice, în special în ceea ce privește capacitatea de a efectua secvențierea genetică, știința datelor pentru a evalua riscul agenților patogeni detectați și de a manipula în condiții de siguranță eșantioanele care conțin agenți patogeni, precum și utilizarea instrumentelor digitale aferente.”

În timp ce această secțiune omite stimularea cercetării de laborator Gain-of-Function (care a fost inclusă în proiectul anterior al Biroului), ea obligă națiunile să efectueze secvențierea genetică a potențialilor agenți patogeni pandemici (de exemplu, agenți de război biologic) pe care îi descoperă și să îi manipuleze în siguranță, ceea ce necesită laboratoare de înaltă izolare (BSL3/4). Deasemenea, în articolul 4 se menționează necesitatea de a „dezvolta, consolida și menține capacitatea de a (i) detecta, identifica și caracteriza agenții patogeni care prezintă riscuri semnificative…”, ceea ce indică directiva ca națiunile să efectueze supravegherea pentru a căuta astfel de agenți patogeni și a-i studia.

Articolul 6, nr. Pregătire, promptitudine și reziliență

„Părțile stabilesc, pe baza acordurilor existente, după caz, rețele de genomică, de evaluare a riscurilor și de laborator, pentru a efectua supravegherea și schimbul de agenți patogeni emergenți cu potențial pandemic, acest schimb urmând să se facă în conformitate cu termenii și modalitățile stabilite la articolul 12.” Articolul 1 litera (h) a definit ” „agent patogen cu potențial pandemic” ca fiind orice agent patogen care a fost identificat ca putând infecta oamenii și care este potențial foarte transmisibil și capabil de o răspândire largă și necontrolabilă în populațiile umane și foarte virulent, ceea ce îl face susceptibil de a provoca o morbiditate și/sau o mortalitate semnificativă la om.”

De ce cere OMS ca națiunile să iasă și să găsească potențiali agenți patogeni pandemici (alias agenți de război biologic) și să furnizeze atât mostre biologice, cât și secvențe genetice ale agenților patogeni către OMS, unde acestea vor fi împărtășite cu companiile farmaceutice, centrele de cercetare și instituțiile academice, precum și cu alte posibile persoane? De asemenea, ei urmează să partajeze secvențele genetice online, de unde hackerii ar putea obține secvențele și produce agenți de război biologic. Totuși, acest comportament este interzis de Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate.

Articolul 8, nr. 3. Monitorizarea pregătirii și revizuirile funcționale

Părțile, pe baza instrumentelor existente, elaborează și pun în aplicare un sistem incluziv, transparent, eficace și eficient de monitorizare și evaluare a prevenirii, pregătirii și reacției în caz de pandemie.”

Cu toate acestea, 4 sisteme de monitorizare diferite („instrumente” – a se vedea graficul de mai jos) au fost folosite pentru a evalua gradul de pregătire a națiunilor pentru pandemii și toate cele 4 nu au reușit să prezică cât de bine se vor descurca atunci când a apărut COVID. Nu există nicio recunoaștere a eșecurilor instrumentelor noastre de evaluare și nici nu se discută dacă există instrumente de evaluare utile. Iar acest lucru ridică întrebarea de ce, dacă mijloacele noastre de evaluare a progreselor împotriva pandemiilor au eșuat, credem că eforturi similare vor avea succes în viitor?

Articolul 10, alineatul (1) litera (d). Producția durabilă

„Părțile încurajează entitățile, inclusiv producătorii din cadrul jurisdicțiilor lor respective, în special cei care beneficiază de o finanțare publică semnificativă, să acorde, sub rezerva oricăror restricții existente în materie de acordare de licențe, în condiții convenite de comun acord, licențe neexclusive, fără redevențe, oricărui producător, în special din țările în curs de dezvoltare, pentru utilizarea proprietății lor intelectuale și a altor substanțe, produse, tehnologii, informații și cunoștințe protejate utilizate în procesul de dezvoltare și producție de produse legate de pandemii, în special pentru diagnostice, vaccinuri și produse terapeutice pre-pandemice și pandemice destinate utilizării în țările în curs de dezvoltare convenite.”

Această secțiune și secțiuni conexe sunt probabil ceea ce face ca organizația farmaceutică să fie atât de supărată pe actualul proiect de tratat.

Articolul 12, nr. 4 (a) i (2) Accesul și împărțirea beneficiilor

„Încarcă secvența genetică a unui astfel de material PABS (Pathogen Access and Benefits System) al OMS în una sau mai multe baze de date accesibile publicului, la alegerea sa, cu condiția ca baza de date să fi pus în aplicare un aranjament corespunzător cu privire la materialul PABS al OMS.”

Tratatul prevede partajarea agenților patogeni și necesitatea de a identifica și de a încărca secvențele lor genetice online, unde vor fi accesibile. Acest lucru ar putea fi numit și proliferarea agenților de arme biologice, care este în general considerată o infracțiune. În SUA, „agenții selectivi” sunt cei desemnați ca având potențial pandemic, iar programul de agenți selectivi este gestionat de CDC și USDA. Pentru siguranță, CDC trebuie să dea permisiunea de a transfera agenți selecți. Cu toate acestea, regulile privind agenții selecți sunt ignorate în acest tratat al OMS, care cere transferul agenților care ar putea provoca o pandemie mondială. Și, într-un efort aparent de a trece cu vederea regulile existente, proiectul prevede la articolul 12, punctul 8.

„Părțile se asigură că un astfel de sistem este în concordanță cu obiectivele Convenției privind diversitatea biologică și ale Protocolului de la Nagoya la aceasta, că le sprijină și că nu contravine acestora. Sistemul PABS al OMS va oferi certitudine și claritate juridică furnizorilor și utilizatorilor de materiale PABS ale OMS.”

Articolul 13, alineatul (3) litera (e). Lanțul global de aprovizionare și logistică (SCL)

„Termenii rețelei SCL a OMS includ: facilitarea negocierii și a acordului privind angajamentele de achiziție în avans și contractele de achiziție pentru produsele legate de pandemie.”

Angajamentele de achiziție în avans sunt contracte care obligă națiunile să cumpere în avans, la vedere, produse pentru pandemii. Nici producătorul, nici statul parte nu știe ce va urma, dar odată ce OMS emite o declarație de pandemie, contractele sunt activate și guvernul SUA va trebui să cumpere ceea ce produce producătorul. Pandemia de gripă porcină din 2009 oferă un exemplu util. Angajamentele de achiziție în avans au dus la achiziționarea de vaccinuri în valoare de zeci de miliarde de dolari în America de Nord și Europa pentru o gripă care a fost mai puțin severă decât în mod normal. Vaccinul de marcă GSK Pandemrix a dus la peste 1 300 de cazuri de narcolepsie severă, în special la adolescenți. Producția rapidă de vaccinuri pentru care profiturile sunt garantate și se renunță la răspundere nu a fost niciodată un câștig pentru consumator.

Articolul 14. Consolidarea reglementării

Națiunile trebuie să își armonizeze cerințele de reglementare, să accelereze aprobările și autorizațiile și să se asigure că există cadre juridice pentru a sprijini aprobările de urgență. Acest lucru stimulează o cursă spre limita inferioară în ceea ce privește standardele de aprobare a medicamentelor și a vaccinurilor, în special în timpul situațiilor de urgență.

Acest articol este republicat din paginile Substack ale Meryl Nass


Lectură suplimentară: „A se citi mai departe:

Modificările propuse de OMS vor crește numărul pandemiilor provocate de om, de Meryl Nass M.D.

a se vedea, de asemenea, publicațiile DOOR TO FREEDOM:

Ce pot face țările chiar acum pentru a încetini OMS? (Descărcare PDF)

Colecția de proiecte de amendamente la RSI

Colecția de proiecte de tratate privind pandemiile

Suggest a correction

Similar Posts