|

Întrebări și răspunsuri neoficiale cu privire la regulamentele sanitare internaționale

1.De ce acest Q&A neoficial?

Organizația Mondială a Sănătății(OMS) include pe site-ul său web o serie de întrebări și răspunsuri cu privire la instrumentele de urgență în domeniul sănătății pe care le propune. Acest document caracterizează în mod inadecvat proiectele de amendamente care au consecințe semnificative asupra drepturilor fundamentale ale omului și asupra procesului democratic. Prin urmare, propunerile și implicațiile acestora sunt explicate mai detaliat aici, pe baza proiectelor OMS, pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză de către state, legiuitori, persoane alese și public.

2. Ce sunt RSI (2005)?

Regulamentul sanitar internațional constituie un instrument internațional cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, adoptat în temeiul articolului 21 din Constituția OMS, care necesită acceptarea doar de către o majoritate simplă a statelor membre. Acesta a fost adoptat pentru prima dată în 1951 și a fost modificat periodic. Versiunea actuală a fost adoptată în 2005 și a intrat în vigoare în 2007. Are 196 de state părți, inclusiv cele 194 de state membre ale OMS.

Scopul RSI (2005) a fost acela de a îmbunătăți coordonarea supravegherii internaționale și a răspunsului la urgențele sanitare, în special la pandemii, pentru a; „preveni, proteja, controla și oferi un răspuns de sănătate publică la răspândirea internațională a bolilor, în moduri care să fie proporționale și limitate la riscurile pentru sănătatea publică și care să evite interferențele inutile cu traficul și comerțul internațional.”

3. Care sunt obligațiile statelor părți?

RSI (2005) conține dispoziții și anexe cu diferite niveluri de obligații pentru statele părți, care acoperă supravegherea focarelor de boală, raportarea, schimbul de informații și consolidarea capacităților autorităților naționale de sănătate.

Regulamentele, în forma lor actuală, urmăresc să respecte suveranitatea statelor, lăsând statelor o mare flexibilitate, o analiză discreționară și o putere de decizie în ceea ce privește evaluarea focarelor de boală, dar includ anumite măsuri obligatorii care trebuie luate.

4. Care sunt competențele actuale ale OMS în temeiul RSI (2005)?

Directorul general (DG) al OMS are competența de a declara o urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC). OMS este mandatată să informeze alte state, chiar și fără consimțământul statului în cauză, și să convoace Comitetul pentru situații de urgență. Deși pandemiile sunt rare din punct de vedere istoric, această putere a fost utilizată de 3 ori din 2020, în ceea ce privește SARS-CoV-2, Mpox (fostul monkeypox) și Ebola.

Directorul general are competența de a face recomandări temporare către state în cadrul unui PHIEC (urgență de sănătate publică de interes internațional ) cu privire la persoane, încărcături, containere, mijloace de transport, bunuri și colete poștale. Acestea includ măsuri restrictive, cum ar fi închiderea frontierelor, punerea în carantină forțată a persoanelor, examinări medicale obligatorii, testări și vaccinări, urmărirea contactelor și depistarea (articolul 18). OMS este, de asemenea, împuternicită să facă „recomandări permanente de măsuri sanitare adecvate” pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a regulamentelor (articolul 16).

5. Recomandările temporare și permanente actuale ale OMS sunt obligatorii?

Nu. Aceste recomandări sunt recomandări neobligatorii (art. 1), ceea ce înseamnă că statele pot alege să nu le urmeze fără consecințe. Acest lucru a fost cerut de statele care au adoptat RSI (2005), ca mijloc de a-și păstra suveranitatea împotriva unor potențiale puteri abuzive ale unor funcționari internaționali nealeși.

6. De ce se propun modificări?

S-au adus argumente conform cărora modificările RSI sunt necesare din cauza riscului tot mai mare de pandemie, dar, după cum raportează OMS, acestea sunt nefondate din punct de vedere istoric, mortalitatea scăzând în ultimii 120 de ani, odată cu apariția antibioticelor, a unei asistențe medicale mai bune și a unor condiții de viață mai bune.

În mod similar, argumentele conform cărora interacțiunea om-animal este în creștere sunt incompatibile cu o pierdere constantă a habitatului și a biodiversității și cu un număr redus de oameni care trăiesc în contact strâns și prelungit cu animalele de fermă sau sălbatice.

Investitorii privați și interesele comerciale au devenit din ce în ce mai proeminente în finanțarea OMS, în timp ce atât finanțarea privată, cât și cea de stat, este acum „specificată”, ceea ce înseamnă că finanțatorii decid cum va cheltui OMS finanțarea oferită. Industria farmaceutică, care domină finanțarea corporatistă, și principalii finanțatori privați au acumulat o avere considerabilă prin intermediul răspunsului Covid-19. Acești finanțatori conduc, de asemenea, organizațiile paralele axate pe vaccinuri, alianța Gavi și CEPI. Cei doi principali finanțatori de stat, Statele Unite și Germania, au investiții importante în răspunsurile bazate pe vaccinuri pentru situații de urgență în domeniul sănătății.

OMS este, de asemenea, puternic influențată de interese politice nedemocratice prin numirea directorului general și a înalților funcționari, prin componența Consiliului executiv și prin organul său de conducere, Adunarea Mondială a Sănătății (WHA). Prin urmare, acțiunile și politicile sale nu se bazează pe abordările privind drepturile omului și libertatea individuală care, în mod evident, ghidează majoritatea democrațiilor constituționale.

Astfel, se pare că interesele comerciale și alte interese personale oferă un impuls semnificativ pentru o mai mare centralizare a controlului în situațiile de urgență în materie de sănătate, probabil determinată de oportunitatea de a obține profit, în timp ce prioritizarea bazată pe povara bolii și normele privind drepturile omului par a fi factori mai puțin importanți.

7. Cine se află în spatele procesului de modificare?

Decizia de a lansa procesul de modificare a fost luată de Consiliul executiv compus din 34 de persoane din statele membre alese în ianuarie 2022, invocând necesitatea de a lua măsuri urgente pentru a aborda potențiale urgențe sanitare internaționale.

Așa cum este o practică obișnuită în sistemul Organizației Națiunilor Unite, procesul este probabil instigat și susținut de un grup de state puternice, care colaborează îndeaproape cu secretariatul OMS pentru a obține rezultatele dorite prin intermediul procesului interguvernamental. Propunerile anterioare de amendamente discutate și aprobate în 2022 de către organul de conducere al OMS, WHA, au fost toate propuse de Statele Unite ale Americii. Noile propuneri solicită o mai bună respectare a RSI, mai mult control din partea OMS și a statelor asupra activităților cetățenilor și, în consecință, mai puține drepturi și libertăți ale persoanelor. Acest lucru este promovat în numele echității și al unui bine mai mare, reflectând politicile puse în aplicare ca răspuns la Covid-19 împotriva orientărilor anterioare în materie de sănătate publică și a normelor privind drepturile omului.

O parte a primului set de amendamente a fost adoptată în mai 2022 prin consens prin intermediul Comitetului A al celei de-a 75-a sesiuni a WHA, deci fără un vot oficial. Aceste amendamente, care vor intra în vigoare peste doi ani (2024), vor reduce perioada de respingere și de formulare a rezervelor la (viitoarele) amendamente la RSI de la 18 luni la 10 luni.

8. Ce se propune pentru a reduce suveranitatea statelor și a indivizilor?

Mai multe propuneri vizează extinderea scopului și a domeniului de aplicare al RSI la „toate riscurile cu potențial de a avea un impact asupra sănătății publice” (amendament la articolul 2). Recomandările fără caracter obligatoriu ar deveni obligatorii (modificări la articolul 1 și noul articol 13A).

Multe dintre propuneri vizează reducerea suveranității statelor și conferă funcționarilor OMS (DG, directori regionali, personal tehnic) puteri noi și extinse, inclusiv emiterea de recomandări obligatorii. Statele care nu resping amendamentele „se angajează” să urmeze recomandările DG (art. 13A). Acestea sunt însoțite de propuneri de instituire a unei birocrații mai largi în domeniul sănătății publice la nivel național, regional și internațional, precum și de noi entități și platforme care să monitorizeze și să asigure respectarea de către state.

Conform propunerilor actuale, deținătorii de proprietate intelectuală vor fi obligați să renunțe la drepturile lor exclusive în caz de pandemie atunci când OMS va aplica „mecanismul de alocare” menit să asigure un acces echitabil la materialele medicale, conform opiniilor OMS (noul art. 13A).

Dacă va fi adoptat, D-G al OMS ar putea dicta restricții și alte măsuri în orice moment pentru orice risc potențial.

Libertatea de a discuta și de a se opune recomandărilor OMS va fi, de asemenea, redusă. Propunerile solicită OMS și statelor să combată dezinformarea și dezinformarea (amendament la art. 44.2), pornind de la ipoteza că cunoștințele științifice și corectitudinea în materie de sănătate publică provin de la o singură organizație și de la cei care colaborează cu aceasta, mai degrabă decât de la un proces continuu și deschis de anchetă și discuție.

9. Ce recomandări opționale actuale ar deveni obligatorii?

Recomandările permanente și recomandările temporare, ambele fiind în prezent simple sfaturi din partea OMS și neobligatorii, vor deveni obligatorii (art. 1 și 13A). Recomandările permanente le vor include, de asemenea, pe cele „privind accesul și disponibilitatea produselor, tehnologiilor și cunoștințelor în domeniul sănătății, inclusiv un mecanism de alocare pentru accesul corect și echitabil la acestea” (amendament la articolul 16), ceea ce presupune obligativitatea rechiziționării și transferului de produse medicale la cererea OMS.

În prezent, statele pot evalua evenimentele de sănătate publică și pot decide ce măsuri și politici să ia. Conform noilor propuneri, OMS poate declara o situație de urgență, inclusiv pentru simple amenințări potențiale, fără consimțământul statului, și poate dicta măsurile de sănătate publică care trebuie urmate (amendament la articolul 12, noul articol 13A).

Recomandările (art. 18.1) referitoare la persoane includ:

 • să revizuiască istoricul călătoriilor în zonele afectate;
 • examinarea dovezilor de examinare medicală și a eventualelor analize de laborator;
 • să solicite examinarea medicală;
 • examinarea dovezilor de vaccinare sau de altă profilaxie;
 • să solicite vaccinarea sau alte profilaxii;
 • plasarea persoanelor suspecte sub observație în domeniul sănătății publice;
 • să pună în aplicare măsuri de carantină sau alte măsuri sanitare pentru persoanele suspecte;
 • să pună în aplicare izolarea și tratamentul persoanelor afectate;
 • punerea în aplicare a urmăririi contacților persoanelor suspecte sau afectate;
 • să refuze intrarea persoanelor suspecte sau afectate;
 • să refuze intrarea persoanelor nesuspecte în zonele afectate; și
 • punerea în aplicare a controlului și/sau a restricțiilor la ieșirea persoanelor din zonele afectate.

Sunt propuse noi mecanisme de conformitate (Evaluarea periodică universală a sănătății, „un mecanism de revizuire consolidat al RSI”) și autorități (Comitetul de punere în aplicare, Comitetul de conformitate) pentru a asigura respectarea de către stat (respectiv, modificarea art. 5.1, noul art. 53A și noul capitol IV).

10. Care este calendarul?

Procesul de modificare se află în mâinile unui grup de lucru al OMS (WGIHR) însărcinat să raționalizeze, să examineze și să negocieze un rezultat cu privire la cele peste 300 de modificări propuse. S-a anunțat că WGIHR va prezenta textul final celei de-a 77-a Adunări Mondiale a Sănătății, în mai 2024, pentru examinare. În cazul în care va fi adoptat (fiind necesar acordul a 50 % din cei prezenți), statele vor avea la dispoziție 10 luni pentru a-l respinge, după care va intra în vigoare pentru statele care nu îl resping 2 luni mai târziu.

11. Care este probabilitatea ca aceste amendamente să fie acceptate?

În cazul în care sunt supuse la vot, adoptarea lor necesită doar o majoritate simplă a celor 194 de state prezente și cu drept de vot din cadrul Adunării Mondiale a Sănătății (însă tratatul privind pandemia va necesita un vot cu o majoritate de două treimi). Alternativ, un comitet al Adunării poate fi însărcinat să negocieze și să ajungă pur și simplu la un consens.

Oricare dintre cele două căi pare să aibă șanse de a duce la adoptare. Pentru a împiedica acest lucru, ar trebui ca o majoritate a statelor prezente să voteze activ împotriva lor. Se pare că există puține disensiuni în rândul delegațiilor statelor membre, dar este probabil că unele formulări vor fi rafinate, iar unele amendamente ar putea să nu fie supuse la vot în 2024.

12. Cum îi va afecta pe oamenii obișnuiți?

Dacă amendamentele vor fi adoptate, oamenilor li se vor impune măsuri de izolare, închidere a frontierelor, carantină, testare și vaccinare de către funcționarii OMS de la sediul central (Geneva, Elveția) sau de la un birou regional al OMS (amendament la art. 18). Astfel de mandate afectează drepturile la suveranitate individuală și corporală, inclusiv dreptul de a alege managementul medical, dreptul la muncă, la educație, la călătorii și la respectarea practicilor culturale, familiale și religioase. Experiența din răspunsul Covid-19 indică faptul că aceste restricții sunt susceptibile de a fi aplicate indiferent de riscul individual, inclusiv instituirea vaccinării în masă indiferent de riscul individual sau de expunerea anterioară la boli.

Aceste măsuri vor afecta în mod negativ economiile naționale prin închiderea frontierelor, restricții asupra comerțului și întreruperea liniilor de aprovizionare. Reducerea comerțului internațional și a turismului, care contribuie în mare măsură la multe economii mai mici și cu PIB redus, va agrava această situație. Creșterea sărăciei este asociată cu reducerea speranței de viață și, în special, cu o mortalitate infantilă mai mare în țările cu venituri mici.

Noile amendamente pot fi folosite pentru a justifica adoptarea de legi și reglementări care să incrimineze dezinformarea și dezinformarea, cu referire la informațiile și opiniile contrare celor ale OMS (amendament la art. 44).

13. Cât de probabil este ca OMS să adopte aceste cerințe?

La jumătatea anului 2022, directorul general a declarat PHEIC( urgență de sănătate publică de interes internațional ) în legătură cu variola maimuței, împotriva sfatului Comitetului pentru situații de urgență și după ce doar 5 persoane au murit la nivel mondial, într-un grup demografic foarte clar definit. Declarația a rămas în vigoare până în mai 2023, în ciuda faptului că au fost doar 140 de decese la nivel global.

PHEIC-ul focarului Covid-19 a continuat timp de peste 3 ani, deși mortalitatea a fost foarte limitată la persoanele în vârstă cu anumite comorbidități, imunitatea postinfecție s-a dovedit a fi foarte protectoare în primul an, iar ratele de mortalitate prin infecție la nivel global au fost aproape echivalente cu cele ale gripei. Tratatul privind pandemiile propus, care însoțește modificările RSI, introduce conceptul ” One Health „, extinzând amenințările potențiale la orice schimbare potențială în biosferă care poate influența sănătatea și bunăstarea umană, în timp ce modificările RSI subliniază includerea daunelor „potențiale”, mai degrabă decât a daunelor demonstrate, oferind un domeniu de aplicare foarte larg pentru a justifica o PHEIC (urgență de sănătate publică de interes internațional ).

Declarațiile OMS privind amenințarea potențială a unei „viitoare pandemii” nu sunt în concordanță cu propriile sale date istorice privind raritatea pandemiilor. Interesele comerciale și private semnificative care au avut de câștigat de pe urma răspunsului Covid-19 sunt, de asemenea, puternic implicate în agenda de urgență în domeniul sănătății și sunt finanțatori direcți ai activităților OMS de răspuns la epidemii.

Prin urmare, pare foarte probabil ca declarațiile PHEIC să fie impuse cu o frecvență tot mai mare în anii următori, deoarece aceste declarații vor aduce beneficii clare celor care influențează procesul.

14. Ce este proiectul de tratat privind pandemia?

În paralel cu acest proces, se pregătește un tratat sau un „acord” privind pandemia (CA+ ) cu motivații similare și care provine probabil din același grup de state. A fost anunțat, de asemenea, același calendar. Spre deosebire de amendamentele propuse, care pot fi aprobate prin majoritate simplă sau prin consens, tratatul va necesita probabil un vot conform de cel puțin două treimi din statele membre prezente și votante. Treizeci de state trebuie apoi să îl ratifice, iar acesta poate intra în vigoare 30 de zile mai târziu. Unele dispoziții pot intra în vigoare mai devreme.

15. Este justificată pregătirea pentru pandemii?

Pandemiile au jucat un rol important în istoria omenirii. Din punct de vedere istoric, cele mai multe s-au datorat infecțiilor bacteriene, adesea exacerbate de condițiile sanitare precare. Astfel de pandemii sunt acum ușor de controlat. În ultima pandemie severă, gripa spaniolă (gripa) din 1918-19, se crede că majoritatea deceselor s-au datorat unor infecții bacteriene secundare care ar fi fost tratate acum cu antibiotice. OMS înregistrează pandemii de gripă doar de 3 ori în următorii 100 de ani, fiecare dintre ele ucigând mult mai puține persoane decât cele care mor în prezent anual din cauza tuberculozei. Mortalitatea în epidemia Covid-19 este dificil de evaluat, deoarece definițiile și raportările au variat, vârsta medie a deceselor asociate a fost de peste 75 de ani, iar răspunsul de sănătate publică a ridicat mortalitatea din alte boli.

Cea mai mare parte a mortalității Covid-19 a fost asociată cu comorbidități severe, în special cele asociate cu sindromul metabolic, cum ar fi diabetul, mellitus și obezitatea. Până la o treime din decesele asociate Covid au fost, de asemenea, legate de imunitatea afectată din cauza deficienței de vitamina D și a altor deficiențe de micronutrienți.

Prin urmare, pandemiile sunt rare și au o povară relativ scăzută asupra sănătății în epoca modernă, în special în comparație cu povara în creștere a bolilor metabolice și cu bolile infecțioase endemice din țările cu venituri mici. Pregătirea, în ceea ce privește reducerea mortalității, este probabil cel mai bine realizată prin abordarea afectării subiacente a imunității înnăscute, inclusiv a deficiențelor de micronutrienți și vitamine, a bolilor metabolice și, eventual, a bolilor legate de stres.

Astfel de abordări produc, de asemenea, beneficii clare pentru sănătate între izbucnirile de boli infecțioase. După cum s-a demonstrat prin răspunsul Covid-19, este foarte discutabil dacă supravegherea, închiderea frontierelor, restricțiile privind activitatea și vaccinarea în masă îmbunătățesc rezultatele, în timp ce acestea au costuri mari în alte domenii, în special pentru persoanele cu venituri mici. Aceasta a fost baza recomandării OMS împotriva închiderii frontierelor și a altor măsuri de tip „lockdown” în orientările sale privind gripa pandemică din 2019.

16. Ce puteți face?

Pentru a evalua implicațiile direcției în care încearcă să ne ducă modificările RSI și tratatul pandemic care le însoțește, trebuie să facem un pas înapoi și să punem câteva întrebări de bază suplimentare:

Seamănă acest lucru cu egalitatea și procesul democratic sau cu totalitarismul?

Ar trebui ca oficialii OMS să aibă puterea de a declara o situație de urgență în țara dumneavoastră și de a dicta măsuri? Au vreun impact asupra acestui lucru istoricul lor în gestionarea focarelor recente, precum și conflictele de interese și înclinațiile politice ale entităților care îi finanțează și îi conduc?

Ne dorim o societate care poate fi închisă în orice moment de către persoane care nu trebuie să dea socoteală, care pot apoi să ne impună nouă și copiilor noștri să facem teste săptămânale și vaccinuri regulate pentru a putea merge în parc?

De ce există o urgență de a ne reduce libertatea de acțiune și de exprimare acum, pentru urgențe percepute ca fiind rare din punct de vedere istoric? Este aceasta o abordare mai bună și necesară a vieții în comparație cu cea urmată în ultimii 100 de ani?

Vă invităm să vă informați și să vă formați propriile opinii.

Vă încurajăm să vă împărtășiți preocupările cu reprezentanții voștri aleși, cu liderii locali și cu oamenii din jurul dumneavoastră.

Am fi cu toții încântați dacă v-ați alătura preocupării globale cu privire la acest proces, în orice mod ați putea. Acest lucru include încurajarea discuțiilor deschise cu vecinii și prietenii.

Libertatea nu este ceva ce îți acordă cineva, ci este un drept din naștere. Dar istoria ne arată că este, de asemenea, ușor de furat.

OMS a devenit un instrument al celor care vor să ne manipuleze pentru lăcomie și interes propriu. În epocile anterioare, oamenii s-au ridicat împotriva celor care căutau să îi exploateze și să îi înrobească, și-au revendicat drepturile și au salvat societatea pentru copiii lor. Ceea ce ne confruntăm nu este nou; societatea se confruntă periodic cu astfel de provocări și le depășește.

Lecturi recomandate

Site-ul web al OMS:

Compilare articol cu articol a propunerilor de amendamente la Regulamentul sanitar internațional (2005) prezentate în conformitate cu decizia WHA75(9) (2022)

Observații selectate:

Amendamentele propuse la regulamentele sanitare internaționale: O analiză

Publicat inițial de Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts